Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Składki i opłaty w 2010 roku

Składki i opłaty w 2010 roku

Składki | 2009-12-07 | Publikujący: Okręg PZW we Wrocławiu

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2010 ROKU.


Składka przeznaczona jest na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób: 10% - ZG, 45% - Okręg, 44% - Koła, 1% Fundusz Pomocy Kołom.

 

L.p.
Treść
Kwota zł.
1.
Składka członkowska
  60*)
2.

Składka członkowska ulgowa 50%
   - młodzież szkolna, studenci i żołnierze służby zasad. w wieku 16-24 lat,
   - członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,
   - mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po  ukończeniu 60
     roku życia.

30

3.

Składka członkowska ulgowa 75%
  - członkowie-uczestnicy do 16 lat,
  - członkowie odznaczeni złotą odznaką z wieńcami.
15
4.
Wpisowe
  - członek zwyczajny PZW,
  - członek-uczestnik PZW.
 
25
12

5.
Legitymacja członkowska
5

  *) Ze składki członkowskiej podstawowej 1 zł. przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży, w proporcji 10% na szczeblu ZG PZW, a 90% dla Okręgów PZW

 

Uwaga:

 •   - zwalnia się członków - uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 •   - opłata za egzamin na kartę wędkarską: 20 zł., członek - uczestnik 5 zł.
 •   - wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają Starostwa Powiatowe.
 •  - wydający karty wędkarskie mieszkańcom Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia zmienił siedzibę z ul. Michalczyka na Bogusławskiego 8-10 (parter - pokój 22 od godz. 8.00 do 15.00).


OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA W 2010 ROKU


Składki w 100% przeznaczone są na zagospodarowanie i ochronę wód, dzierżawy i zakup wód, ekologię i ochronę przyrody.

I.  SKŁADKA „N"

(uprawniająca wyłącznie do wędkowania na wodach nizinnych z brzegu):

 • - normalna                                - 90 zł.
 • - ulgowa 50%                           - 45 zł.
 • - ulgowa 75%                           - 23 zł.
 • - ulgowa członek uczestnik         - 15 zł.

II. SKŁADKA „G" UZUPEŁNIAJĄCA do składki „N"

(uprawniająca do wędkowania na wodach górskich):

 • - normalna                               - 50 zł.
 • - ulgowa 50%                          - 25 zł.
 • - ulgowa 75%                          - 13 zł.

III. SKŁADKA „Ł" UZUPEŁNIAJĄCA do składki „N"

(uprawniająca do wędkowania na wodach nizinnych ze środków pływających:)     - 30 zł.

IV.  SKŁADKI OKRESOWE DLA CZŁONKÓW PZW:

 • - 1 dzień wędkowania na wodach górskich oraz nizinnych z brzegu i środków pływających                                                                                             - 20 zł.
 • - 1 dzień wędkowania na wodach nizinnych z brzegu                                    - 10 zł.

V. OPŁATY DLA NIE ZRZESZONYCH W PZW:

 • - opłata roczna podstawowa uprawniająca do wędkowania na wodach górskich oraz nizinnych z brzegu i środków pływających                                                 - 300 zł.
 • - opłata roczna uprawniająca do wędkowania na wodach nizinnych z brzegu- 200 zł.
 • - opłata okresowa za 1 dzień wędkowania na wodach górskich oraz wodach nizinnych z brzegu i środków  pływających                                                  - 40 zł.
 •  - opłata okresowa za 1 dzień wędkowania na wodach nizinnych z brzegu     - 20 zł.

Uwaga:

 •   - składkę ulgową 50% wnoszą członkowie PZW tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, żołnierze zasadniczej służby wojskowej, odznaczeni srebrną odznaką PZW i srebrną odznaką „Zasłużony Strażnik SSR PZW", kobiety które ukończyły 60 rok życia, mężczyźni którzy ukończyli 65 rok życia,
 • - składkę ulgową 75% wnoszą członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW,
 • - zwolnieni ze składki są członkowie posiadający złotą odznakę PZW z wieńcami, 
 • - składkę uzupełniająca „G" i „Ł" można nabyć po wcześniejszym wykupieniu przez członka PZW składki „N" jako uzupełnienie wybranej metody wędkowania lub rodzaju wód,
 • - członek uczestnik po wniesieniu składki okręgowej ma prawo do wędkowania na wodach nizinnych całego kraju oraz w obecności opiekuna na wodach górskich i z środków pływających na terenie Dolnego Śląska,
 • - młodzież nie zrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności, uprawnienie to dotyczy również współmałżonków członków PZW - pod warunkiem posiadania karty wędkarskiej,
 • - powyższe składki i opłaty wniesione przez osoby z poza Porozumienia Dolnośląskiego uprawniają do wędkowania wyłącznie na terenie Okręgu, w którym zostały wniesione,
 • - nie stosować zamiany znaków wartościowych np. za 1 składkę normalną w wys. 90 zł. wklejać dwie składki ulgowe po 45 zł.!

Dodatkowe informacje:

 • - po ukończeniu 14 lat obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej,
 • - cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej,
 • - od byłych członków PZW, posiadających nieaktualne karty wędkarskie, nie pobiera się opłat za egzamin,
 • - prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki,
 • - członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.
 • w przypadku utraty Rejestru Połowu Ryb skarbnicy pobierają opłatę w wysokości 5 zł. za nowy rejestr.
 • - zgodnie z § 14 Statutu PZW składkę członkowską należy opłacić za bieżący rok do dnia 30 kwietnia, po tym terminie obowiązuje opłata wpisowa.
 • - w przypadkach nie opłacania składek, okres przechowywania kartotek członkowskich przez skarbników wynosi 5 lat.
 • - od 2010 r. wprowadza się zmiany w obowiązującej ewidencji połowów wędkarskich:
  - składka na następny rok przyjęta może być przez Skarbnika Koła wyłącznie po zdaniu wypełnionego druku ewidencji połowów za rok poprzedni,
  - sukcesywnie (po zdaniu starych druków) wprowadzone będą nowe druki ewidencji połowów, które zdawane będą corocznie - jak w załączonej do nich instrukcji.
  **)


**) aktualizowano 07.12.2009

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.