Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Komunikaty

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU PZW W PRZEMYŚLU 18.12.2018r.

Komunikaty | 2019-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU PZW W PRZEMYŚLU.

 

W dniu 18.12.2018r. W hotelu ACCADEMIA w Przemyślu odbyło się

spotkanie opłatkowe Zarządu Okręgu PZW i jego Organów.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Uroczyste spotkanie świąteczne.

 2. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 3. Uchwalenie porządku obrad.

 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 5. Złożenie sprawozdania z działalności Prezydium Z.O za okres 26.09.2018 do 18.12.2018r. (zał. nr.2)

 6. Informacja o realizacji Uchwały Z.O podjętej na posiedzeniu w dniu 26.09.2018r.

 7. Zatwierdzenie uchwał podjętych przez Prezydium Z.O wymagających zgodnie ze statutem PZW zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu( zał.3)

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  8.1 Zatwierdzenie komunikatu biura Okręgu PZW w Przemy8lu

  8.2 Wprowadzenie zmian w preliminarzu w roku 2018.

 9. Dyskusja i wolne wnioski.

 10. Podjęcie Uchwały.

 11. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Posiedzenie otworzył Prezes Jan Bieniasz, który powitał przybyłych wszystkich zaproszonych gości oraz pracowników biura Zarządu Okręgu. Wg potwierdzonej listy obecności Zarząd był władny do podejmowania Uchwał. W spotkaniu, które przebiegało w rodzinnej atmosferze udział wzięli członkowie Zarządu Okręgu, Prezesi Kół PZW, Komendanci Powiatowi SSR, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego oraz pracownicy biura Zarządu Okręgu. Po łamaniu opłatkiem i złożeniu życzeń przystąpiono do degustacji przygotowanych potraw wigilijnych. Prezes podziękował wszystkim przybyłym za wkład pracy na rzecz rozwoju wędkarstwa oraz omówił najważniejsze osiągnięcia mijającego roku.

 

PODJĘTE UCHWAŁY:

 • przyjąć sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniego posiedzenia Zarządu.

 • przyjąć sprawozdanie z działalności Prezydium Z.O. PZW w Przemyślu za okres od 26.09.2018 do 18.12.2018r. i przyjęcie uchwał wymagających zgodnie ze Statutem PZW zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu.

 • podjęcie Uchwały w sprawie założeń do sporządzenia preliminarza na 2019r. w sprawie korekty planu kosztów w 2018r.

 • rozwiązać umowę z PGE w Pełnatyczch na dostawę energii elektrycznej.

 • w sprawie statusu łowiska „TRĄBA” na 2019r. „ZŁÓW i WYPUŚĆ”.

 • w sprawie zabezpieczenia kwoty 2000zł na wapnowanie zbiornika w Lublińcu.

 • w sprawie zakazu używania środków pływających na zbiorniku Torki na części stanowiącej własność Okręgu od 01 stycznia 2019r.

 • w sprawie waloryzacji płac pracowników biura od 1 stycznia 2019r.

 • zakupu przyczepki do ciągnika ogrodowego w Hermanowicah.

 • W sprawie uchylenia zakazu brodzenia i połowu ze środków pływających na zbiorniku Lublińcu Starym od 15 marca do 30 września

 • zakupić wg potrzeb sprzęt do odłowów kontrolnych.

 

 

 

     Sekretarz                                                                                 Prezes

Mateusz Kowal                                                                           Jan Bieniasz

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.