Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości zobacz archiwum

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM WE FRAMPOLU

Akty prawne | 2013-04-02 | Publikujący: Okręg PZW w Zamościu

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM WE FRAMPOLU 1. Administratorem łowiska jest Okręg PZW w Zamościu, a gospodarzem - Koło PZW we Frampolu. 2.Amatorski połów ryb odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem zbiornika. W pozostałych sprawach obowiązuje RAPR. 3.Ponadto ustala się: a) utrzymanie bezwzględnego porządku i czystości na stanowisku, pod rygorem natychmiastowej utraty zezwolenia na wędkowanie, bez odszkodowania. b) zakaz połowu ryb ze środków pływających, oraz wywożenia przynęt. c) zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi ...... więcej

REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO W WERESZYNIE

Akty prawne | 2013-04-02 | Publikujący: Okręg PZW w Zamościu

REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO W WERESZYNIE Administratorem łowiska jest PZW Okręg Zamość - gospodarzem Koło PZW Mircze. Łowisko jest łowiskiem specjalnym - licencyjnym. Wędkowanie na łowisku odbywa się wyłącznie metodami przewidzianymi w Regulaminie APR. Wędkować można tylko w porze dziennej od świtu do zmroku zgodnie z Regulaminem ARP. Połów ryb odbywa się na podstawie licencji, której wykupienie jest jednocześnie zgoda na podporządkowanie się obowiązującemu Regulaminowi. Wprowadza się zakaz wędkowania ze środków pływających, grobli ...... więcej

REGULAMIN WĘDKOWANIA NA ŁOWISKU SPECJALNYM W ŻÓŁKIEWCE

Akty prawne | 2013-04-02 | Publikujący: Okręg PZW w Zamościu

REGULAMIN WĘDKOWANIA NA ŁOWISKU SPECJALNYM W ŻÓŁKIEWCE 1.Sezon wędkarski rozpoczyna się w pierwszą niedziela kwietnia. 2.Administratorem łowiska jest Okręg PZW Zamość, gospodarzem Koło PZW Żółkiewka. 3.Wędkowanie na łowisku odbywa się wyłącznie metodami przewidzianymi w RAPR. 4.Połów ryb odbywa się na podstawie licencji, której wykupienie jest jednocześnie zgodą na podporządkowanie się obowiązującemu Regulaminowi (licencję mogą wykupić osoby posiadające kartę wędkarską). 5.Wprowadza się zakaz wędkowania ze środków ...... więcej

REGULAMIN ZBIORNIKA NIELISZ

Akty prawne | 2013-04-02 | Publikujący: Okręg PZW w Zamościu

REGULAMIN ZBIORNIKA NIELISZ 1. Amatorski połów ryb może odbywać się po opłaceniu odpowiednich składek Okręgowych PZW. 2. Wędkowanie z brzegu może odbywać się na całej długości linii brzegowej za wyjątkiem miejsc wydzielonych, oznakowanych tablicami informacyjnymi. 3. Na terenie zbiornika obowiązuje zakaz: - zaśmiecania terenu, - niszczenia urządzeń zbiornika, - niszczenia lub uszkadzania roślinności brzegowej, - niszczenia umocnień kamiennych, rozkopywania gruntu, - używania środków pływających z silnikami spalinowymi poza miesiącami lipiec ...... więcej

REGULAMIN ZBIORNIKA "KAŚKI STAW" IZBICA

Akty prawne | 2012-05-10 | Publikujący: Okręg PZW w Zamościu

1. Właścicielem zbiornika jest Gmina Izbica, użytkownikiem łowiska jest Okręg PZW w Zamościu, a gospodarzem Koło PZW Nr 6 Izbica. 2. Wędkowanie dozwolone jest: - w porze dziennej tj. od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca) - w okresie od 01.06. d0 31.08. 3. Zabrania się: - połowu ryb spod lodu, - zanieczyszczenia akwenu i jego otoczenia, - podjeżdżania samochodem pod brzegi akwenu i wędkowania z pojazdów, 4. Pojazdy samochodowe można parkować tylko na pobliskim parkingu. 5. Obowiązuje całkowity zakaz połowu na ...... więcej

REGULAMIN KORZYSTANIE ZE ZBIORNIKA W DOBUŻKU

Akty prawne | 2012-05-07 | Publikujący: Okręg PZW w Zamościu

Gospodarzem zbiornika w Dobużku jest Koło PZW nr19 „MIĘTUS” w Łaszczowie Zezwala się na połów wyłącznie z brzegu. Zabrania się połowu ze środków pływających oraz wywożenia przynęt. Zabrania się podjeżdżania samochodami na groble opasowe, brzegi i wędkowanie z pojazdów. Pojazdy samochodowe można parkować tylko w wyznaczonych miejscach tj. koło tablicy informacyjnej. Ograniczenie to nie dotyczy organizatorów zawodów wędkarskich oraz osób w czasie wykonywania czynności utrzymania obiektu Wprowadza ...... więcej

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM W JACNI

Akty prawne | 2012-04-02 | Publikujący: Okręg PZW w Zamościu

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM W JACNI 1. Administratorem łowiska jest Okręg PZW w Zamościu, a gospodarzem - Koło PZW „JACYNKA” w Jacni. 2. Amatorski połów ryb odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem zbiornika. W sprawach nieuregulowanych obowiązuje RAPR. 3. Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających i wywożenia przynęt. 4. Zabrania się połowu ryb w odległości mniejszej jak 50 m od urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę. 5. Ponadto ustala się: a) utrzymanie ...... więcej

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM „DĄBROWA” W TYSZOWCACH

Akty prawne | 2012-04-02 | Publikujący: Okręg PZW w Zamościu

1. Właścicielem wody jest Urząd Miasta w Tyszowcach, użytkownikiem łowiska jest Okręg PZW w Zamościu, a gospodarzem Koło PZW „Huczwa" w Tyszowcach.2. Amatorski połów ryb odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem zbiornika. W sprawach nieuregulowanych obowiązuje RAPR.3. Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających i wywożenia przynęt, zabrania się połowu ryb w odległości mniejszej jak 10m od urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę.4. Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi na groble opasowe ...... więcej

REGULAMIN PRACY OKRĘGOWEJ KOMISJI DS. WÓD GÓRSKICH PRZY ZARZĄDZIE OKRĘGU PZW W ZAMOŚCIU

Akty prawne | 2012-04-02 | Publikujący: Okręg PZW w Zamościu

Podstawą prawną funkcjonowania Komisji ds. WG jest regulamin organizacyjny pracy Komisji problemowych Zarządu Okręgu PZW w Zamościu.Do podstawowych zadań Komisji należy przygotowanie wniosków, opinii i propozycji kierowanych do Zarządu Okręgu lub Prezydium ZO w powierzonym zakresie działania. Dla zapewnienia prawidłowej gospodarki rybacko wędkarskiej Komisja będzie podejmować i rozwijać w szczególności następującej działania: 1. Przygotowywać propozycje działań zmierzających do racjonalnej gospodarki na wodach górskich Okręgu PZW w ...... więcej

REGULAMIN WYŁANIANIA MISTRZA OKRĘGU NA 2013 ROK W DYSCYPLINIE SPŁAWIKOWEJ

Akty prawne | 2012-02-20 | Publikujący: Okręg PZW w Zamościu

5 imprezy do klasyfikacji: 1. Puchar „Barbusa" - 15.04.20122. Memoriał im. Zygmunta Martysa - 22.04.20123. Spławikowy Puchar Zarządu Okręgu - 27.05.20124. Puchar Prezesa Zarządu Okręgu - 15.07.20125. Puchar „Płotki"- 13.05.2012 Powyższe imprezy są traktowane tak jak tury Mistrzostw Okręgu.W kategorii seniorów tura trwa 4 godziny, a w pozostałych kategoriach trwa 3 godziny. Startowe od zawodnika - 40 złotych Prawo startu ma każdy członek okręgu zamojskiego po opłaceniu startowego i zgłoszeniu w terminie swojego startu /5 dni przed zawodami/. OKRĘGOWY ...... więcej

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin