Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin przebywania na zbiornikach retencyjnych 2019

Regulamin przebywania na zbiornikach retencyjnych:Stańków, Żółtańce, Staw, Dubienka, Wytyczno, Tuligłowy i Tuligłowy kąpielisko,Lubańki, Husynne, Zahajki i Niwa I i II. Osobom posiadającym uprawnienia do amatorskiego połowy ryb:

Zezwala się na:

 • całodobowy połów ryb z wyznaczonych stanowisk wędkarskich i miejsc nie ogroblowanych; na zbiorniku Tuligłowy,Lubańki  i Staw jest dozwolone wędkowanie z grobli;
 • wędkowanie z jednostek pływających w porze dziennej (od wschodu do zachodu słońca) z wyłączeniem zbiorników Staw, Żółtańce Mały, Tuligłowy, Lubańki,  Dubienka (wyłączenie dotyczy także wywożenia zestawów i nęcenia z wyjątkiem sterowanych z brzegu łódek zanętowych), dotyczy również gl. Horodyszcze i gl. Pawłów;
 • cumowanie jednostek pływających wyłącznie w miejscach wyznaczonych;
 • wędkowanie z jednostek pływających w porze nocnej na zb. Wytyczno przy zachowaniu wymogu posiadania oświetlenia umożliwiającego lokalizację rejonu połowu;
 • korzystanie ze slipu do wodowania środków pływających na zb. Husynne z obowiązkiem odstawienia samochodu po zakończeniu wodowania na wyznaczony parking;

Zabrania się:

 • wprowadzania i poruszania się pojazdami po nasypach  (groblach) zbiorników;
 • niszczenia umocnień skarp, grobli, znaków wodnych i urządzeń melioracyjnych;
 • biwakowania, rozpalania ognisk, patroszenia ryb, zaśmiecania terenu;
 • przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu;
 • cumowania jednostek pływających poza miejscem wyznaczonym;
 • wędkowania na zbiorniku Staw w promieniu 25mb od wpustu wody;
 • wędkowania na zbiorniku Żółtańce Duży z południowego brzegu zbiornika (od szosy Weremowickiej) oraz grobli między zbiornikiem Dużym i Małym;
 • spinningowania w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia;
 • zakaz używania silników spalinowych z wyjatkiem zb. Wytyczno ( max. do 8 kW);
 • po zarybieniu wód obowiązuje 14 dniowy zakaz połowu danego gatunku ( informacje w prasie i na tablicach informacyjnych);
 • znakowania łowisk różnego rodzaju znacznikami i bojami. W trakcie połowu można stosować tzw. markery, które po zakończonym wędkowaniu należy usunąć z łowiska.
 • połowu ryb z wysp na zb. Stańków, Wytyczno, Tuligłowy, Żółtańce, gl. Horodyszcze;
 • w czasie wykonywania na zbiornikach prac konserwacyjnych lub remontowych wędkarz jest zobowiązany do opuszczenia rejonu, w którym wykonywane są te prace;

 

 

Własciciele zbiorników i wydający uprawnienia na amatorski połów ryb nie ponoszą odpowiedzialności za jednostki pływające i inny sprzęt pozostawiony na terenie zbiorników.Kontrole przestrzegania niniejszego regulaminu sprawują: przedstawiciele właścicieli zbiorników( Urzędów Gmin, W.Z.M.i U.W w Lublinie), Policja, Państwowa i Społeczna Straż Rybacka oraz upowaznieni przedstawiciele PZW.

W stosunku do osób naruszających postanowienia regulaminu będą stosowane kary przewidziane w orzecznictwie karno - adminisracyjnym i organizacyjnym PZW.

Na zbiornikach retencyjnych w porze nocnej mogą przebywać na środkach pływjących wyłącznie strażnicy S.S.Ryb. wykonujący czynności służbowe, po uprzednim zgłoszeniu do biura ZO. Każdy taki przypadek powinien być udokumentowany informacją z kontroli.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jaka metoda połowu ryb dla Ciebie jest najbardziej skuteczna?
spławikowa
spinningowa
gruntowa
muchowa
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin