Koło
http://www.pzw.org.pl/675

Komunikaty

K O M U N I K A T w sprawie posiedzenia Zarządu Okręgu

Komunikaty | 2018-01-17 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

K O M U N I K A TBiuro Okręgu informuje Członków , że posiedzenie Zarządu Okręgu odbędzie się w dniu 13 lutego 2018r. w Hotelu
Accademia o godz. 16.00. Ze względów formalnych, obecność Członków
Zarządu obowiązkowa

Przemyśl, 17.01.2018r.

Dyrektor biura Bogumił Antoniewski

Załączniki