Okręg PZW Białystok
http://www.pzw.org.pl/bialystok

Aktualności

UWAGA!!! Akcja sprzątania brzegów dopływów i okolicy rzek „Operacja Czysta Rzeka 2020”.

Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku zwraca się z prośbą do Kół naszego Okręgu o rozpatrzenie możliwości wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji sprzątania brzegów dopływów i okolicy rzek pn. „Operacja Czysta Rzeka”.
Celem statutowym Polskiego Związku Wędkarskiego jest użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody…
Popierając ogólnopolską akcję sprzątania zachęcamy Koła do odwiedzenia strony http://www.operacjarzeka.pl/ i zakładania sztabów na terenach działania Koła.
Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji!!!