Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

UWAGA!!! WAŻNE!!!

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego                

w Katowicach ulica Wróblewskiego 35

40-214 Katowice

 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Katowicach w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonej w roku 2018 i latach poprzednich na wodach śródlądowych województwa śląskiego, stwierdza, że wśród dokonujących amatorskiego połowu ryb nadal znaczna liczba osób (w szczególności członków PZW) legitymuje się w czasie kontroli nieważnymi kartami wędkarskimi tj. wydanymi przed 31 stycznia 1997r. 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 września 1996r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (DZ. U. Nr 128, poz. 602) karty wędkarskie wydane przed 31 stycznia 1997r. zachowały ważność do dnia 31 grudnia 1998r. a ich posiadacze pragnący zachować wynikające z nich uprawnienia mieli obowiązek przed tym terminem je wymienić (w załączenie pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie interpretacji ww. przepisów)

Ponieważ udzielenie przez strażników PSR pouczenia wędkarzy nie odnoszą rezultatów i nadal stwierdza się liczne przypadki posługiwania się już nieważnymi kartami wędkarskimi, Państwowa Straż Rybacka w Katowicach zwraca uwagę uprawnionym do rybactwa na konieczność zapoznania z przytoczonymi wyżej przepisami prawa także osoby sprzedających zezwolenia na dokonywanie amatorskiego połowu ryb.

Nie jest dopuszczalne by przedstawiciel uprawnionego do rybactwa sprzedający przedmiotowe zezwolenia (np. skarbnik w kole PZW) ignorował fakt okazania mu nieważnej karty wędkarskiej i wpisywał numer karty do sprzedawanego zezwolenia, gdyż działaniem takim naraża kupującego zezwolenie na konsekwencje karne, wynikające z faktu posługiwania się nieważnym dokumentem uprawniającym do połowu.

Państwowa Straż Rybacka oceniając skale opisywanego wyżej zjawiska stwierdza, że do wielu wędkarzy nie dotarła we właściwym czasie informacja o konieczności wymiany kart wędkarskich (możliwe też, że niektórzy ją zignorowali) i biorąc to pod uwagę kieruje niniejsze pismo do uprawnionych do rybactwa celowo w tym czasie tj. przed zebraniem rocznym w kołach PZW i przed rozpoczęciem sprzedaży zezwoleń na nowy sezon- licząc, ze w przyszłym roku i tzw. ‘ wędkarski martwy sezon’ będzie najlepszym czasem na przekazanie wędkarzom stosownych informacji w powyższej sprawie, co skłoni zainteresowanych do podjęcia kroków celu wymiany nieważnych kart wędkarskich.

Jednocześnie Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Katowicach informuję i prosi o przekazanie niniejszej informacji wędkarzom, że podlegli mu strażnicy PSR pełniący w 2019r. służbę patrolową zostaną zobowiązani do skutecznego ujawniania i w rezultacie wyeliminowania przypadków posługiwania się przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb nieważnymi kartami wędkarskimi.

Ponieważ dla wielu wędkujących może to oznaczać przewidzenie w obowiązującej ustawie o rybactwie śródlądowej sankcje karne (z mandatami karnymi włącznie) bardzo proszę uprawnionych do rybactwa o dołączenie starań by informacja w przedmiotowej sprawie dotarła do zainteresowanych. 

 

Katowice 14 listopada 2018 rok