Koło
http://www.pzw.org.pl/675

Komunikaty

Komunikat w sprawie możliwości zakupu publikacji do szkolenia młodzieży a także np. do prowadzenia szkoleń i egzaminów na kartę wędkarską

Komunikaty | 2018-05-07 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

 

K O M U N I K A T

 

Niniejszym informujemy Zarządy Kół o możliwości zakupu publikacji jak w załączniku.

Zamówienia należy kierować do biura Okręgu do dnia 10 marca – pisemnie.

Zamówienia będą realizowane na koszt Koła

 

Biuro Okręgu

Załączniki

Zdjęcia