Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin przebywania na zbiornikach retencyjnych 2019

Regulamin przebywania na zbiornikach retencyjnych:Stańków, Żółtańce, Staw, Dubienka, Wytyczno, Tuligłowy i Tuligłowy kąpielisko,Lubańki, Husynne, Zahajki i Niwa I i II. Osobom posiadającym uprawnienia do amatorskiego połowy ryb:

Zezwala się na:

 • całodobowy połów ryb z wyznaczonych stanowisk wędkarskich i miejsc nie ogroblowanych; na zbiorniku Tuligłowy,Lubańki  i Staw jest dozwolone wędkowanie z grobli;
 • wędkowanie z jednostek pływających w porze dziennej (od wschodu do zachodu słońca) z wyłączeniem zbiorników Staw, Żółtańce Mały, Tuligłowy, Lubańki,  Dubienka (wyłączenie dotyczy także wywożenia zestawów i nęcenia z wyjątkiem sterowanych z brzegu łódek zanętowych), dotyczy również gl. Horodyszcze i gl. Pawłów;
 • cumowanie jednostek pływających wyłącznie w miejscach wyznaczonych;
 • wędkowanie z jednostek pływających w porze nocnej na zb. Wytyczno przy zachowaniu wymogu posiadania oświetlenia umożliwiającego lokalizację rejonu połowu;
 • korzystanie ze slipu do wodowania środków pływających na zb. Husynne z obowiązkiem odstawienia samochodu po zakończeniu wodowania na wyznaczony parking;

Zabrania się:

 • wprowadzania i poruszania się pojazdami po nasypach  (groblach) zbiorników;
 • niszczenia umocnień skarp, grobli, znaków wodnych i urządzeń melioracyjnych;
 • biwakowania, rozpalania ognisk, patroszenia ryb, zaśmiecania terenu;
 • przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu;
 • cumowania jednostek pływających poza miejscem wyznaczonym;
 • wędkowania na zbiorniku Staw w promieniu 25mb od wpustu wody;
 • wędkowania na zbiorniku Żółtańce Duży z południowego brzegu zbiornika (od szosy Weremowickiej) oraz grobli między zbiornikiem Dużym i Małym;
 • spinningowania w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia;
 • zakaz używania silników spalinowych z wyjatkiem zb. Wytyczno ( max. do 8 kW);
 • po zarybieniu wód obowiązuje 14 dniowy zakaz połowu danego gatunku ( informacje w prasie i na tablicach informacyjnych);
 • znakowania łowisk różnego rodzaju znacznikami i bojami. W trakcie połowu można stosować tzw. markery, które po zakończonym wędkowaniu należy usunąć z łowiska.
 • połowu ryb z wysp na zb. Stańków, Wytyczno, Tuligłowy, Żółtańce, gl. Horodyszcze;
 • w czasie wykonywania na zbiornikach prac konserwacyjnych lub remontowych wędkarz jest zobowiązany do opuszczenia rejonu, w którym wykonywane są te prace;

 

 

Własciciele zbiorników i wydający uprawnienia na amatorski połów ryb nie ponoszą odpowiedzialności za jednostki pływające i inny sprzęt pozostawiony na terenie zbiorników.Kontrole przestrzegania niniejszego regulaminu sprawują: przedstawiciele właścicieli zbiorników( Urzędów Gmin, W.Z.M.i U.W w Lublinie), Policja, Państwowa i Społeczna Straż Rybacka oraz upowaznieni przedstawiciele PZW.

W stosunku do osób naruszających postanowienia regulaminu będą stosowane kary przewidziane w orzecznictwie karno - adminisracyjnym i organizacyjnym PZW.

Na zbiornikach retencyjnych w porze nocnej mogą przebywać na środkach pływjących wyłącznie strażnicy S.S.Ryb. wykonujący czynności służbowe, po uprzednim zgłoszeniu do biura ZO. Każdy taki przypadek powinien być udokumentowany informacją z kontroli.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Kalendarz imprez

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Który zbiornik będzie przez Ciebie najczęściej odwiedzany na wyprawach wędkarskich?
Żółtańce
Niwa w Sawinie
Parypse
Majdan Zahorodyński
Wytyczno
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin