Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

SKŁADKI I OPŁATY WĘDKARSKIE NA ROK 2014

Składki | 2013-11-22 | Publikujący: Okręg PZW w Zamościu

OKRĘG PZW ZAMOŚĆ TABELA SKŁADEK I OPŁAT WĘDKARSKICH NA ROK 2014

OPŁATA EGZAMINACYJNA

 

- podstawowa - 20,00 zł

młodzież szkolna i kobiety – zwolnieni są z opłaty egzaminacyjnej.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2014 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

68,00

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

4) kobiety po ukończeniu 60 roku życia

34,00

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

17,00

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członek uczestnik PZW i kobiety

25,00

Zwolnieni

5.

Legitymacja członkowska

5,00

 

Uwaga:

 

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

 

Zatwierdzone Uchwałą 35/2013 ZO PZW Zamość z dnia 22.11.2013 roku

 

Okręg PZW w Zamościu kontynuuje rozdzielenie opłaty na wody nizinne od opłaty na wody górskie, co oznacza, że opłacenie składki górskiej upoważnia wędkarza do połowu ryb wyłącznie na wodach górskich, a opłacenie składki na wody nizinne upoważnia do wędkowania wyłącznie na wodach nizinnych.

 

 

WODY NIZINNE

 

Lp.

Rodzaj składki

Wysokość (zł)

1.

Składka roczna pełna

156

2.

Składka roczna pełna ulgowa

108

3.

Składka roczna członka uczestnika

24

4.

Składka roczna podstawowa normalna- rzeki i zbiorniki poniżej 100 ha

96

5.

Składka roczna podstawowa ulgowa – rzeki i zbiorniki poniżej 100 ha

48

6.

Składka roczna podstawowa uzupełniająca – zbiorniki powyżej 100 ha

60

7.

Składka za 1 dzień wędkowania

20

8.

Składka na 3 kolejne dni wędkowania

40

9.

Składka za 7 kolejnych dni wędkowania

70

10.

Składka roczna trolingowa

60

11.

Składka roczna pełna z trolingiem

216

 

Składki dla niezrzeszonych w PZW

1.

Składka roczna pełna

300

2.

Składka za 1 dzień wędkowania

30

3.

Składka na 3 kolejne dni wędkowania

70

4.

Składka za 7 kolejnych dni wędkowania

120

5.

Składka roczna trolingowa

60

6.

Składka roczna pełna z trolingiem

360

 

- składka pełna upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach nizinnych ogólnodostępnych (w tym i zbiorniku Nielisz) przy użyciu wszystkich dozwolonych metod, ze środków pływających i z brzegu bez trollingu.

 

- składkę pełną ulgową wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, kobiety po ukończeniu przed 30 kwietnia 60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu przed 30 kwietnia 65 roku życia,

 

- składkę pełną członka uczestnika wnoszą członkowie PZW przed ukończeniem 16 roku życia oraz odznaczeni złotą odznaką z wieńcami PZW / nie dotyczy to wędkarzy odznaczonych złotą odznaką z wieńcami z Okręgu zamojskiego oraz wędkarzy odznaczonych w/w odznaką z Okręgów z którymi zostało zawarte porozumienie o ile w danym Okręgu są honorowane takie ulgi./ Ponadto członkowie PZW opłacający składkę pełną członka uczestnika zwolnieni są z konieczności wnoszenia składki uzupełniającej na zbiorniki powyżej 100 ha (Nielisz).

 

- składkę podstawową uzupełniającą wnoszą członkowie PZW, którzy w ciągu roku kalendarzowego postanowili uzupełnić składkę podstawową normalną lub podstawową ulgową o możliwość wędkowania na zbiornikach powyżej 100 ha (zbiornik Nielisz)

 

- składka trollingowa w wysokości 60 zł wnoszona jest przez wędkarzy łowiących tą metodą, dotyczy to zrzeszonych i nie zrzeszonych w PZW. W składce, o której mowa nie stosuje się ulg. Metoda trollingowa dopuszczona jest jedynie na ziorniku zaporowym w Nieliszu – zbiornik główny. Wędkarze opłacający składki okresowe mogą łowić metodą trolingową po wniesieniu składki okresowej w podwójnej kwocie.

 

Składki okręgowe i opłaty okresowe przyjmowane są u skarbników Kół, w Okręgu PZW lub mogą być wnoszone w formie przelewu bankowego, internetowego bądź opłacane na poczcie (dodatkowo w przypadku opłaty dokonanej przelewem lub na poczcie wędkarz zobowiązany jest do posiadania druku zezwolenia na wędkowanie pobranego i wydrukowanego ze strony Okręgu PZW w Zamościu, które upoważnia do wędkowania wraz z potwierdzeniem dokonania stosownej opłaty).


Wymiary ochronne i limity połowu ryb na wszystkich wodach Okręgu PZW Zamość:

 

- karp – 35 cm, okoń – 18 cm, lin-30 cm, karaś pospolity (złocisty)- 25 cm, pstrąg i lipień wymiary ustalone w zasadach korzystania z wód górskich, pozostałe gatunki ryby zgodnie z RAPR. Połów ryb łososiowatych (pstrąg potokowy i lipień) może odbywać się na takich samych zasadach jak na wodach górskich (dotyczy metod połowu, okresów ochronnych, limitów i wymiarów ochronnych).

 

Natomiast zbiorniki wg regulaminów i limitów obowiązujących na danym łowisku.

 

Ustanawia się obręby ochronne na rzece Bug znajdujące się w gminach: Mircze, Hrubieszów, Horodło w okresie od 1 listopada do 31 marca na następujących odcinkach: od słupa granicznego nr 820 do 822 /Gołębie/, od 824 w górę rzeki 300 m /Prehoryłe/, od 832 w górę rzeki 100 m i w dół rzeki 100m /Kryłów/, od 854 w górę rzeki 200 m i w dół rzeki 400 m /Ślipcze/, od 856 w górę rzeki 200 m i w dół rzeki 200 m /Ślipcze/, od 869 w górę rzeki 100 m i w dół rzeki 200 m /Czumów/, od 876 do 877 /Husynne/, od 878 w dół rzeki 500 m /Husynne/, od 879 w górę rzeki 200 m i w dół rzeki 300 m /Husynne/, od 890 do 891 /Strzyżów/, od 891 w dół rzeki 300 m /Strzyżów/, od 892 w górę rzeki 200m /Strzyżów/, od 893 w górę rzeki 100 m i w dół rzeki 100 m /Rogalin/, od 895 w górę rzeki 200 m i w dół rzeki 200 m /Rogalin/, od 900 do 902 /Zosin/, od 904 w górę rzeki 400 m /Łuszków-Komora/, od 906 w górę rzeki 500 m i dół rzeki 50 m /Łuszków-Komora/, od 918 do 922 /Bereźnica/.

 

Ustanowione całoroczne obręby ochronne na rzece Tanew na następujących odcinkach: Huta Szumy – Rebizanty od km 92+800 do 93+100, Rebizanty do ujścia rzeki Jeleń od km 87+650 do 90+550, Borowe Młyny od km 79+525 do 79+725, Borowiec od km 74+320 do 74+420.

 

Ustanowione całoroczne obręby ochronne na rzece Wieprz na następujących odcinkach: Szczebrzeszyn, od km 252+100 do 252+600, Brody Małe od km 255+280 do 255+480, Żurawnica od km 256+900 do 257+100, Turzyniec od km 259+000 do 259+200, Wywłoczka od km 259+800 do 261+100, Rudka od km 263+500 do 263+800, Rudka od km 264+050 do 264+150, Obrocz od km 267+900 do 268+400, Bondyrz od km 276+250 do 276+150, Hutki od km 282+400 do 283+200.

 

 

WODY GÓRSKIE

 

Lp.

Rodzaj składki

Wysokość (zł)

1.

Składka roczna podstawowa pełna

150

2.

Składka roczna podstawowa ulgowa

100

3.

Składka roczna podstawowa członka uczestnika

50

4.

Składka okresowa na 1 dzień wędkowania

30

5.

Składka okresowa na 3 kolejne dni wędkowania

60

6.

Składka okresowa na 7 kolejnych dni wędkowania

80

 

Składki dla niezrzeszonych w PZW

1.

Składka roczna pełna

300

2.

Składka za 1 dzień wędkowania

40

3.

Składka na 3 kolejne dni wędkowania

90

4.

Składka za 7 kolejnych dni wędkowania

150

 

- składkę podstawową ulgową wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, kobiety po ukończeniu przed 30 kwietnia 60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu przed 30 kwietnia 65 roku życia,

 

- składkę podstawową członka uczestnika wnoszą członkowie PZW przed ukończeniem 16 roku życia oraz odznaczeni złotą odznaką z wieńcami PZW / nie dotyczy to wędkarzy odznaczonych złotą odznaką z wieńcami z Okręgu zamojskiego/.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z WÓD GÓRSKICH

 

1. Połów ryb przy użyciu spinningu może odbywać się od 1 stycznia do 31 sierpnia na rzekach Wieprz i Por oraz od 1 lutego do 31 sierpnia na pozostałych rzekach.

 

2. Połów ryb metodą muchową może odbywać się na wszystkich wodach przez cały rok.

 

3. Połów ryb odbywa się przy użyciu przynęt zaopatrzonych w haki bez zadziorów (dopuszcza się możliwość przygięcia grotów w hakach z zadziorami).

 

4. Wprowadza się odcinki specjalne:

 

- na rzece Por od zapory w Zakłodziu do mostu drogowego Zaporze Gruszka Zaporska,

 

- na rzece Wieprz od jazu w m. Turzyniec do mostu w m. Żurawnica.

 

Na w/w odcinkach obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb. Wędkarz, który złowił
i zabrał wcześniej rybę na innym odcinku bądź na innej rzece nie może wejść na odcinek „NO KILL”, ani przechowywać ryb w innych miejscach.

 

5. Na zbiornikach: Górecko Kościelne, Sigły i Rudka połów ryb odbywa się na takich samych zasadach jak na rzekach górskich, dopuszcza się również połów ryb na dwie wędki, wyłącznie na przynęty roślinne. Dopuszcza się połów ryb metodą podlodową z wyłączeniem przynęt zwierzęcych. Do połowu uprawnieni są wędkarze opłacający składkę górską jak
i nizinną.

 

6. Wprowadza się następujące limity połowów:

 

pstrąg potokowy -limit dzienny 2 szt. limit roczny 30 szt. lipień -limit dzienny 2 szt. limit roczny 10 szt. Dopuszczalny łączny limit dzienny 3 szt. Wprowadza się możliwość zabrania przez wędkarza 1 sztuki pstrąga potokowego o wymiarze powyżej 50 cm w ciągu jednego roku.

 

7. Po wykorzystaniu limitu złowionych ryb wędkarz może wykupić składkę okresową.

 

8. Wprowadza się następujące wymiary ochronne ryb:

 

GATUNEK

POR

WIEPRZ

BIAŁA ŁADA

TANEW

Pstrąg potokowy

do 35 cm

do 35

do 30 cm

do 30 cm

Lipień

do 30 cm

do 30 cm

do 30 cm

do 30 cm

 

Szczegółowy wykaz wód udostępnionych do wędkowania, limitów połowu ryb, wymiarów ochronnych, regulaminów poszczególnych łowisk znajduje się na stronie Okręgu PZW www.pzw.org.pl/56 lub na tablicach informacyjnych łowisk.

 

Składki okręgowe i opłaty okresowe przyjmowane są u skarbników Kół, w Okręgu PZW, w wyznaczonych punktach sprzedaży lub mogą być wnoszone w formie przelewu bankowego, internetowego bądź opłacane na poczcie (dodatkowo w przypadku opłaty dokonanej przelewem lub na poczcie wędkarz zobowiązany jest do posiadania druku zezwolenia na wędkowanie pobranego i wydrukowanego ze strony Okręgu PZW w Zamościu, które upoważnia do wędkowania wraz z potwierdzeniem dokonania stosownej opłaty).

