Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

WYKAZ WÓD GÓRSKICH LUBELSKIE - ZEZWOLENIA

Wykaz wód górskich / pobieranie zezwoleń okresowych

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na wodach użytkowanych przez Zarząd Okręgu PZW Lublin, Okręg zgodnie z zamieszczonymi w dalszej części wykazami obwodów rybackich, oraz innych wód po wniesieniu odpowiednich składek.
2. Dowodem wniesienia składek okręgowych, o których mowa w ust. 1 są znaki składek trwale umieszczone w legitymacji członkowskiej PZW.
3. Zezwolenie niniejsze zabezpieczone jest hologramem.
4. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przy sobie zezwolenie wraz z opłaconą legitymacją członkowską PZW oraz kartę wędkarską.
5. Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego.
6. Odstępstwa od zasad przewidzianych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz wykaz wód udostępnionych do wędkowania określają zapisy zamieszczone przez uprawnionego do rybactwa w dalszej części zezwolenia.
7. Prowadzenie rejestru połowu ryb jest obowiązkowe i należy go okazywać na wezwanie organów uprawnionych do kontroli

 • przed przystąpieniem do wędkowania, należy wpisać datę połowu oraz nazwę łowiska
 • ryby złowione i przeznaczone do zabrania, należy wpisać po zakończeniu łowienia ale przed opuszczeniem łowiska
 • stwierdzenia nieprzestrzegania powyższych zasad prowadzenia rejestru skutkuje odpowiedzialność karną i statutową

 

Nieprzestrzeganie zasad niniejszego zezwolenia skutkuje jego utratą lub zatrzymaniem przez uprawnionego do rybactwa i jego organy np. PZW Okręg Lublin (Straż Ochrony Wód) bez prawa do odszkodowania.

.

                                                    WODY GÓRSKIE

           Nazwa obwodu                                        typ                          Lokalizacja                         Powiat
Obwód rybacki rzeki Bystrzycy      Nr 1    G Obowiązuje rzekę Bystrzycę od źródeł do ujścia rzeki Krężniczanki do rzeki Bystrzycy wraz z jej dopływami. Kraśnik Lublin
Obwód rybacki rzeki Bystrzycy Nr 2    G Obowiązuje rzekę Krężniczankę od źródeł do ujścia rzeki Krężniczanki do rzeki Bystrzycy wraz z jej dopływami. Lublin
Obwód rybacki rzeki Bystrzycy Nr 3    G Obowiązuje rzekę Ciemięgę od źródeł do ujścia rzeki Ciemięgi do rzeki Bystrzycy. Lublin
Obwód rybacki rzeki Bystrej Nr 1 *    G Obowiązuje rzekę Bystrą od źródeł do ujścia rzeki Bystrej do rzeki Wisły wraz z jej dopływami. Puławy
Obwód rybacki rzeki Chodelki Nr 1    G Obowiązuje rzekę Chodelkę od źródeł  do cofki w m. Grabówka Kraśnik Opole Lubelskie
Obwód rybacki rzeki Wyżnicy Nr 1     G Obowiązuje rzekę Wyżnicę od mostu w m. Sosnowa Wola do jazu w m. Boiska Kolonia oraz od młyna w m. Prawno do ruin młyna w m. Bór. Rzekę Urzędówkę od źródeł do jej ujścia do rzeki Wyżnicy z wyłączeniem odcinka od mostu powyżej jazu w m. Urzędów do w/w jazu. Kraśnik

 .

.

.

W powyższym pliku zamieszczamy druk zezwolenia i rejestru połowu ryb na wodach górskich w Okręgu PZW w Lublinie. Dokument ten ważny jest tylko łącznie z kopią dokonanej opłaty jednodniowej lub trzydniowej, wpłaconej drogą elektroniczną, przelewem w banku lub na poczcie z obowiązkowym wpisem Opłata na wody górskie w dniu .......... .
Data wpisana w opisie przelewu musi być tożsama z datą wpisaną w zezwoleniu. Opłatę należy dokonywać na konto bankowe ZO PZW w Lublinie  BGŻ SA DEA O/Lublin 81 2030 0045 1110 0000 0050 6830

.

 

.

Obostrzenia obowiązujące na wodach górskich Okręgu PZW w Lublinie.

.

.
1. Wymiar ochronny pstrąga potokowego 35 cm.
2. Na wodach górskich Okręgu lubelskiego ustala się limit miesięczny dla pstrąga potokowego w ilości 4 szt. miesięcznie.
3. Obowiązuje zakaz zabierania pstrągów potokowych w okresie od 1 stycznia do 1 lutego.
4. Dobowy limit połowu pstrąga potokowego łącznie wynosi 2 szt.
5. Rybę przeznaczoną do zabrania należy wpisać do rejestru połowu bezpośrednio po złowieniu, a przed oddaniem następnego rzutu - obowiązek używania podbieraka.
6. Zakaz stosowania haczyków i kotwic z zadziorami.
7. Zakaz łowienia metodą spinningową od 1 września do 31 grudnia.
8. Na oznakowanych odcinkach ochronnych obowiązuje całkowity zakaz łowienia ryb.
9. Zakaz zabierania pstrągów i lipieni (no kill) z następujących odcinków rzek:

 • na rzece Bystrej od mostu przy ul. 3 Maja przy targowisku w Wąwolnicy do mostu drogowego w m. Wierzchoniów.
 • na rzece Bystrzycy od brodu powyżej młyna w Kiełczewicach Górnych do mostu w Strzyżewicach oraz od jazu piętrzącego w Osmolicach do jazu w Prawiednikach, od mostu drogowego powyżej zbiornika Zakrzówek do tamy czołowej Zbiornika Zakrzówek 
 • na rzece Kosarzewce od jazu betonowego w m. Tuszów do jej ujścia do rzeki Bystrzycy
 • na rzece Krężniczance od ujścia rzeki Nędznica do rzeki Krężniczanka do jazu hodowli stawowej w m. Krężnica Jara.
 • na rzece Urzędówce.
 • na rzece Chodelce na mostu drogowego w m. Majdan Borowski do zapory w m. Wólka Komaszycka oraz do mostu drogowego w m. Ruda Maciejowska do zapory w m. Grabówka 
 • W roku 2017 obowiązuje całkowity zakaz zabierania lipieni.
 • W roku 2017 w miesiącu maju obowiązuje całkowity zakaz zabierania pstrągów w obwodzie rybackim rzeki Bystrzyca nr 1.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy chcielibyście, aby były organizowane zawody na rzekach.
Tak, na rzece Bug
Tak, na rzece Wieprz
Tak, na rzece Wisła
Tak
Nie
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin