Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Komunikaty

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu 03.11.2016

Komunikaty | 2016-11-15 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

 

 

W dniu 03.11.2016 w Hotelu „ACCADEMIA” w Przemyślu odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Uchwalenie porządku obrad.

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  4. Odczytanie protokołu i uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu.

  5. Złożenie sprawozdania z działalności Prezydium Z.O za okres 23 czerwca 2016 do 03.11.2016r.

  6. Informacja nt. realizacji Uchwał ZO PZW podjętych na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2016 roku.

  7. Rozpatrzenie uchwał podjętych Prezydium Z.O w w/w okresie , wymagających zgodnie ze Statutem zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu i ich zatwierdzenia.

  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. Zezwoleń na wędkowanie i składek na zagospodarowanie i ochronę wód na 2017 rok.

7.2.Porozumień międzyokręgowych na rok 2017 z Okręgami PZW Krosno i Tarnobrzeg na nowych zasadach.

     9. Zatwierdzenie wysokości diet dla skarbników Kół za rok 2016 wg. zał. listy.

     10. Dyskusja i wolne wnioski.

     11. Podjęcie uchwały

     12. Zakończenie posiedzenia.

PODJĘTE UCHWAŁY:

- w sprawie górnych wymiarów ochronnych na zbiorniku Starorzecze Mleczki „ZAKOLE” w Przeworsku od 01.01.2017r.

Amur -powyżej 70 cm.

Karp - powyżej 60 cm.

Szczupak - powyżej 90 cm.

- wprowadza się wymiar ochronny amura 50 cm oraz ogranicza się ilość zabieranych w ciągu doby amurów do 2 sztuk, na wszystkich zbiornikach Okręgu od dnia 01.01.2017r.

-na zbiorniku Ostrów IV wprowadza się zakaz zabierania złowionych amurów od dnia 01.01.2017 do 31.12.2018r.

- z dniem 01.01.2017r. wprowadza się na wszystkich zbiornikach Okręgu ograniczenie zabierania złowionych karpi do 2 szt. na dobę.

- wprowadza się z dniem 01.01.2017r. zakaz wędkowania na „odstojniku-piaskowniku” zakaz połowu ryb jako naturalne tarlisko ryb w kompleksie zbiorników „Pod Młynem” w Lubaczowie.

- poprzeć kandydaturę kol. Piotra Koniecznego z Okręgu PZW Krosno do Rady Gospodarki Wodnej RZGW w Krakowie.

- wysokość diety na 2017 rok dla osób pełniących funkcje społeczne z wyboru w wysokości 100 zł.

- wysokość diety dla skarbnika 4% za sprzedane składki członkowskie i okręgowe.

- podział składki członkowskiej ustala się na poziomie: 10% ZG PZW, 45% dla Okręgu PZW, 45% dla Kół PZW Okręgu.

- zatwierdzić listę diet dla skarbników Kół za 2016 rok.

- uchwałę w sprawie składki rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód pełną i niepełną na 2017 rok, a także uzupełniającej wraz z pochodnymi.(załącznik w odrębnym komunikacie).

- w sprawie porozumień międzyokręgowych. ( załącznik w odrębnym komunikacie).

- zatwierdzić druk zezwoleń na 2017 rok.

- zatwierdzić druk zezwoleń okresowych 1, 3, i 7 dniowych na 2017 rok.

- zatwierdzić Ordynację Wyborczą do władz i organów Kół i Klubów Okręgu PZW w kampanii 2017.

- wprowadzić zgodnie z uchwałą nr. 146 ZG PZW z dnia 04.06.2016 politykę bezpieczeństwa danych osobowych w Okręgu PZW Przemyśl z dniem 01.01.2017r.

- wprowadzić Centralną Bazę Danych PZW z dniem 01.01.2017r.

- powołać Administratora Danych Osobowych w osobie kol. Wojciecha Kanieckiego z dniem podjęcia uchwały.

- umocować Prezesa Okręgu J. Bieniasz oraz Wiceprezesa J. Legiejzę do zawarcia umowy powierzenia pomiędzy ZG w Warszawie a Okręgiem PZW w Przemyślu.

- na wniosek Burmistrza Radymna dofinansować czyszczenie brzegów ZEKU w Radymnie na kwotę 4000 zł

- zmienić Regulamin udostępnienia zbiornika w Lubaczowie „Przy MŁYNIE” Łowienie od świtu do zmierzchu od 01.01.2017r.

- oddalić wniosek Koła PZW „Rzemieślnik” w sprawie dorybienia zbiornika w Hermanowicach karpiem.

 

   Sekretarz ZO                                                                          PZW Prezes ZO PZW

Ryszard Duliban                                                                            Jan Bieniasz

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.