Okręg PZW w Zamościu
http://www.pzw.org.pl/56

Komunikaty

Komunikat organizacyjny Otwartych Teamowych Zawodów Spinningowych „IV Memoriał Józefa Naklickiego - XIII Puchar WKW Raczek Zamość pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Zamojskiego”

Komunikaty | 2020-06-29 | Publikujący: Wielosekcyjny Klub Wędkarski RACZEK

Organizator – Wielosekcyjny Klub Wędkarski Raczek Zamość

Termin – 19.07.2020 (niedziela)

Teren zawodów – zbiornik Nielisz z łódek – dopuszcza się używanie silników spalinowych,

Czas i miejsce zbiórki – godz. 5.00, zbiornik Nielisz, wiata PZW od strony Nawozu.

Zawody rozegrane zostaną na żywej rybie, w jednej 7-mio godzinnej turze.

Zawody rozegrane zostaną w klasyfikacji teamowej (drużyna 2 osobowa).

Każdy team przyjeżdża z własnym środkiem pływającym o długości minimum 360cm.


UWAGA!!!

Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania oświadczenia uczestnika zawodów (załącznik nr 1). Brak podpisu skutkuje niedopuszczeniem do zawodów.

Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu (załącznik nr 2).

Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do zakrywania twarzy w czasie zawodów, w szczególności podczas rozpoczęcia, zakończenia zawodów a także w czasie mierzenia ryb przez komisję sędziowską.

Organizator nie zapewnia maseczek, rękawiczek.Każdy team zobowiązany jest do posiadania siatki na ryby lub bakisty do przechowywania ryby w dobrej kondycji.

Nagrody – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe dla najlepszych i upominki wędkarskie dla wszystkich zawodników.


Opłata startowa 170 pln od drużyny i 40 pln od osoby towarzyszącej.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia gorący posiłek, napoje chłodzące, nagrody i upominki oraz pokrywa koszty organizacyjne.

Zgłoszenia zawierające: (nazwa teamu , imiona i nazwiska zawodników, miejscowość, nr telefonu) przyjmuje Dariusz Zgnilec mail: dariuszzgnilec@onet.eu


Wpłaty prosimy robić tylko i wyłącznie na konto Okręgu PZW w Zamościu ul. Wojska Polskiego 15, 22-400 Zamość na numer:

84 1240 2816 1111 0000 4015 3573

Koniecznie z dopiskiem: Raczek 2020.

Opłaty i zgłoszenia przyjmowane będą najpóźniej do 10 lipca (piątek).

Opłaty w dniu zawodów nie będą przyjmowane. Zgłoszenia w innej formie niż mail nie będą przyjmowane.


Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów tylko i wyłącznie z jednoczesnym uiszczeniem opłaty startowej.


W zawodach mogą wziąć udział osoby posiadające opłatę za wędkowanie na 2020 rok w swoim okręgu.

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach zwolnieni są z opłaty za wędkowanie w okręgu PZW Zamość w czasie trwania zawodów.

Program zawodów:

Godz. 5.00 - zbiórka, odprawa, przygotowanie do zawodów

Godz. 6.30 – 13.30 – zawody

Godz. 13.30 – 14.00 – zdanie kart startowych

Godz. 14.00 – 15.00 – obiad, praca komisji sędziowskiej

Godz. 15.30 - 16.00 - ogłoszenie wyników, zakończenie zawodów

Program zawodów może się zmienić.


Dodatkowe informacje:1. Zbiórka

Zbiórka i otwarcie zawodów odbędzie się na wiacie PZW w Nawozie gdzie nastąpi rejestracja teamów i odprawa techniczna.

Link do miejsca zbiórki

https://goo.gl/maps/F91eCGZA5bv2rA2SA2. Wodowanie środków pływających

Slip "A" (wodowanie i wypłynięcie)

Będzie dostępny slip PZW w Nawozie. W tym roku nie ma dostępnego pomostu. Obok slipu znajduje się parking PZW gdzie będzie można zostawić auta i przyczepy.

Link do slipu A:

https://goo.gl/maps/vk373qcEpuKRJP2x8


Kulików "B" (wodowanie)

Jest jeszcze jedno miejsce do wodowania łódek w Kulikowie przy małej zaporze. Nie ma tam slipu więc duże łódki nie powinny z tego miejsca korzystać. Jest to "dzikie" miejsce gdzie da radę zwodować mały środek pływający, jest też miejsce na kilka przyczep zarówno z jednej jak i z drugiej strony ulicy.

Link do miejsca wodowania B:

https://goo.gl/maps/NSisoNiy881daYDf83. Wypłynięcie i start

Wypłynięcie planowane jest na godzinę 6.30. Gotowe jednostki pływające biorące udział w zawodach powinny być na wodzie w okolicy slipu "A" gdzie nastąpi wypłynięcie. Podczas wypłynięcia porządku będą pilnowały 2 łodzie sędziowskie (kamizelki fluo żółte lub pomarańczowe). Te łodzie sędziowskie będą rozprowadzały wszystkie łodzie zawodnicze. Sędziowie będą płynąć na wprost w górę zbiornika. Zawodnicy nie mogą wyprzedzić łodzi sędziowskich aż do czasu ściągnięcia przez sędziów kamizelek i spłynięcia łodzi sędziowskich na boki (około 200m od miejsca startu). Zawodnicy którzy będą chcieli płynąć w dół zalewu płyną bez sędziów z zachowaniem szczególnej ostrożności (zakaz falowania).


4. Sędziowanie

W zależności od ilości Teamów będą 2 lub 3 łodzie sędziowskie mierzące ryby. Prośba o nie za długie przetrzymywanie ryb w siatkach. Sędziowie będą zaliczać tylko i wyłącznie żywe ryby - ryba musi sama odpłynąć. Na kartach startowych znajdują się numery telefonów do obsad sędziowskich.

Dwie łodzie sędziowskie będą obsługiwały górę zalewu (płytka część) od rzeki Wieprz do cypla w Nawozie. Jedna obsada będzie obsługiwała dół zalewu (głęboka część) od cypla w Nawozie do zapory głównej w Nieliszu.


5. Zakończenie

Ceremonia zakończenia zawodów planowana jest na wiacie PZW (tam gdzie otwarcie) o godzinie 16tej.


6. Nagrody

Nasi sponsorzy, partnerzy i organizator WKW Raczek Zamość przewidzieli nagrody za:

- miejsca od 1 do 10

- za największe ryby: okoń, szczupak, sandacz, boleń, sum

- nagrody niespodzianki dla...

- pakiety startowe dla wszystkich teamów od firmy KONGER

- losowanie prenumerat Wiadomości Wędkarskie. Wylosowane teamy proszone są o przesłanie danych do wysyłki (najpóźniej do 21 czerwca) na adres mailowy: dariuszzgnilec@onet.eu

- konkurs fotograficzny "zdjęcie z rybą" niekoniecznie największą. W konkursie wezmą udział zawodnicy, którzy do 24 lipca prześlą zdjęcia z rybą na adres mailowy: dariuszzgnilec@onet.eu


Patron zawodów: Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego

Patron medialny: Wiadomości Wędkarskie

Sponsorzy: KONGER, Salon Wędkarski SALMO w Zamościu... i inni

Zapraszamy do udziału w zawodach!!!!!!!

 

Załączniki