Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

SKŁADKI I OPŁATY WĘDKARSKIE NA ROK 2015

Składki | 2014-11-21 | Publikujący: Okręg PZW w Zamościu

OPŁATA EGZAMINACYJNA


- podstawowa - 20,00 zł

młodzież szkolna i kobiety – zwolnieni są z opłaty egzaminacyjnej.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2015 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska

75,00

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

4) kobiety po ukończeniu 60 roku życia

37,00

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

18,00

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członek uczestnik PZW i kobiety

25,00

Zwolnieni

5.

Legitymacja członkowska

5,00

 

Uwaga:

 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

Zatwierdzone Uchwałą 32/2014 ZO PZW Zamość

z dnia 14.11.2014 roku

 

 

SKŁADKI ROCZNE NA WSZYSTKIE WODY OGÓLNODOSTĘPNE

Wędkarze opłacający składki Okręgu PZW w Zamościu mają możliwość opłacenia składki na wszystkie wody (nizinne, górskie, zbiorniki powyżej 100 ha – Nielisz).

 

Lp.

Rodzaj składki

Wysokość (zł)

1.

Składka roczna pełna na wszystkie wody

308

2.

Składka roczna pełna ulgowa na wszystkie wody

209

3.

Składka roczna pełna członka uczestnika na wszystkie wody

75

4.

Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na wszystkie wody

50

5.

Składka okresowa na 3 kolejne dni wędkowania na wszystkie wody

100

6.

Składka okresowa za 7 kolejnych dni wędkowania na wszystkie wody

150

 

Opłata dla osób niezrzeszonych w PZW

 

1.

Opłata roczna pełna na wszystkie wody

600

2.

Opłata za 1 dzień wędkowania na wszystkich wodach

70

3.

Opłata za 3 dni wędkowania na wszystkich wodach

160

4.

Opłata za 7 kolejnych dni wędkowania na wszystkich wodach

270

 • Składka roczna pełna na wszystkie wody upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach nizinnych ogólnodostępnych, wodach górskich i zbiorniku Nielisz,

 • składkę roczna pełną ulgową wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia,

 • składkę pełną członka uczestnika wnoszą członkowie PZW przed ukończeniem 16 roku życia oraz odznaczeni złotą odznaką z wieńcami PZW

WODY NIZINNE

Lp.

Rodzaj składki

Wysokość (zł)

1.

Składka okręgowa

98

2.

Składka okręgowa ulgowa

49

3.

Składka okręgowa członka uczestnika

25

4.

Składka okręgowa uzupełniająca – zbiorniki powyżej 100 ha

60

5.

Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na wody nizinne

20

6.

Składka okresowa na 3 kolejne dni wędkowania na wody nizinne

40

7.

Składka okresowa za 7 kolejnych dni wędkowania na wody nizinne

70

 

Opłata dla niezrzeszonych w PZW

 

1.

Opłata roczna pełna

300

2.

Opłata za 1 dzień wędkowania

30

3.

Opłata na 3 kolejne dni wędkowania

70

4.

Opłata za 7 kolejnych dni wędkowania

120

 • Składka okręgowa upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach nizinnych ogólnodostępnych (nie dotyczy zbiornika Nielisz)

 • składkę okręgową ulgową wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia,

 • składkę okręgową członka uczestnika wnoszą członkowie PZW przed ukończeniem 16 roku życia oraz odznaczeni złotą odznaką z wieńcami PZW

 • składkę okręgową uzupełniającą wnoszą członkowie PZW, którzy chcą wędkować na zbiornikach powyżej 100 ha (zbiornik Nielisz). Połów ryb metodą trollingową dozwolony jest wyłącznie na zbiorniku głównym w Nieliszu.

 • Składki okręgowe i opłaty okresowe przyjmowane są u skarbników Kół, w Okręgu PZW lub mogą być wnoszone w formie przelewu bankowego, internetowego bądź opłacane na poczcie (dodatkowo w przypadku opłaty dokonanej przelewem lub na poczcie wędkarz zobowiązany jest do posiadania druku okresowego rejestru pobranego i wydrukowanego ze strony Okręgu PZW w Zamościu, które upoważnia do wędkowania wraz z potwierdzeniem dokonania stosownej opłaty).


 1. Wymiary ochronne i limity połowu ryb na wszystkich wodach Okręgu PZW Zamość:

- karp – 35 cm, okoń – 18 cm, lin-30 cm, karaś pospolity (złocisty)- 25 cm, pstrąg i lipień wymiary ustalone w zasadach korzystania z wód górskich, pozostałe gatunki ryby zgodnie z RAPR. Połów ryb łososiowatych (pstrąg potokowy i lipień) może odbywać się na takich samych zasadach jak na wodach górskich (dotyczy metod połowu, okresów ochronnych, limitów i wymiarów ochronnych).


Natomiast zbiorniki wg regulaminów i limitów obowiązujących na danym łowisku.


WODY GÓRSKIE

Lp.

Rodzaj składki

Wysokość (zł)

1.

Składka okręgowa

150

2.

Składka okręgowa ulgowa

100

3.

Składka okręgowa członka uczestnika

50

4.

Składka okresowa na 1 dzień wędkowania na wody górskie

30

5.

Składka okresowa na 3 kolejne dni wędkowania na wody górskie

60

6.

Składka okresowa na 7 kolejnych dni wędkowania na wody górskie

80

 

Opłata dla niezrzeszonych w PZW

 

1.

Opłata roczna pełna

300

2.

Opłata za 1 dzień wędkowania

40

3.

Opłata na 3 kolejne dni wędkowania

90

4.

Opłata za 7 kolejnych dni wędkowania

150

- składka okręgowa upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach górskich.

- składkę okręgową ulgową wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia,

 

- składkę okręgową członka uczestnika wnoszą członkowie PZW przed ukończeniem 16 roku życia oraz odznaczeni złotą odznaką z wieńcami PZW / nie dotyczy to wędkarzy odznaczonych złotą odznaką z wieńcami z Okręgu zamojskiego/.

ZASADY KORZYSTANIA Z WÓD GÓRSKICH

 1. Połów ryb przy użyciu spinningu /wody górskie/, może odbywać się od 1 stycznia do 31 sierpnia na rzekach Wieprz i Por oraz od 1 lutego do 31 sierpnia na pozostałych rzekach.

 2. Połów ryb metodą muchową może odbywać się na wszystkich wodach przez cały rok.

 3. Połów ryb na wodach górskich odbywa się przy użyciu przynęt zaopatrzonych w haki bez zadziorów (dopuszcza się możliwość skutecznego przygięcia grotów w hakach z zadziorami).

 4. Na wodach nizinnych połów ryb łososiowatych odbywa się na takich samych zasadach jak na wodach górskich, / dot. metod połowu, okresów ochronnych, limitów i wymiarów/.

 5. Wprowadza się odcinki specjalne „ NO KILL”


 6. - na rzece Por od zapory w Zakłodziu do mostu drogowego Zaporze Gruszka Zaporska,


 7. - na rzece Wieprz od jazu w m. Turzyniec do mostu w m. Żurawnica.


 8. Na w/w odcinkach obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb. Wędkarz, który złowił i zabrał wcześniej rybę na innym odcinku bądź na innej rzece nie może wejść na odcinek „NO KILL”, ani przechowywać ryb w innych miejscach.

 9. Na rzekach Tanew i Wieprz obowiązują całoroczne obręby ochronne które są oznaczone tablicami informacyjnymi.


 10. Zbiorniki: Górecko Kościelne, Sigły i Rudka są zbiornikami nizinnymi. Połów ryb łososiowatych, odbywa się na takich zasadach jak na rzekach górskich, dopuszcza się połów ryb na haki z zadziorami , pozostałe połowy okresy ochronne, limity i wymiary ryb jak na wodach nizinnych zgodne z RAPR i wymiarami Okręgu Zamość. Do połowu uprawnieni są wędkarze opłacający składkę górską jak i nizinną.


 11. Limity i wymiary: pstrąg potokowy - limit dzienny 2 szt. limit roczny 30 szt.; lipień - limit dzienny 2 szt. limit roczny 10 szt.


 12. Dopuszczalny łączny limit dzienny 3 szt. Wprowadza się możliwość zabrania przez wędkarza 1 sztuki pstrąga potokowego o wymiarze powyżej 50 cm w ciągu jednego roku.


 13. Po wykorzystaniu limitu złowionych ryb wędkarz może wykupić koleją składkę okresową, jedno lub siedmiodniową.


 14. Wprowadza się następujące wymiary ochronne ryb:


GATUNEK

POR

WIEPRZ

BIAŁA ŁADA

TANEW

Pstrąg potokowy

do 35 cm

do 35

do 30 cm

do 30 cm

Lipień

do 35 cm

do 35 cm

do 35 cm

do 35 cm


Szczegółowy wykaz wód udostępnionych do wędkowania, limitów połowu ryb, wymiarów ochronnych, regulaminów poszczególnych łowisk znajduje się na stronie Okręgu PZW www.pzw.org.pl/56 lub na tablicach informacyjnych łowisk.

Członkowie Okręgu PZW Zamość odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni są z opłat za wędkowanie na wodach ogólnodostępnych. Zwolnienie z opłat, o których mowa dotyczy również wędkarzy z okręgów z którymi Okręg PZW podpisał porozumienia o ile Okręgi te mają wprowadzone takie same ulgi (wyłącznie wody nizinne).

W przypadku wykorzystania limitu zabranych ryb (dotyczy to wód górskich) wędkarz, który chce wędkować w dalszym ciągu jest zobowiązany do wykupienia opłat okresowych (dotyczy to również odznaczonych złotą odznaką z wieńcami ).


UWAGA !!!!!

Zezwolenie na połów ryb wraz z aktualną składką lub opłatą oraz rejestrem połowu ryb stanowi dokument upoważniający wędkarza do połowu. W przypadku opłat okresowych wnoszonych na poczcie lub przelewem internetowym wędkarz zobowiązany jest do pobrania druku zezwolenia ze strony internetowej Okręgu PZW Zamość. Zezwolenia oraz rejestry połowu ryb wydawane są przez skarbników lub w punktach sprzedaży nieodpłatnie. Wędkarz zobowiązany jest do zwrotu rejestru połowu ryb przy opłacaniu składki na kolejny rok kalendarzowy. W przypadku nie zdania rejestru przez wędkarza składka na kolejny rok zostanie podwyższona o 10 PLN.


Dodatkowo wprowadza się składkę obowiązkową z tytułu ubezpieczenia wędkarzy od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) w kwocie 1,00 PLN.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (1)

 • bronzo Data dodania: 6 lat temu Oceń: 4 + / -

  Proszę opisać w jaki sposób działa ubezpieczenie od NNW ?