Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Protokół z Walnego Koła Bychawa 2017

Aktualności | 2017-11-27 | Publikujący: Koło PZW Bychawa

26 listopada Walne wprowadziło nowe zapisy do Regulaminu Połowów!

 Walne Sprawozdawcze Zebranie członków Koła Nr 2 PZW w Bychawie odbyło się w dniu 26 listopada 2017 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bychawie o godzinie 9.35

Zebranie rozpoczął prezes Koła Kol. Pilipczuk Wiesław od stwierdzenia, iż liczba osób obecnych na zebraniu nie zapewnie kworum, dlatego zgodnie z paragrafem 53 ust. 8 statutu PZW rozpoczęcie Walnego Zebrania przesunięto na drugi termin zebrania tj, na godzinę 10.00

O godzinie 10.00 prezes Koła wznowił zebranie i stwierdził, że na sali jest 25 członków Koła. Na przewodniczącego zebrania prezes koła zaproponował kolegę Płazę Artura – a na sekretarza zebrania kolegę Waldemara Kota. Przy braku innych zgłoszeń, zaproponowane kandydatury poddano pod głosowanie.......... Cd w załączniku.

Poleć znajomemu

Załączniki

Komentarze

Komentarze (24)

 • mietek1234 Data dodania: 1 rok temu Oceń: -3 + / -

  Rozwiń
 • mietek1234 Data dodania: 1 rok temu Oceń: -3 + / -

  Rozwiń
 • contrast Data dodania: 1 rok temu Oceń: 1 + / -

  Władze koła mają za zadanie dbać o praworządność. Muszą znać przepisy lepiej niż inni. Nie mogą dopuszczać do łamania prawa, a tak się właśnie stało. Unieważnienie tego zebrania to tylko kwestia czasu. 50% zniżki to jak dla mnie żadna motywacja, bo ja takie pieniądze zarabiam w ciągu jednej godziny. Dlaczego kolego nie przyzna się do tego, że głosował na prawnego bubla, nie potępi tego co się stało. Przecież uzależnianie wstąpienia do koła od zgody na przeszukanie samochodu jest niezgodne z prawem, dyskryminuje te osoby, nie pozwala na wybór bo warunek na który muszą się zgodzić jest łamaniem prawa. Ja nie pisze o niczym innym tylko o tym, że żadne władze nie nie mogą łamać ustaw państwa polskiego, i muszą wynikać z upoważnień znajdujących się w tych ustawach. Czy nadal do kolegi nie dociera, że to co zostało uchwalone jest niezgodne z obowiązującym prawem? Nie wierzę, że tego kolega nie wie. Jak już wspomniałem taką uchwałę można ominąć nie przyjeżdżając na łowisko samochodem. Jeszcze zasadnicze pytanie gdzie jest definicja obrębu łowiska? Czy auto zaparkowane pod zamkiem też jest w jego obrębie? Być może jak wcześniej pisałem dla 99 % wędkarzy jest to wszystko niezrozumiałe, obojętne, ale ja nie pozwolę żadnemu społecznemu strażnikowi nawet na zmierzenie ciśnienia w moim samochodzie. Od tego nie jest SSR. Apeluję do rozsądku. Jak będzie kolejne Walne zebranie gwarantuję, że wszyscy stracicie nadane Wam odznaczenia i funkcje. To co sie stało na tym zebraniu świadczy o folwarczności i poczuciu bezkarności obecnych władz. Tego nie dla się dalej tolerować. Upieranie się przy stanowisku, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem utwierdza mnie w tym, że należy posprzątać tą stajnię Augiasza.

 • contrast Data dodania: 1 rok temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • tolpyga64 Data dodania: 1 rok temu Oceń: 0 + / -

  Drogi kolego o jakiej kolega mówi władzy .Gdy kolega wygra wybory i zostani prezesem lub członkiem zarządu przekona się kolega jaką kolega ma władzę.Zarząd ma władzę wartą 50% zniżki i duże oczekiwania niektórych członków.Co do punktu 16 uchwaliło go walne a nie zarząd przecież

 • contrast Data dodania: 1 rok temu Oceń: 0 + / -

  Do kolegi Tołpyga. Chciałem tylko pokazać jak mało macie wiedzy ogólnej nie mówiąc o specjalistycznej. A kto mi zabroni furmanką czy traktorem? Takim jak Wy ydaje się, że pozjadali rozumy i są panami na folwarku. Nie dzisiaj i nie teraz. Trzeba niestety mieć wiedzę ogólną i prawną, żeby się nie kompromitować. Poczekamy zobaczymy. Jest mi niezmiernie miło, że kolega czyta i odpisuje na moje posty. Cała Polska zapoznała się już z Waszą kompromitującą uchwałą, ja tylko czekam na reakcję odpowiednich organów.

 • tolpyga64 Data dodania: 1 rok temu Oceń: 0 + / -

  Widzę że kolega znalazł sposób na to by nie być kontrolowanym ,ale traktorem na ryby.Gratuluję pomysłu.

 • contrast Data dodania: 1 rok temu Oceń: 0 + / -

  Zapis w p. 16 jest parodią z uwagi na to, że wędkarz przyjeżdżający traktorem, quadem, rowerem, motorowerem lub każdym innym pojazdem nie będącym z definicji prawa samochodem nie może być przeszukany.

 • contrast Data dodania: 1 rok temu Oceń: 0 + / -

  Uchwały prawa miejscowego nie mogą łamać ustaw państwa polskiego, i muszą wynikać z upoważnień znajdujących się w tych ustawach.

 • contrast Data dodania: 1 rok temu Oceń: 0 + / -

  Administrator usuwa posty. Pytanie dlaczego?

 • tolpyga64 Data dodania: 1 rok temu Oceń: 2 + / -

  Do kolegi Contrast .Czytałem kolegi posty. Z postów kolegi wynika że kolega jest wybitnym znawcą prawa i praworządności.Myślę że kolega przy zaangażowaniu własnym i Rzecznika Praw Obywatelskich spowoduje że prawo będzie przestrzegane.A tak poważnie czy koledze nie pomylili się rzecznicy.

 • contrast Data dodania: 1 rok temu Oceń: 0 + / -

  Kolego Tołpyga 64 czyżby nie czytał Pan moich postów? Zero reakcji na prawnego bubla uchwalonego w ferworze euforii że można wszystko?

 • contrast Data dodania: 1 rok temu Oceń: 0 + / -

  Wstępnie uważam, że Walne Zebranie na którym uchwalono regulamin na rok 2018 było nie ważne. Zapis dotyczący art. 16 regulaminu z uwagi na wadę prawną uniemożliwia zawarcie umowy w ogóle na połów ryb w roku 2018. Nie można zawierać umowy, która w sama w sobie jest sprzeczna z obowiązującym prawem. Dziwi mnie fakt że Zarząd Okręgu Lublin jako instancja nadrzędna nad kołem PZW Bychawa zaakceptował prawnego bubla. Czekam na decyzję Rzecznika Praw Obywatelskich i będę wnioskował o kolejne Walne zebranie, na którym złożę wniosek o odwołanie wszystkich członków Zarządu koła z uwagi na ich nieznajomość prawa, a tym samym wadliwym działaniu na rzecz członków tego koła. Osoby, które głosowały za przyjęciem tego punktu regulaminu tj. p. 16 dot. przeszukiwania pojazdów będących własnością członków koła PZW Bychawa przez SSR Bychawa powinny być również objęte wotum nieufności i pozbawione pełnienia funkcji w kole. Proszę monitorować moje wpisy, będę na bieżąco informował o postępach w w/w kwestii.

 • contrast Data dodania: 1 rok temu Oceń: 0 + / -

  Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką (PSR) w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Ustawa o rybactwie śródlądowym w sposób bardzo precyzyjny określa uprawnienia przysługujące strażnikowi Społecznej Straży Rybackiej. W art. 25 ust. 1 tejże ustawy wskazuje się, że strażnikowi SSR przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 23 pkt 1–3 i 4 lit. b). Są to uprawnienia do:

  kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;
  kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;
  zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;
  odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.
  Pozostaje kwestia uzasadnionego podejrzenia, że skłusowane ryby ukryte są w bagażniku samochodu. W takim przypadku strażnicy PSR mają prawo do dokonania kontroli środków transportu w celu sprawdzenia zawartości ich ładunku. Strażnicy SSR uprawnień takich nie posiadają, a zatem muszą odstąpić od czynności kontrolnych i zawiadomić o zdarzeniu PSR lub Policję.

  Reasumując, należy wyraźnie podkreślić, że ustawodawca w sposób precyzyjny określił uprawnienia strażników Społecznej Straży Rybackiej, co oznacza, że podejmowanie przez nich jakichkolwiek innych czynności poza wskazanymi w art. 25 ustawy o rybactwie śródlądowym należy uznać za nieuprawnione.
  Cezary Szczepaniak

  Cyt. za art. WW Prawnik radzi - Uprawnienia służb w stosunku do wędkarzy cz. III
  http://www.ww.media.pl/?page=PArticleViewer&nid=1590

 • contrast Data dodania: 1 rok temu Oceń: 0 + / -

  Niestety do końcowego zdania podsumowującego post dot. uprawnień SSR w Bychawie wkradł się błąd. Powinno ono brzmieć:
  Osoby uchwalające to prawo powinny honorowo podać się do dymisji, gdyż nie potrafią sprawować swoich funkcji zgodnie z prawem, a to znaczy, że są niekompetentni. Słowo "nie" zostało użyte przypadkowo. Mam nadzieję, że na kolejne Walne Zebranie koła przyjdzie więcej kolegów i podejmiemy stosowne uchwały w stosunku do obecnych decydentów. Spotkanie niebawem, zapewniam.

 • contrast Data dodania: 1 rok temu Oceń: -4 + / -

  Rozwiń
 • contrast Data dodania: 1 rok temu Oceń: 0 + / -

  Informacja dla tych, którzy uważają, że ich uchwały mogą być nadrzędne nad ustawą wyższego rzędu polecam lekturę. Do zobaczenia wkrótce na zebraniu. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/przepisy-reguluj%C4%85ce-przeszukanie-os%C3%B3b-dokonywanie-kontroli-osobistej-oraz-przeszukanie-pojazd%C3%B3w

 • contrast Data dodania: 1 rok temu Oceń: 0 + / -

  Każdy, kto sobie pozwoli na przeszukanie swojego samochodu przez osoby do tego nieuprawnione, a takimi z pewnością nie są pracownicy koła bez względu na pełnioną funkcję godzi się na łamanie z ich strony prawa. To nie jest prywatny folwark, a uprawnienia do przeszukania mają wyłącznie na mocy prawa sąd, prokuratura, celnicy, służba graniczna i więzienna, policja, żandarmeria i tylko w uzasadnionych przypadkach. Każde przeszukanie musi być udokumentowane protokółem przeszukania i zatwierdzone przez prokuratora w terminie 7 dni,. Jak się komuś we łbach poprzewracało niech przeszukuję swoją żonę, kochankę etc. Sprawę kieruję do Rzecznika Praw Obywatela, który przesłucha zarząd tego koła. Jeszcze trochę to uchwalą dziesięcinę za każdego przyłowy dla władców koła. Obudźcie się ludzie!!!!!!!!!

 • contrast Data dodania: 1 rok temu Oceń: 0 + / -

  Gdzie miałem znaleźć informację, na temat reakcji władz koła na akty wandalizmu? Informacje na "stronie: koła są sporadyczne i ubogie. Ubolewam nada wszelkimi aktami wandalizmu, szczególnie dotyczących naszego koła, ale nie widziałem i nie słyszałem oficjalnie żadnej reakcji stąd moja opinia na ten temat. Dementuję stwierdzenie, że mam informatora, gdyż w kole jest kilku amatorów informatorów, którzy jak niesie wieść gminna jeżdżąc po grobli rowerami zbierają wszystkie ploty a potem interpretują je w sposób dla siebie ideologicznie słuszny i wyręczają wszystkich w donoszeniu tego i owego. Chylę czoła straży, bo kijem tego co nie pilnuje swego. Pańskie oko konia tuczy i basta. Sam chętnie bym pomógł, tylko musiałbym mieć dogodne godziny nie kolidujące z pracą. Jeszcze raz podkreślam, że podnoszenie kosztów opłaty to strzał w kolano. Optymizm powinien być ze wszech miar umiarkowany. Kiedyś ktoś krzyknął żę"król jest nagi" i oby decydenci koła nie obudzili się z ręką w nocniku i sami nie musieli na własny koszt zarybiać zalewu. Koło ma służyć wszystkim, a nie być fanaberią jednostek. Proszę pamiętać, prezesem, prezydentem, dyrektorem , naczelnikiem się bywa a człowiekiem się jest. Żyję na tym świecie dostatecznie długo i wiem, że ludzka krzywda bokiem każdemu wyjdzie. Na marginesie to szok, że 24% członków mogło prawnie podjąć decyzję dotyczącą tak istotnych spraw koła. Zalecam wyostrzenie słuchu, bo gromy są ciskane na lewo i prawo. Co niektórzy, starają się moimi postami wylać własne żale, ale nie tędy droga. Życzę każdemu odwagi cywilnej, a nie chowania się poza moimi plecami. Moja opinia jest moją opinią i nie każdy musi się z nią zgadzać że i ja muszę się zgodzić z opinią innych.

 • tolpyga64 Data dodania: 1 rok temu Oceń: 0 + / -

  Do kolegi contrast. Odniosę się jeszcze do kolegi w sprawie zniszczonych ławek i wrzuconych koszy ze śmieciami do zalewu .Kosze te zostały oczywiście wyciągnięte razem z ich zawartością z zalewu.Nie wiem z kąd kolega czerpie te informacje, ale informator kolegi nie doinformował że wandale rozbili teższybęw oknie stanicy.Za tąszkodę koło dostało odszkodowanie .Policja o tych aktach wandalizmu była informowana .Myślę że kolega musi zmienić informatora bo coś tam kolega wie ale nie do końca.Moja rada .Szukać faktów u osób kompetentnych a nie u plotkarz i destrhktorów.Z wyrazami szacunku.

 • tolpyga64 Data dodania: 1 rok temu Oceń: 1 + / -

  Do kolegi contrast.Życzę koledze powrotu do zdrowia oraz wygospodarowania czasu na najbliszsze walne pod warunkiem ze kolega jednak zdecyduje się na pozostanie w kolejne. Z kolegi wpisu wynika że kolega ma wiele do powiedzenia.Co do zniżek nie występuje zniżka 100% występuje znizka 50% ,którą mają strażnicy i Zarząd. Za to że poświęcają swój prywatny czas mają aż 50% zniżki .Kolega zapewne z tej ulgi będąc w zarządzie by zrezygnował.Wiedział by kolega to wszystko gdyby kolega uczestniczył w walnych.

 • contrast Data dodania: 1 rok temu Oceń: 0 + / -

  Bardzo sobie cenię komentarz Kolegi tolpyga64, tylko nie bardzo jestem przekonany co do tonu w jakim do mnie pisze. Trzeba uczestniczyć owszem nie każdy ma zdrowie i czas. Pomijam ten wątek bo nieobecny nie ma racji. Ale co do limitu to ta propozycja zmiany regulaminu ponoć miała być kpiną, a została zatwierdzona od ręki. Rodzi się pytanie, czy dlatego ją przyjęto, że generalnie nie pasuje ona z tego co wiem co 7 członkowi koła nieobecnemu na zebraniu i żeby obrócić złość innych wędkarzy przeciwko niemu co jak wiadomo już nastąpiło, czy akceptujący uchwałę są tak krótkowzroczni, że nie widzą w tym nic złego jak odejdzie z koła mnóstwo wędkarzy i zostaną nad wodą tylko ci, którzy mają 100% zniżki lub płacą tylko grosze. Może oni chcą sami złowić nad zalewem i myślą jakoś to bęðzie. Zdecydowanie sprzeciwiam się dobrowolnemu poddaniu przeszukania pojazdu. Najbliższy parking jest oddalony więcej niż 10 m od lustra wody i jest poza zasięgiem regulaminu. Osobiście nigdy nie miałem i nie mam nic do ukrycia, ale jak rządzący pójdą w tym kierunku to w końcu sami będą opłacać składki. Kwota 190 zł za możliwość łowienia w Bychawie przy tak restrykcyjnym regulaminie nie zachęca do opłacenia składek. W zamian wędkarze mają groble pełne krzaków i zaczepów. Po dewastacji ławek na groblach i wrzuceniu śmietników nikt z zarządu koła nie zgłosił tego faktu na Policję. Niektórzy tłumaczyli się tym, że oni stawiają tu samochody i boją się , że zostaną im uszkodzone. To rozzuchwala naszą młodzież, która ponowi zabawę w rzucie na odległość i pokazie siły ciosów karate na deskach i tak nielicznych ławek. Oczekuję od działaczy zdecydowanej reakcji na takie akty wandalizmu!!!. W kwestii łowienia nocnego, wg mnie mogłoby funkcjonować po zgłoszeniu takiego faktu do Władz koła. Kwestia opłat za brak udziału w pracach społecznych to chory wymysł i z tym nigdy się nie zgodzę. Tego nawet nie da się skomentować na tym forum bo czytają to ludzie w różnym wieku.

 • tolpyga64 Data dodania: 1 rok temu Oceń: 2 + / -

  Kolego Contrast trzeba uczestniczyć w walnych posiedzeniach koła.Co do zmian w regulaminie połowów limit tygodniowy spowoduje że 50 karpi kolega złowi nie w ciągu miesiąca tylko w dalszym okresie.

 • contrast Data dodania: 1 rok temu Oceń: -2 + / -

  Rozwiń