Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Zatrzymanie sprzętu wędkarskiego przez SSR - Prawnik radzi -

 Zatrzymanie sprzętu wędkarskiego przez SSR

Czy Społeczna Straż Rybacka może zatrzymać sprzęt osobie, która nie ma przy sobie karty wędkarskiej i jakiegokolwiek dowodu potwierdzającego dane osobowe?Od strony praktycznej sprawa przedstawia się w następujący sposób: SSR na patrolu (w którym może sama uczestniczyć – liczbę strażników reguluje regulamin powiatu SSR) zatrzymuje sprzęt od pana X. Pan X podaje dane osobowe – np. swoje, kolegi lub też zmyślone. Dowódca patrolu zatrzymuje sprzęt za pokwitowaniem, ale od kogo? Od pana X. Przekazuje ten sprzęt np. do PSR. PSR wystawia wezwanie dla pana X celem przesłuchania, zaproponowania mandatu lub skierowania sprawy do sądu (za wykroczenie). Pan X nie stawia się na wezwanie – awizo wraca jako nieodebrane. Komendant PSR jedzie na Policję, aby poświadczyć dane osobowe i wydawałoby się, że po tym ma już wszystko. Niestety, w sądzie Pan X. przychodzi na wezwanie i stwierdza, że to nie jego wędki, nie był na rybach, a ktoś podał się po prostu za niego (sprawa odbywa się np. po pół roku od zdarzenia). Sąd ma w takim wypadku uzasadnione pretensje do PSR o niedopełnienie obowiązków. Czyli pytanie pozostaje nadal: czy strażnik ma prawo zabezpieczyć sprzęt za pokwitowaniem bez potwierdzenia danych (nawet z karty wędkarskiej)? Co w sytuacji, kiedy będąc nad wodą SSR nie ma możliwości ściągnąć służby typu PSR lub Policja?
(pytanie z Internetu)

Ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje dwa tryby postępowania z rybami i przedmiotami służącymi do ich połowu:
1) zabezpieczenie,
2) odebranie.
Pierwszy z trybów odnosi się do sytuacji, gdy nie można ustalić ich posiadacza. Drugi natomiast dotyczy sytuacji, gdy posiadacz został ustalony i odebranie odbywa się za pokwitowaniem.
W tym miejscu należy przypomnieć uprawnienia Społecznej Straży Rybackiej, wynikające z art. 25 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym.

W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Społecznej Straży Rybackiej jest uprawniony do:
1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;
2) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;
3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;
4) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:
a) odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć...


Jak wynika z powyższego, SSR ma prawo stosować obydwa tryby, tj. zarówno zabezpieczenie, jak i odebranie.

Z pierwszym nie ma problemu. Problem zaczyna się z drugim trybem, a konkretnie z ustaleniem danych osobowych posiadacza sprzętu. SSR ma prawo sprawdzać jedynie dokumenty uprawniające do połowu. Nie ma prawa natomiast legitymować osób w celu ustalenia ich tożsamości (to uprawnienie ma PSR, Policja i inne służby). Musi się w tym wypadku – siłą rzeczy – oprzeć na oświadczeniu ustnym kontrolowanego. W tej sytuacji potencjalny kłusownik może stwierdzić, że nie posiada uprawnień do połowu i podać fałszywe dane, co, jak wynika z tego, co pisze autor pytania, ma nagminnie miejsce. Postępowanie kłusownika jest zrozumiałe, gdyż traci jedynie sprzęt (który i tak by stracił), unikając kary i środków karnych, które sąd mógłby zastosować. 

Irytacja sądu jest poniekąd zrozumiała, gdyż rozpatruje sprawę, a podsądnego brak.
W opisywanej sytuacji dochodzi de facto do „zrównania” trybu odebrania z trybem zabezpieczenia, gdyż działania SSR sprowadzają się do tego, że PSR zostaje po prostu ze sprzętem, którego posiadacza ustalić nie można. Wychodzi więc na to, że sprzęt został zabezpieczony, nie zaś odebrany, pomimo nakładów pracy poniesionych jak przy odebraniu.
Rozwiązania, jakie można zastosować, z pewnością nie usatysfakcjonują Kolegów przedstawiających omawiany problem, lecz innych po prostu nie widzę.

1. Patrole mieszane, tzn. SSR i choć jeden funkcjonariusz służby uprawnionej do legitymowania (PSR, Policja, inne).

2. Wzywanie ww. funkcjonariuszy na miejsce zdarzenia.
Obydwa rozwiązania muszą być oparte na dobrych stosunkach i współpracy SSR z lokalnymi służbami.

 

Cezary Szczepaniak

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jak ocenisz Kolo PZW Strzelce Op.
nie mam zdania .
niedostateczna .
dostateczna .
dobra .
b. dobra .
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin