Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

WYKAZ WÓD NIZINNYCH LUBELSKIE - ZEZWOLENIA

Wykaz wód nizinnych Okręg Lubelski

ZEZWOLENIE NA POŁÓW RYB W WODACH NIZINNYCH OKRĘGU PZW W LUBLINIE - WZÓR

 

1.      Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na wodach użytkowanych przez Zarząd Okręgu PZW Lublin, zgodnie z zamieszczonymi w dalszej części wykazami obwodów rybackich, oraz innych wód po wniesieniu odpowiednich składek.

2.      Dowodem wniesienia składek okręgowych, o których mowa w ust. 1 są znaki składek trwale umieszczone w legitymacji członkowskiej PZW.

3.      Zezwolenie niniejsze zabezpieczone jest hologramem.

4.      Wędkarz zobowiązany jest posiadać przy sobie zezwolenie wraz z opłaconą legitymacją członkowską PZW oraz kartę wędkarską.

5.      Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego.

6.      Odstępstwa od zasad przewidzianych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz wykaz wód udostępnionych do wędkowania określają zapisy zamieszczone przez uprawnionego do rybactwa w dalszej części zezwolenia.

7.      Prowadzenie rejestru połowu ryb jest obowiązkowe i należy go okazywać na wezwanie organów uprawnionych do kontroli

   -  przed przystąpieniem do wędkowania, należy wpisać datę połowu oraz nazwę łowiska

   - ryby złowione i przeznaczone do zabrania, należy wpisać po zakończeniu łowienia ale przed opuszczeniem łowiska

   -  stwierdzenia nieprzestrzegania powyższych zasad prowadzenia rejestru skutkuje odpowiedzialność karną i statutową

 Nieprzestrzeganie zasad niniejszego zezwolenia skutkuje jego utratą lub zatrzymaniem przez uprawnionego do rybactwa i jego organy np. PZW Okręg Lublin (Straż Ochrony Wód) bez prawa do odszkodowania.    

.

Wykaz obwodów rybackich i innych wód użytkowanych przez Okręg Lubelski PZW

udostępnionych do amatorskiego połowu ryb.  

.

  Wyszczególnienie wód Typ wody   UWAGI   Powiat Nr zezwolenia
Obwód rybacki rzeki Wisły Nr 1 N Obowiązuje rzekę Wisłę wraz ze starorzeczami na odcinku od ujścia rzeki Sanny do rzeki Wisły do ujścia rzeki Wieprz do rzeki Wisły. Kraśnik Opole Lubelskie Puławy Ryki       NR 1
Obwód rybacki rzeki Wieprz Nr 4 N Obowiązuje rzekę Wieprz na odcinku od zapory czołowej w Nieliszu do ujścia rzeki Bystrzycy do rzeki Wieprz, wraz ze starorzeczami i jej dopływami Zamość Krasnystaw Świdnik Łęczna       NR 2
Obwód Rybacki rzeki Wieprz Nr 5 N Obowiązuję rzekę Wieprz wraz ze starorzeczami i jej dopływami, oraz jezioro Kunów na odcinku od ujśćia rzeki Bystrzycy do Wieprza do ujścia rzeki Wieprz do rzeki Wisły. Łęczna Lubartów Ryki       NR 2
* Obwód rybacki rzeki Bystrzyca     Nr 2 N Obowiązuje rzekę Bystrzycę od ujścia rzeki Krężniczanki do rzeki Bystrzycy oraz Zalew Zemborzycki. Lublin     NR 4
Obwód rybacki rzeki Bystrzycy   Nr 3 N Obowiązuje rzekę Bystrzycę od zapory czołowej Zalewu Zemborzyckiego do ujścia rzeki Bystrzycy do rzeki Wieprz. Lublin Łęczna     NR 4
Obwód rybacki rzeki Chodelka    Nr 1 N Obowiązuje rzekę Chodelkę od zapory w miejscowości Grabówka do ujścia rzeki Chodelki do rzeki Wisły. Opole Lubelskie     NR 1
Obwód rybacki rzeki Kurówki Nr 1 N Obowiązuje rzekę Kurówkę od źródeł do ujścia rzeki Kurówki do rzeki Wisły. Lublin Puławy     NR 1
Obwód rybacki rzeki Tyśmienicy Nr 1 N Obowiązuje rzekę Tyśmienicę od źródeł do ujścia rzeki Tyśmienicy do rzeki Wieprz wraz ze starorzeczami oraz wszystkimi dopływami Parczew Lubartów     NR 3
Obwód rybacki rzeki Wyżnicy Nr 1 N Obowiązuje rzekę Wyżnicę na odcinkach: od źródeł do progu powyżej mostu w m. Sosnowa Wola, od piętrzenia poniżej mostu drogowego w m. Kolonia Boiska do młyna w m. Prawno, od ruin młyna w m. Bór do ujścia rzeki do rzeki Wisły. Kraśnik

 

 

    Nr 1

Jezioro Bialskie N Zlewnia rzeki Tyśmienica. Parczew     NR  5
Jezioro Bikcze N Zlewnia rzeki Tyśmienica. Łęczna     NR  5
Jezioro Białe Uścimowskie N Zlewnia rzeki Tyśmienica. Lubartów     NR  5
Jezioro Firlej N Zlewnia rzeki Wieprz Lubartów     NR  3
Jezioro Rogóźno N Obowiązek posiadania licencji Łęczna  W OSW          Rogóźno
Jezioro Zagłębocze N Obowiązek posiadania licencji Łęczna, Parczew  Info na stronie koła
Jezioro Uściwierz N Zlewnia rzeki Tyśmienica Łęczna     NR  5
Jezioro Miejskie N Zlewnia rzeki Tyśmienica Lubartów     NR  3
Jezioro Maśluchowskie N Zlewnia rzeki Tyśmienica Lubartów     NR  5
Jezioro Piaseczno N Zlewnia rzeki Tyśmienica Łęczna     NR  5
Jezioro Czarne Sosnowickie N Zlewnia rzeki Tyśmienica Parczew     NR  5
Zbiornik Dratów N   Łęczna     NR  5
Zbirnik Krzczeń N   Łęczna Lubartów     Nr  5
Zbiornik Mytycze N   Lubartów     NR  3
Zbiornik Nowodwór N   Ryki     NR  6
Zbiornik Budzyń N   Kraśnik     Nr  6
Zbiornik Bełżyce N   Lublin     Nr  6
Zbiornik Majdan Zahorodyński N Dopłata na zbiornik 50zł Chełm  Znaczek u skarbnika
Zbiornik Zimna Woda N W roku 2017 zbiornik w remoncie Łuków     Nr  3
Zbiornik Chodel N   Opole Lubelskie     Nr  6
Zbiornik Poniatowa N   Opole Lubelskie     NR  6
Zbiornik Skorczyce N   Kraśnik     Nr  6
Staw Wola Rudzka N   Opole Lubelskie     NR  6
Staw Młyński N   Opole Lubelskie     Nr  6
Staw Nałęczów N   Puławy     NR  6
Staw Parkowy Dęblin N   Ryki     Nr  6

.

  Obostrzenia obowiązujące na wodach nizinnych Okręgu PZW w Lublinie.

1.   Na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg lubelski obowiązuje RAPR w PZW z wyjątkiem;

   -  okoń do 18 cm

   -  połów dobowy dla sandacza i szczupaka - 2 szt. łącznie

2.   Na wszystkich wodach stojących Okręgu PZW w Lublinie (zbiorniki i jeziora) wprowadza się zakaz spinningowania od 1 stycznia do 30 kwietnia (nie dotyczy rzek   i starorzeczy).

3.   Na wszystkich wodach stojących Okręgu PZW w Lublinie (zbiorniki i jeziora) wymiar ochronny dla karpia do 35 cm.  

4.   Na Zbiorniku Zemborzyce (obwód Nr 2 rzeki Bystrzycy) dodatkowo obowiązują następujące obostrzenia - dotyczy to Zalewu od mostu drogowego przy ul. Cienistej.

   -  zakaz spinningowania i połowu na żywą bądź martwą rybkę do dnia 31 maja.

