Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Dane kontaktowe

NAZWA:
Koło PZW Brzeg nr 2 Garnizonowe
WOJEWÓDZTWO:
opolskie
MIEJSCOWOŚĆ:
Brzeg
ADRES:
Piastowska 4/klub garnizonowy
KOD:
49-300
KONTAKT:
PREZES:
Januszewski Mariusz
608204797
V-CE PREZES D/S SPORTU:
Zapotoczny Piotr
798335582
GOSPODARZ KOłA:
Januszewska Dorota
696802476
SKARBNIK KOłA:
Haratym Marek
660750629
664743505
SEKRETARZ KOłA:
Walenczak Zygmunt
510260105
INSTRUKTOR D/S MłODZIEżY:
Szałański Marcin
668445849
PRZEWODNICZąCY KOMISJI REWIZYJNEJ:
Furtak Mieczysław
606628909
Z-CA PRZEW. KOMISJI REWIZYJNEJ:
Pustelnik Ryszard
600540798
SEKRETARZ KOMISJI REWIZYJNEJ:
Partyka Franciszek
507533322
PRZEWODNICZąCY SąDU KOLEżEńSKIEGO:
Stefurak Jan
512833246
Z-CA PRZEWODNICZąCEGO SąDU KOLEżEńSKIEGO:
Wilk Krzysztof
502558919
SEKRETARZ SąDU KOLEżEńSKIEGO:
Wilk Jerzy
664385832
CZłONEK SąDU KOLEżEńSKIEGO:
Szałański Janusz
507533322
INFORMACJE:
I N F O R M A C J A
Informuje się wszystkich członków PZW Koła Nr 2 Brzeg Garnizonowe "L I N"

Dot: pracy Zarządu Koła i Skarbnika
1.Praca Zarządu Koła odbywa się w 2-gą środę miesiąca w godz.18:00-19:30
2.Praca Skarbnika odbywa się w każdy piątek w godz. 17:00 - 19:30
w okresie od dnia 01.01. - 30.04 włącznie ,
a od dnia 02.05. - 30.09. 2017 r. 2-gi piątek miesiąca w godz. 18:00-19:00.

3.Przyjmowanie egzaminów na kartę wędkarską oraz opłat członkowskich, wymiany kart wędkarskich, odbiór kart wędkarskich - jak praca Skarbnika.

Telefony kontaktowe do Skarbnika 077- 416 69 94; 660 750 629; 664 743 505
Praca odbywa się przy Klubie Garnizonowym ul. Piastowska 4
( budynek po lewej stronie )
e-mail: pzwbrzeg2lin@gmail.com WWW.pzw.org.pl/brzeg2lin
GODZINY OTWARCIA:
OPŁATY WĘDKARSKIE ROCZNE W 2017

Kontynuacja do 30.04.2017 r.
Od 1.05. do 30.09.2017 + wpisowe

Upr. Razem
N 248
U 130
Czł.u. 34

NOWOPRZYJMOWANI
Upr. razem
N 330
U 197
Czł.u. 56
____________________________________________________________________________
Wyciąg z R. A. P. Ryb
§ 1 pkt. 3 „Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce”
pkt. 4 „ prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki”