Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

PLAN PRACY PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU PZW W ZAMOŚCIU NA 2017 ROK

 

 

Data posiedzenia Tematyka posiedzenia Odpowiedzialny za przedłożenie mat. na posiedzenie
1 2 3
17.01.2017 Przyjęcie budżetu Zarządu Okręgu PZW na 2017 rok i budżetów Kół. Zatwierdzenie planów pracy Komisji problemowych Zarządu Okręgu na 2017 rok. Analiza realizacji Uchwał podjętych przez Prezydium ZO i Zarząd Okręgu w 2016 roku. Skarbnik ZO

Czł. Prez.odpowiedzialni za Komisje
Sekretarz ZO
14.02.2017 Sprawozdanie z działalności ZO za 2016 rok.

Sprawozdanie finansowe Zarządu Okręgu i Kół PZW za 2016 rok .
Prezes ZO
Prezes ZO, Gł. Księgowa

Wiceprezes ds. ORG
Dyrektor, Sekretarz ZO
Wiceprezes ds. ORG
Prezes ZO
Skarbnik ZO
14.03.2017 Zatwierdzenie programu obchodów Tygodnia Czystości Wód. Informacja i ocena przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach. Sprawozdanie z działalności SSR oraz Straży etatowej za 2016 rok. Wiceprezes ds. GRW

Wiceprezes ds. ORG

Wiceprezes ds. GRW
02.04.2017 XI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW PZW
W ZAMOŚCIU
 
11.04.2017 Rozpatrzenie i zatwierdzenie odpowiedzi na wnioski WZ Sprawozdawczo-Wyborczych Kół adresowanych do ZO i ZG. Rozpatrzenie wniosków na odznaczenia i wyróżnienia organizacyjne na 2017 rok. Prezes ZO

Wiceprezes ds. ORG
09.05.2017 Informacja z realizacji budżetu ZO za I kwartał 2017 roku. Informacja o odłowach gospodarczych Ośrodków. Prezes ZO
Wiceprezes ds. GRW
13.06.2017 1. Informacja o realizacji planu członkowskiego Okręgu z uwzględnieniem wprowadzenia nowego regulaminu połowu ryb w Okręgu.
2. Sprawozdanie z realizacji wiosennych zarybień.
Wiceprezes ZO ds. ORG


Wiceprezes ds. GRW
05.09.2017 Sprawozdanie z realizacji budżetu ZO za I półrocze 2017 roku. Opracowanie strategii działań przy podpisywaniu porozumień o wzajemnym honorowaniu składek 2018
Sprawozdanie z działalności służb Ochrony Wód Okręgu za I półrocze. Sprawozdanie z realizacji letnich zarybień.
Skarbnik ZO

Prezes ZO

Wiceprezes ZO ds. GRW
Wiceprezes ZO ds. GRW
17.10.2017 Informacja o realizacji planu zarybień w 2017 roku. Przyjęcie wytycznych dot. zabezpieczenia przed przyduchą zimową
Przyjęcie składek za wędkowanie na 2018 rok. Sprawozdanie z realizacji planu członkowskiego za rok 2017. Przyjęcie projektu terminarza WZ Sprawozdawczch Kół. Porozumienia międzyokręgowe na 2018 rok. Przyjęcie projektu zezwolenia na amatorski połów ryb na 2018 rok.
Wiceprezes ZO ds. GRW

Wiceprezes ZO ds. GRW

Wiceprezes ZO ds. ORG

Wiceprezes ZO ds. ORG

Wiceprezes ZO ds. ORG
Prezes ZO

Prezes ZO
14.11.2017 Informacja o planie i odłowach gospodar. Ośrodków Przyjęcie planu członkowskiego na rok 2018. Opracowanie wytycznych do prac planistycznych budżetów Kół na 2018 rok Ocena działalności sportowej OKS, Klubów wędkarskich i Kół PZW za 2017 rok. Przyjęcie planu zarybień na 2018 rok. Wiceprezes ZO ds. GRW
Wiceprezes ZO ds. ORG

Skarbnik ZO


Wiceprezes ZO ds. Sportu

Wiceprezes ZO ds. grw
05.12.2017 Przyjęcie sprawozdań Komisji ZO za 2017 rok. Zatwierdzenie kalendarza imprez sportowych na 2018 rok Przyjęcie planów pracy Prezydium ZO i Zarządu Okręgu na 2018 rok. Prezydium ZO
Wiceprezes ds. sportu

Wiceprezes ZO ds. ORG.

UWAGI:


  1. Na każdym posiedzeniu będzie przyjmowany protokół z ostatniego posiedzenia Prezydium ZO.

  2. Do porządku dziennego obrad każdego posiedzenia wchodzić będą ważne sprawy bieżące.

  3. W przypadku zgromadzenia się większej ilości spraw Prezes ZO zwoła posiedzenie w dodatkowym terminie.

  4. Każdy członek Prezydium ZO otrzyma egzemplarz niniejszego planu, aby uniknąć wysyłania dodatkowych zawiadomień.

  5. Prezes ZO upoważniony jest do przesunięcia terminu posiedzenia w uzasadnionych przypadkach.

6. Posiedzenia Prezydium będą się odbywały w siedzibie biura Zarządu Okręgu o godz.16.00. W przypadku zmiany miejsca i czasu posiedzenia członkowie zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

W razie wystąpienia takiej okoliczności biuro ZO zawiadomi członków Prezydium ZO o zmianie terminu posiedzenia.