Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Komunikaty SSR

     UWAGA! Nowe rozporządzenie o ochronie ryb - tutaj

 

andrzej.jpg                               

  AMATORSKI POŁÓW RYB

      INFORMACJA DLA WĘDKARZY ŁOWIĄCYCH NA WODACH OTWARTYCH POWIATU CIESZYŃSKIEGO*)        

           1) dokumenty uprawniające do amatorskiego połowu ryb

                 a)  Karta wędkarska    / zgodnie z Ustawą /

                 b) Zezwolenie użytkownika danej wody na prowadzenie     amatorskiego połowu ryb na gospodarowanej przez niego wodzie  / zwane dalej Zezwoleniem /

           2) Przed przystąpieniem do wędkowania, bezwzględnie        wpisujemy w Zezwoleniu aktualną datę, oraz numer łowiska /rewiru/  Bez wypełnienia tej formalności, wędkowanie będzie traktowane jako       połów ryb bez zezwolenia                       

                                                                                  * * * * * * 


Zwracamy się do wędkarzy o uważne zapoznanie się ze zmianami, 
publikujemy najważniejsze sprawy dla wędkarzy wynikające z nowych przepisów .


Ustawa wprowadza 
nowy dokument uprawniający do amatorskiego połowu ryb 
ZEZWOLENIE NA AMATORSKI POŁÓW RYB

 

Ustawa dopuszcza możliwość pozyskania ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej ale tylko w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb wędką, maksymalne  wymiary podrywki to 100 cm X  100 cm

 

Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane. 

Ustawa wprowadza regulacje prawne umożliwiające nakładanie 
mandatów karnych za wykroczenia ustawowe oraz te zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowy Ryb  a w szczególności;

         za brak przy sobie dokumentów wędkarskich

         nie przestrzeganie limitów połowu

         nie przestrzeganie wymiarów ochronnych

         nie przestrzeganie okresów ochronnych

         brak utrzymania czystości na stanowisku

         za brak wpisu do rejestru ryb

         nie przestrzeganie uchwał Zarządu Okręgu opublikowanych w     .  .   .         rejestrze 

          połowu ryb

         niewłaściwe oznakowanie rejestracji środków służących do połowu   ..        ryb

         za brak sprzętu ratunkowego na łodziach i pontonach 


W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy zmienia się 
wysokość mandatów np.: 

         połów ryb niewymiarowych - minimum  200 zł

         połów ryb podrywką niezgodnie z przepisami - minimum  200 zł

         połów więcej niż dwoma wędkami - minimum  200 zł

         połów ryb w odległości mniejszej niż 50 m od urządzeń hydrotechnicznych -                           minimum  200 zł


 

Uwaga 

Zgodnie z obowiązującym prawem gdy osoba łowiąca ryby niezgodnie z przepisami  odmówi przyjęcia mandatu karnego Państwowa Straż Rybacka i inne uprawnione organy są zobowiązane do zatrzymania sprzętu służącego do połowu ryb oraz  dokumentów wędkarskich i skierowania sprawy do Sądu. 

Sąd uznając winę 
obowiązkowo orzeka; przepadek sprzętu, zatrzymanie dokumentów na co najmniej rok oraz kary dodatkowe w postaci grzywny  i nawiązki w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb.  W razie ukarania Sad orzeka o podaniu orzeczenia  o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.

 

*) Wody otwarte - wody należące do Skarbu Państwa

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb 2016 - różnice

 

 

 

 

ZMIANY W REGULAMINIE AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 2016

 

Wydrukuj

zmiany

ZMIANY W REGULAMINIE

AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

2016.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głownego PZW nr 74 z dnia 28.03.2015 został zmieniony Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. Nowy regulamin obowiązuje od 1.01.2016. cały regulamin stary jak i nowy znajdziecie Państwo w załączniku. Podstawowe, a co ważniejsze różnice pomiędzy starym a nowym regulaminem. W prawach wędkującego znika punkt 8 mówiący o : 8. Członek PZW ma prawo udostępnić współ- małżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.

Znaczy to, iż członek PZW nie może już udostępniać współmałżonkowi jednej ze swoich wędek.

W obowiązkach wędkującego na wodach PZW :

Dotychczasowy punkt nr6 Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu, otrzymał nowe brzmienie : Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

W punkcie „Wędkowanie” wycofany został punkt mówiący o :

i)                  łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej (od zmierzchu do świtu) w jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 września.

Inne też brzmienie ma punkt mówiący o przechowywaniu ryb na łowisku z  ”3.5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. 16 Ryby łososiowate i lipienie, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz. W siatce można przetrzymywać nie więcej ryb, niż wynika to z limitów dobowych”

Na:

3.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych. a/ ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu, b/ każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

W punkcie Ochrona Ryb:

Zmiana wymiaru ochronnego węgorza z 50 do 60 cm.

Ponadto w punkcie Okres ochronny zmiana zapisu z „4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień”. Na : 4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego.

 

 

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Które Twoje wędkarskie lata uważasz za najlepsze dla Ciebie?
lata do 1975r.
od 1975 do 1985r.
od 1985 do 1995r.
od 1995 do 2005r.
od 2005r. do dnia dzisiejszego
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin