Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Komunikaty

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU PZW W PRZEMYŚLU 26.06.2018r.

Komunikaty | 2018-07-09 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU PZW W PRZEMYŚLU.

W dniu 26.06.2018r. W hotelu ACCADEMIA w Przemyślu odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu PZW.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.


2. Uchwalenie porządku obrad.


3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Złożenie sprawozdania z działalności Prezydium Z.O za okres 13.02.2018 do 26.06.2018r.


5. Informacja o realizacji Uchwały Z.O podjętej na posiedzeniu w dniu 13.02.2018r.


6. Zatwierdzenie uchwał podjętych przez Prezydium Z.O wymagających zgodnie ze statutem PZW zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu.


7. Omówienie i wdrożenie w Okręgu RODO


8. Podjęcie uchwał w sprawach:


8.1. Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie remontu budynku biura Zarządu.


8.2. Zatwierdzenie listy odznaczonych


8.3. Rejestracja WKS.


- WKS RAD-MIX Radymno


- WKS SAN-SPORT Dynów


- WKS SÓW-POL Dynów


- WKS SAN-FISH Przemyśl


- WKS HUSARZ Jarosław

 

8.4 Likwidacja WKS


- WKS PZW Okręg Przemyśl


- WKS SAN Przemyśl

 


8.5. Zajęcie ostatecznego stanowiska w sprawie sprzedaży zbiornika w Torkach.


8.6. Podjęcie uchwały w sprawie przeglądu zbiorników.


8.7. Podjęcie uchwały o zlecenie koncepcji przebudowy progu wodnego w Lubaczowie.


8.8. Podjęcie uchwały o przedłużenia umowy dzierżawy zbiornika w Narolu.


9. Dyskusja i wolne wnioski.


10. Podjęcie uchwały.


11. Zakończenie posiedzenia.

 

Posiedzenie otworzył Prezes Jan Bieniasz, który powitał przybyłych członków Zarządu, oraz pracowników biura Zarządu. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum władne do podejmowania

Uchwał.

PODJĘTE UCHWAŁY:

 • przyjąć sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniego posiedzenia Zarządu.
 • przyjąć sprawozdanie z działalności Prezydium Z.O. PZW w Przemyślu za okres od 13.02.2018 do 26.06.2018r.
 • uchylić uchwałę Zarządu Okręgu nr 2/2017 dotyczącej zmiany limitów ilościowych ryb. Wędkarz może zabrać dziennie 10 szt. ryb wymienionych gatunków objętych limitem ilościowym. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.
 • utylizacji sprzętu komputerowego.
 • zaniechaniu sprzedaży części zbiornika w Torkach
 • opłacić składkę na wędkowanie 2 podopiecznym Domu Dziecka w Dubiecku.
 • nadać Odznakę Wzorowy Młody Wędkarz dla Kol. Ignacy Wesołowski.
 • wystąpić o zarejestrowanie WKS jak wyżej.
 • zlikwidować WKS jak wyżej,
 • anulować uchwałę Prezydium w sprawie przygotowania posiłków na zawodach wędkarskich. Za posiłki odpowiada organizator zawodów.
 • w sprawie ujednolicenia równoważnika za pracę społeczną w wysokości 10 zł od członka. Uchwała dotyczy wszystkich Kół Okręgu i obowiązywać będzie od 01.01. 2019r.
 • w sprawie zgody na korzystanie wspólne ze zbiorników na okres 10 lat w Świętoniowej wspólnie z Okręgiem PZW w Rzeszowie.
 • w sprawie wdrażania od 1 lipca 2018 postanowień RODO w Okręgu.
 • powierzenie funkcji Administratora Ochrony Danych Kol. Wojciechowi Kanieckiemu,
 • udrożnić rów melioracyjny w Hermanowicach.

 

     Sekretarz                                                                                                                                                    

  Mateusz Kowal

                                                                   Prezes

                                                                     Jan Bieniasz

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.