Koło PZW Nysa 2
http://www.pzw.org.pl/490

Aktualności

Rekreacyjnie na stawach Łabędziowy i Łódkowy w Nysie

Aktualności | 2016-07-13 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

Dzięki umowie podpisanej pomiędzy Okręgiem PZW Opole a Gminą Nysa od dnia dzisiejszego (13.07.2016) do dnia 04.09.2016 r. będzie można rekreacyjnie powędkować na Stawach Łabędziowym i Łódkowym w Nysie. Wędkowanie musi się jednak odbywać zgodnie z poniższymi zasadami.

Regulamin wędkowania rekreacyjnego na Stawie Łabędziowym i Stawie Łódkowym w parku miejskim w Nysie

Połów ryb odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015r. poz.652) oraz zasadami zawartymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW i w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką Okręgu PZW Opole. Ponadto na akwenach wprowadza się następujące  zasady:

  1. Uprawiający amatorski rekreacyjny połów ryb zobowiązani są  posiadać kartę wędkarską. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorki połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
  2. Na łowiskach obowiązuje całkowity zakaz połowu na żywą i martwą rybkę lub jej części.
  3. Połów ryb odbywa się wyłącznie za pomocą haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.
  4. Rybę po złowieniu, z zachowaniem maksymalnej ostrożności, należy natychmiast wypuścić do łowiska. Wyjątek stanowią zawody wędkarskie, gdzie dopuszcza się przechowywanie ryb w siatkach, które po zakończeniu zawodów są wypuszczane
    do łowiska.
  5. W trakcie połowu ryb na Stawach  zabrania się posiadania przy sobie ryb złowionych na innych łowiskach.
  6. Połów ryb odbywać się może w porze dziennej, tj. od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońca ( nocne połowy są zakazane).
  7.  Wędkarz  zobowiązany jest do utrzymania na swoim stanowisku porządku w trakcie połowów i po ich zakończeniu.

      8.  O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach prosimy informować Straż Miejską  - tel.77 408 05 86, Policję 112,
           Państwową Straż Rybacką - tel. 77 44 25 971, koordynatora z ramienia PZW Tadeusza Abrahamowicza - tel. 692 650 497.