Okręg PZW Białystok
http://www.pzw.org.pl/bialystok

Aktualności

Kontrole wód Okręgu PZW w Białymstoku

Sierpień to kolejny miesiąc wspólnych działań Społecznej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Rybackiej i Policji. Podczas kontroli wód użytkowanych przez PZW Okręg w Białymstoku funkcjonariusze Policji oraz strażnicy Państwowej Straży Rybackiej wystawili kilkadziesiąt mandatów karnych osobom nieprzestrzegającym zapisów Ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Ponadto na rzece Narew w miejscowości Strękowa Góra zdjęta została sieć typu wonton o długości 50 mb.       

Zdjęcia