Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Akty prawne - archiwum zobacz aktualne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Akty prawne | 2006-02-19 | Publikujący: PZW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓWz dnia 24 listopada 2003 r.w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.) Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031) zarządza się, co następuje:§ 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy. 2. Wysokość grzywien, o których mowa w ust. 1, ...... więcej

Ustawa o sporcie kwalifikowanym

Akty prawne | 2006-02-18 | Publikujący: Sport PZW

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o ...... więcej

  •  
  • Strony: 1
  •