Koło PZW Paczków
http://www.pzw.org.pl/511

Aktualności

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW PACZKÓW

Aktualności | 2018-12-13 | Publikujący: Koło PZW Paczków

Zarząd Koła PZW Paczków zaprasza wszystkich członków na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w restauracji Stodoła w Paczkowie w dniu 13 stycznia 2019r godz. 9.30 lub 10.00 w drugim terminie.

W czasie zebrania omawiane będą następujące zagadnienia:
1. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za 2018r
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za 2018r.
3. Sprawozdanie finansowe za 2018r.
4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła za 2018r.
5. Sprawozdanie z działalności sportowej za 2018r.
6. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2019r.
7. Protokół Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
8. Dyskusja.
9. Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
15. Zatwierdzenie sprawozdania sportowego.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
- planu pracy Zarządu Koła w 2019r.
- preliminarza finansowego na 2019r.
- liczby godzin pracy na rzecz Koła oraz ekwiwalentu za pracę w 2019r.
- planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r.

Przypominamy, iż statutowym obowiązkiem każdego członka PZW jest uczestnictwo w zebraniach sprawozdawczych Koła. Zarząd Koła PZW Paczków.