Okręg PZW Białystok
http://www.pzw.org.pl/bialystok

Aktualności

Jesienne zarybienia wód Okręgu PZW w Białymstoku

 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku w dniach 1-2 września przeprowadził jesienne zarybienia wód Okręgu sumem europejskim.

 

Łącznie 17 000 szt. narybku jesiennego tego gatunku trafiło do rzeki Narew, Kanału Augustowskiego, jeziora Pomorze oraz zbiornika Siemianówka. Z kolei jezioro Długie Augustowskie (Kalejty) zarybiono kroczkiem w ilości 20 kg.

Zdjęcia