 

 

SKŁADKI ROCZNE NA WSZYSTKIE WODY OGÓLNODOSTĘPNE

 

Wędkarze opłacający składki Okręgu Zamojskiego mają możliwość jednorazowego opłacenia składki na wszystkie wody (nizinne, górskie, zbiorniki powyżej 100 ha – Nielisz).

Lp.

Rodzaj składki

Wysokość (zł)

1.

Składka roczna pełna na wszystkie wody

306

2.

Składka roczna pełna ulgowa na wszystkie wody

208

3.

Składka roczna pełna członka uczestnika

74

 

Składka dla osób niezrzeszonych w PZW

 

4.

Składka roczna pełna na wszystkie wody

600

5.

Składka za 7 kolejnych dni wędkowania

270


     Członkowie Okręgu PZW Zamość odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni są z opłat za wędkowanie na wodach ogólnodostępnych /wody nizinne i wody górskie/. Zwolnienie z opłat, o których mowa dotyczy również wędkarzy z okręgów z którymi Okręg PZW podpisał porozumienia o ile Okręgi te mają wprowadzone takie same ulgi (wyłącznie wody nizinne).

 

W przypadku wykorzystania limitu zabranych ryb (dotyczy to wód górskich) wędkarz, który chce wędkować w dalszym ciągu jest zobowiązany do wykupienia opłat okresowych (dotyczy to również odznaczonych złotą odznaką z wieńcami ).

 

UWAGA !!!!!

 

Od roku 2011 wprowadzono zezwolenie na połów ryb, które wraz z aktualną składką lub opłatą oraz rejestrem połowu ryb stanowi dokument upoważniający wędkarza do połowu.

 

Zezwolenia, o których mowa wydają skarbnicy kół przy dokonywaniu opłat lub pracownicy w wyznaczonych punktach sprzedaży. W przypadku opłat okresowych wnoszonych na poczcie lub przelewem bankowym, przelewem internetowym wędkarz zobowiązany jest do pobrania druku zezwolenia ze strony internetowej Okręgu PZW Zamość. Zezwolenia oraz rejestry połowu ryb wydawane są przez skarbników lub w punktach sprzedaży nieodpłatnie.

 

Wędkarz zobowiązany jest do zwrotu rejestru połowu ryb przy opłacaniu składki na kolejny rok kalendarzowy. W przypadku nie zdania rejestru przez wędkarza składka na kolejny rok zostanie podwyższona o 10 PLN.

 

Dodatkowo wprowadza się składkę obowiązkową z tytułu ubezpieczenia wędkarzy od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) w kwocie 1,00 PLN.

 

UWAGA!!!!

 

Zarząd Okręgu PZW w Zamościu w przypadku zmiany Ustawy o podatku VAT zastrzega sobie prawo do podwyższenia składek i opłat wędkarskich o wysokość podatku.

 

Wędkarze z Okręgów, z którymi Okręg PZW w Zamościu podpisał porozumienia wnoszą składki na wody nizinne /zbiorniki pow.100 ha/ w wysokości 60,00 złotych bez konieczności wnoszenia składki podstawowej.

 

Wędkarze z Okręgów PZW, z którymi nie mamy podpisanych porozumień wnoszą składkę pełną w wysokości 156,00 złotych.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (4)

 • tomek771203 Data dodania: 11 miesięcy temu Oceń: -3 + / -

  Rozwiń
 • Paluch Robert Data dodania: 1 rok temu Oceń: 1 + / -

  Dzięki

 • SZOPA ARTUR Data dodania: 1 rok temu Oceń: 1 + / -

  szopart

  Karaś pospolity to jest karaś złocisty, a japoniec to karaś srebrzysty, wymiar karpia dotyczy wód Okręgu PZW Zamość bez różnicy woda stojąca czy rzeka.

 • Paluch Robert Data dodania: 1 rok temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń