Okręg PZW Białystok
http://www.pzw.org.pl/bialystok

Aktualności

Wyjaśnienie do zezwolenia na amatorski połów ryb wędką uprawnionego do rybactwa PZW Okręg w Białymstoku.


Wyjaśniamy, że zapis zawarty w rozdziale VII pkt. 13 dotyczy wyłącznie wód krainy pstrąga i lipienia znajdujących się w wykazie obwodów rybackich II. Kraina pstrąga i lipienia.

 

zezwolenie na amatorski połów ryb wędką uprawnionego do rybactwa PZW Okręg w Białymstoku.
http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/14/cms/szablony/21174/pliki/wykaz_wod_pop_ri_zasady_2020_popr_23012020.pdf