   -  widełkowy wymiar ochronny szczupaka do 55 cm i powyżej 100 cm

   -  widełkowy wymiar ochronny sandacza do 50 cm i powyżej 90 cm

   -  dobowy limit połowu

  •     szczupak 1 szt.
  •     sandacz 2 szt.
  •     lub sandacz + szczupak

5.   Na stawie Wola Rudzka (Opole Lubelskie) obowiązuje zakaz wędkowania ze środków pływających.

6.   Na zbiornik Budzyń obowiązują dodatkowo obostrzenia:

   -  zakaz wędkowania z wysp i kąpieliska Ø  zakaz połowu z łodzi w porze nocnej

   -  zakaz połowu z łodzi w okresie 15.06 do 10.09 w godz. 10:00-18:00

   -  wymiar ochronny  karpia do 35cm i lina do 30 cm oraz limit dobowego połowu 2szt.

   -  wymiar ochronny karasia pospolitego do 20 cm  

7.   Na zbiorniku w Bełżycach obowiązują dodatkowo obostrzenia:

   -  wymiar ochronny karpia do 35 cm i limit dobowy - 1 szt.

   -  wymiar ochronny lina do 30 cm i limit dobowy - 1 szt.

   -  wymiar ochronny okonia do 25cm

   -  wymiar ochronny karasia pospolitego do 20 cm i limit dobowy - 3 szt.

   -  zakaz wędkowania w porze nocnej

   -  zakaz połowu metodą spinningową oraz metodą na żywą bądź martwą rybę od 1 stycznia do 30 kwietnia  

8.   Na zbiornikach w Chodlu obowiązuje zakaz wędkowania ze środków pływających.

9.   Na zbiornikach Chodel, Poniatowa oraz Skorczyce obowiązują następujące obostrzenia:      

   - wymiar karpia do 35 cm oraz dobowy limit połowu 2 szt.      

   - wymiar lina do 30 cm      

Na zbiorniku w Poniatowej wymiar ochronny szczupaka do 55 cm i okonia do 25 cm.

10.  Na odcinku obwodu rzeki Wisły Nr 1 ustanowiono obręb ochronny położony na terenie gminy Puławy - obejmujący odcinek w m. Wólka Gołębska: od km 379 + 950 do km 380 + 250 - długość 300m. Okres obowiązywania obrębu ochronnego ustala się od 15 listopada do 30 kwietnia każdego roku, oraz  na obszarze basenu Portu Rzecznego w Puławach na prawym brzegu Wisły w 372 km - obręb ochronny całoroczny.

11.  Na wodach Okręgu lubelskiego obowiązuje całkowity zakaz łowienia ryb metoda trollingową, oraz z użyciem kuszy.

12.  Na stawie w Parku Zdrojowym Nałęczów obowiązują następujące obostrzenia: - wędkowanie odbywa się w: poniedziałek od 15:00 do 21:00, a we wtorki, czwartki  i soboty w godz.. od 3:00 do 11:00 - w okresie zimowym połów metodą podlodową odbywa się od świtu do zmierzchu - wędkowanie wyłącznie na 1 wędkę metodą spławikową, gruntową lub spinningową - obowiązuje limit karpia 1szt./dobę oraz wymiar ochronny do 35 cm.

13.  Na stawie Jabłonowskim w Dęblinie limit połowu 1 szt. na dobę karpia.

14.  Na jeziorze Rogóźno i Zagłębocze obowiązuje wykupienie dodatkowo licencji.

15.  Na zbiorniku Majdan Zahorodyński obowiązuje składka uzupełniająca 50 zł oraz regulamin połowu ryb umieszczony na tablicy nad zbiornikiem.

16.  Zbiornik na rzece Bobrówka - obwód rybacki rzeka Tyśmienica nr 1 - zakaz wędkowania z pomostów, ścieżki edukacyjnej oraz środków pływających.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy chcielibyście, aby były organizowane zawody na rzekach.
Tak, na rzece Bug
Tak, na rzece Wieprz
Tak, na rzece Wisła
Tak
Nie
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin