Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Akty prawne zobacz archiwum

DEKALOG DLA WĘDKARZY Z 1919 ROKU

Akty prawne | 2009-02-27 | Publikujący: Koło PZW Brzeg nr 1

PRAWDZIWY WĘDKARZ ( dr Stefan Olszewski ok.1919r.) I. Będziesz szanował ryby jako stworzenia Boże i piękny lud wodny. II. Będziesz ułatwiał im spokojny żywot, dbał o ich rozmnożenie, bronił je przed wszelkiego rodzaju szkodnikami i krzywdą płynącą z chciwości i głupoty ludzkiej. III. Będziesz nie tylko wiernym wykonawcą praw przepisów ochronnych, ale dobrowolnym strażnikiem i poplecznikiem, dbając, aby nikt ich nie przestępował. IV. Będziesz łowił ryby w sposób możliwie najdelikatniejszy, nie zadając im zbędnych cierpień, będziesz je łowił tylko ...... więcej

RYBY POD OCHRONĄ

Akty prawne | 2009-02-06 | Publikujący: Koło PZW Brzeg nr 1

aloza (Alosa alosa) babka czarna (Gobius niger) babka czarnoplamka (Gobiusculus flavescens) babka mała (Pomatoschistus minutus) babka piaskowa (Pomatoschistus microps) ciosa (Pelecus cultratus) - poza obszarem wód Zalewu Wiślanego dennik (Liparis liparis) głowacz białopłetwy (Cottus gobio) głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus) igliczniowate (Syngnathidae) - wszystkie gatunki jesiotr zachodni (Acipenser sturio) kiełb białopłetwy (Romanogobio albipinnatus) kiełb Kesslera (Romanogobio kessleri) kozowate (Cobitidae) - wszystkie gatunki kur rogacz ...... więcej

ZWIERZĘTA CHRONIONE

Akty prawne | 2009-02-06 | Publikujący: Koło PZW Brzeg nr 1

Na podstawie art. 27c ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:§ 1. Ustala się listę gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.§ 2. Ustala się listę gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową częściową, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.§ 3. W stosunku do rodzimych dziko ...... więcej

NOWE PRAWO WODNE

Akty prawne | 2009-02-06 | Publikujący: Koło PZW Brzeg nr 1

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. (Dz. U. z dnia 11 października 2001 r.)Nowelizacja: Zmiana w ustawie Prawo wodne wprowadzona dnia 03.06.2005 Dz.U. 130 poz. 1087 – art. 1 Dział IZasady ogólne Rozdział 1Przepisy ogólneArt. 1. 1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.1a. Ustawa reguluje sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady ...... więcej

USTAWA RYBACKA

Akty prawne | 2009-02-06 | Publikujący: Koło PZW Brzeg nr 1

Art.1.1.Ustawa reguluje zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, zwanych dalej \"wodami\". 2.Za chów ryb uważa się działania zmierzające do utrzymywania i zwiększania produkcji ryb, a za hodowlę - chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb. 3.Ryby i inne organizmy wodne żyjące w wodzie stanowią jej pożytki. 4.Przepisy ustawy nie naruszają postanowień umów międzynarodowych dotyczących gospodarki rybackiej w wodach granicznych. Art.2.1.Przepisy ...... więcej

  •  
  • Strony: 1
  •