Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Historia koła

                                                                                  HISTORIA

W dniu 7.01.1977 roku odbyło się walne zebranie członków Polskiego Związku Wedkarskiego Fabryki Obrabiarek Specjalizowanych PONAR w Tarnowie.
Zebraniu przewodniczy Kol. Stanisław Pudłowski, dotychczasowy Członek Zarzadu Koła PZW Tarnów - Miasto. Zebranie miało charakter organizacyjny.
Zgłoszone propozycje do władz Koła zostały jednogłośnie zaakceptowane przez zabranych.
W skład Zarzadu Koła weszło 11-tu członków, do Komisji Rewizyjnej 3- członków.

Sąd Organizacyjny 5-ciu członków.

Sekcja Ochrony Wód 11-tu członków

W dniu 11.01.1977r. odbyło się pierwsze posiedzenie Członków Zarzadu Koła,Komisji Rewizyjnej i Sądu Organizacyjnego. Na posiedzeniu tym dokonano podziału poszczególnych funkcji we władzach koła na lata 1977 do 1980 

Zarząd Koła:
Kol. Dudek Edward - Prezes Koła
Kol. Mazur Stanisław - V-ce Prezes
Kol. Sieroń Marian - V-ce Prezes
Kol. Pudłowski Stanisław - Sekretarz
Kol. Markiewicz Józef - Skarbnik
Kol. Kuchnik Eugeniusz - Gospodarz,
oraz 5-ciu Członków Zarządu Koła

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Kol. Pierzyński Stefan

Przewodniczący Sadu Organizacyjnego
Kol. Armatys Wiesław

Przewodniczący Sekcji Ochrony Wód
Kol. Targosz Ignacy

W latach 1981 do 1894

Zarząd Koła:
Kol. Mazur Stanisław - Prezes Koła
Kol. Wojnarowicz Tadeusz - V-ce Prezes
Kol. Jarosz Józef - V-ce Prezes
Kol. Pudłowski Stanisław - Sekretarz
Kol. Markiewicz Józef - Skarbnik
Kol. Wielgus Zbigniew - Gospodarz

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej
Kol.Jakubiec Stanisław

Przewodniczacy Sądu Organizacyjnego
Kol. Rak Zdzisław

W 1982r. Z funkcji Prezasa Zarządu Koła zrezygnował kol. Mazur Stanisław.
Zarząd Koła powierzył funkcje Prazesa dotychczasowemu V-ce Prezesowi kol. Tadeuszowi Wojnarowiczowi,który był Prezesem Zarzadu Koła do końca kadencji czyli do 1985r.

W latach 1985 do 1988
Kol. Migała Eugeniusz - Prezes Koła
Kol. Matraj Józef - V-ce Prezes
Kol. Skrzypowski Zenon - V-ce Prezes
Kol. Pudłowski Stanisław - Sekretarz
Kol. Markiewicz Józef - Skarbnik
Kol. Pieprzycki Stanisław - Gospodarz

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej 
Kol. Jakubiec Stanisław

Przewodniczacy Sądu Organizacyjnego
Kol. Rak Zdzisław

W latach 1989 do 1992
Kol. Matraj Józef - Prezes Koła
Kol. Migała Eugeniusz - V-ce Prezes
Kol. Skrzypowski Zenon - V-ce Prezes
Kol. Pudłowski Stanisław - Sekretarz
Kol. Markiewicz Józef - Skarbnik
Kol. Małeta Andrzej - Kapitan Sportowy
Kol. Ścibor Wiesław - Rzecznik Koła


W latach 1993 do 1996
Kol. Migała Eugeniusz - Prezes Koła
Kol. Matraj Józef - V-ce Prezes
Kol. Skrzypowski Zenon - V-ce Prezes
Kol. Pudłowski Stanisław - Sekretarz
Kol. Markiewicz Józef - Skarbnik
Kol. Jodłowski Edward - Gospodarz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Kol. Truchan Ryszard

W latach 1997 do 2000
Kol. Oliński Jacek - Prezes Koła
Kol. Pacocha Andrzej - V-ce Prezes
Kol. Markiewicz Adam - V-ce Prezes d/s Młodzieży
Kol. Pudłowski Stanisław - Sekretarz
Kol. Markiewicz Józef - Skarbnik
Kol. Jodłowski Edward - Gospodarz

W latach 2001 do 2004
Kol. Mazur Tadeusz - Prezes Koła
Kol. Pacocha Andrzej - V-ce Prezes
Kol. Jodłowski Krzysztof - V-ce Prezes d/s Sportu
Kol. Markiewicz Adam - Sekretarz
Kol. Markiewicz Józef - Skarbnik
Kol. Jodłowski Edward - Gospodarz

W latach 2005 do 2008
Kol. Mazur Tadeusz - Prezes Koła
Kol. Pacocha Andrzej - V-ce Prezes
Kol. Jodłowski Krzysztof - V-ce Prezes d/s Sportu
Kol. Markiewicz Adam - Sekretarz
Kol. Markiewicz Józef - Skarbnik
Kol. Jodłowski Edward - Gospodarz

W latach 2009 do 2012
Kol. Mazur Tadeusz - Prezes Koła
Kol. Pacocha Andrzej - V-ce Prezes
Kol. Jodłowski Krzysztof - V-ce Prezes d/s Sportu
Kol. Markiewicz Adam - Sekretarz
Kol. Markiewicz Józef - Skarbnik
Kol. Golema Paweł - Gospodarz
Kol. Filipczuk Ryszarg - Członek Zarządu
Kol. Jarosz Witold - Członek Zarzadu - Komendant Społecznej Straży Rybackiej Koła
Kol. Olinski Jacek - Członek Zarzadu
Kol. Pacześniowski Ludwik - Członek Zarzadu

W latach 2013 do 2016
Kol. Mazur Tadeusz - Prezes Koła
Kol. Pacocha Andrzej - V-ce Prezes
Kol. Oliński Jacek - V-ce Prezes d/s Sportu
Kol. Filipczuk Ryszard - Sekretarz
Kol. Markiewicz Józef - Skarbnik
Kol. Golema Paweł - Gospodarz
Kol. Jarosz Witold - Komendant Społecznej Straży Rybackiej Koła
Kol. Jodłowski Krzysztof - Członek Zarządu
Kol. Mentel Maciej - Członek Zarządu
Kol. Jodłowski Edward - Członek Zarzadu
Kol. Pacześniowski Ludwik - Członek Zarządu

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Kol. Markiewicz Adam

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego 
Kol. Nowicki Henryk

Rzecznik Dyscyplinarny Koła
Kol. Łabędź Stanisław

W latach 2016 do 2021

Kol. Mazur Tadeusz - Prezes
Kol. Pacocha Andrzej V-ce Prezes d.s Organizacyjnych
Kol. Jodłowski Krzysztof V-ce Prezes d.s Sportowych
Kol. Filipczuk Ryszard - Sekretarz
Kol. Markiewicz Józef - Skarbnik
Kol. Wielgus Andrzej - Rzecznik Dyscyplinarny
Kol. Pituła Bogusław - Gospodarz Koła
Kol. Adamczyk Tomasz - Kapitan Sportowy
Kol. Markiewicz Adam - Opiekun Młodzieży
Kol. Oliński Jacek - Członek Zarządu
Kol. Pacześniowski Ludwik - Członek Zarządu