Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin łowiska nr 604 Łęg

                                                                                    Uchwała nr 12/2015

                                              Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 21.02.2015 r.

w sprawie:    zatwierdzenia regulaminu porządkowego łowiska ogólnodostępnego nr 604 „Łęg”

                                          Na podstawie § 46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.

                                                            Zarząd Okręgu PZW w Katowicach uchwala:

 

§ 1  Postanawia się zatwierdzić regulamin porządkowy ustanowiony przez zarząd koła PZW nr 46 przy SGL Carbon Polska S.A. zgodnie z treścią stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały .

 

§ 2  Wykonanie uchwały powierza się zarządowi koła PZW nr 46 przy SGL Carbon Polska S.A.

 

§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz ZO                                                                                 Prezes ZO

Mirosław Winiarski                                                                  Mirosław Iwański

 

                                                     

 

                                                                                                                                   Załącznik do uchwały nr 12/2015

                                                                                                                              Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

                                                                                                                                               z dnia 21.02.2015 r.

                                                                             

 

 

                                                                                REGULAMIN PORZĄDKOWY

                                                              ŁOWISKA OGÓLNODOSTĘPNEGO NR 604 ŁĘG

 

                                           Regulamin obowiązuje wszystkich znajdujących się na terenie łowiska

 

       Łowisko Łęg nr 604 jest własnością Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach

ul. Wróblewskiego 35. Gospodarzem łowiska jest koło PZW nr 46 przy SGL Carbon Polska S.A. w Raciborzu z siedzibą przy ul. Szkolnej 26.

 

Łowisko znajduje się w miejscowości Łęg na terenie gminy Nędza.

 

Uprawnionymi do wędkowania są osoby posiadające kartę wędkarską, aktualnie opłaconą składkę członkowską, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Katowice oraz zezwolenia na amatorski połów ryb, wydane przez uprawnionego do rybactwa tzn. Okręg PZW Katowice wraz z rejestrem połowów.

 

I. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ŁOWISKU

1. Biwakowanie oraz rozpalanie ognisk dozwolone jest osobom pełnoletnim w odległości nie mniejszej niż 10m od linii brzegowej wody.

2. Przed opuszczeniem stanowiska należy bezwzględnie posprzątać w jego obrębie.

3. Zabrania się:

 Łowienia i nęcenia ryb ze środków pływających.

 Wpuszczania sumika karłowatego z powrotem do wody.

 Patroszenia ryb na terenie łowiska.

 Zaśmiecania, niszczenia drzew i krzewów.

 Mycia i sprzątania pojazdów mechanicznych na terenie łowiska.

 Wypalania traw.

 Zanieczyszczania wody środkami piorącymi i higieny osobistej.

 Kąpieli na terenie łowiska .

 Poruszania się po terenie łowiska quadami i motocyklami crossowymi.

II. Uwagi końcowe:

 Zastrzega się możliwość zamknięcie łowiska po zarybieniu na okres do 14 dni.

 Za nieszczęśliwe wypadki i inne zdarzenia losowe na terenie łowiska gospodarz łowiska i Okręg  

PZW w Katowicach nie odpowiadają.

 Do kontroli upoważnione są następujące organa: Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż

Rybacka, Policja , Straż Gminna, Straż Leśna i Straż Graniczna.

 

 Zasady wędkowania określa zezwolenie na amatorski połów ryb wędką.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Który gatunek ryb najczęściej łowisz na wodzie nr 604 Łęg?
Karp
Leszcz
Lin
Karaś
Szczupak
Sandacz
Sumik Karłowaty
Płoć
Wzdręga
Okoń
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin