Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Składki i opłaty w 2010 roku

Składki i opłaty w 2010 roku

Składki | 2009-12-07 | Publikujący: Okręg PZW we Wrocławiu

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2010 ROKU.


Składka przeznaczona jest na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób: 10% - ZG, 45% - Okręg, 44% - Koła, 1% Fundusz Pomocy Kołom.

 

L.p.
Treść
Kwota zł.
1.
Składka członkowska
  60*)
2.

Składka członkowska ulgowa 50%
   - młodzież szkolna, studenci i żołnierze służby zasad. w wieku 16-24 lat,
   - członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,
   - mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po  ukończeniu 60
     roku życia.

30

3.

Składka członkowska ulgowa 75%
  - członkowie-uczestnicy do 16 lat,
  - członkowie odznaczeni złotą odznaką z wieńcami.
15
4.
Wpisowe
  - członek zwyczajny PZW,
  - członek-uczestnik PZW.
 
25
12

5.
Legitymacja członkowska
5

  *) Ze składki członkowskiej podstawowej 1 zł. przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży, w proporcji 10% na szczeblu ZG PZW, a 90% dla Okręgów PZW

 

Uwaga:

 •   - zwalnia się członków - uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 •   - opłata za egzamin na kartę wędkarską: 20 zł., członek - uczestnik 5 zł.
 •   - wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają Starostwa Powiatowe.
 •  - wydający karty wędkarskie mieszkańcom Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia zmienił siedzibę z ul. Michalczyka na Bogusławskiego 8-10 (parter - pokój 22 od godz. 8.00 do 15.00).


OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA W 2010 ROKU


Składki w 100% przeznaczone są na zagospodarowanie i ochronę wód, dzierżawy i zakup wód, ekologię i ochronę przyrody.

I.  SKŁADKA „N"

(uprawniająca wyłącznie do wędkowania na wodach nizinnych z brzegu):

 • - normalna                                - 90 zł.
 • - ulgowa 50%                           - 45 zł.
 • - ulgowa 75%                           - 23 zł.
 • - ulgowa członek uczestnik         - 15 zł.

II. SKŁADKA „G" UZUPEŁNIAJĄCA do składki „N"

(uprawniająca do wędkowania na wodach górskich):

 • - normalna                               - 50 zł.
 • - ulgowa 50%                          - 25 zł.
 • - ulgowa 75%                          - 13 zł.

III. SKŁADKA „Ł" UZUPEŁNIAJĄCA do składki „N"

(uprawniająca do wędkowania na wodach nizinnych ze środków pływających:)     - 30 zł.

IV.  SKŁADKI OKRESOWE DLA CZŁONKÓW PZW:

 • - 1 dzień wędkowania na wodach górskich oraz nizinnych z brzegu i środków pływających                                                                                             - 20 zł.
 • - 1 dzień wędkowania na wodach nizinnych z brzegu                                    - 10 zł.

V. OPŁATY DLA NIE ZRZESZONYCH W PZW:

 • - opłata roczna podstawowa uprawniająca do wędkowania na wodach górskich oraz nizinnych z brzegu i środków pływających                                                 - 300 zł.
 • - opłata roczna uprawniająca do wędkowania na wodach nizinnych z brzegu- 200 zł.
 • - opłata okresowa za 1 dzień wędkowania na wodach górskich oraz wodach nizinnych z brzegu i środków  pływających                                                  - 40 zł.
 •  - opłata okresowa za 1 dzień wędkowania na wodach nizinnych z brzegu     - 20 zł.

Uwaga:

 •   - składkę ulgową 50% wnoszą członkowie PZW tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, żołnierze zasadniczej służby wojskowej, odznaczeni srebrną odznaką PZW i srebrną odznaką „Zasłużony Strażnik SSR PZW", kobiety które ukończyły 60 rok życia, mężczyźni którzy ukończyli 65 rok życia,
 • - składkę ulgową 75% wnoszą członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW,
 • - zwolnieni ze składki są członkowie posiadający złotą odznakę PZW z wieńcami, 
 • - składkę uzupełniająca „G" i „Ł" można nabyć po wcześniejszym wykupieniu przez członka PZW składki „N" jako uzupełnienie wybranej metody wędkowania lub rodzaju wód,
 • - członek uczestnik po wniesieniu składki okręgowej ma prawo do wędkowania na wodach nizinnych całego kraju oraz w obecności opiekuna na wodach górskich i z środków pływających na terenie Dolnego Śląska,
 • - młodzież nie zrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności, uprawnienie to dotyczy również współmałżonków członków PZW - pod warunkiem posiadania karty wędkarskiej,
 • - powyższe składki i opłaty wniesione przez osoby z poza Porozumienia Dolnośląskiego uprawniają do wędkowania wyłącznie na terenie Okręgu, w którym zostały wniesione,
 • - nie stosować zamiany znaków wartościowych np. za 1 składkę normalną w wys. 90 zł. wklejać dwie składki ulgowe po 45 zł.!

Dodatkowe informacje:

 • - po ukończeniu 14 lat obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej,
 • - cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej,
 • - od byłych członków PZW, posiadających nieaktualne karty wędkarskie, nie pobiera się opłat za egzamin,
 • - prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki,
 • - członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.
 • w przypadku utraty Rejestru Połowu Ryb skarbnicy pobierają opłatę w wysokości 5 zł. za nowy rejestr.
 • - zgodnie z § 14 Statutu PZW składkę członkowską należy opłacić za bieżący rok do dnia 30 kwietnia, po tym terminie obowiązuje opłata wpisowa.
 • - w przypadkach nie opłacania składek, okres przechowywania kartotek członkowskich przez skarbników wynosi 5 lat.
 • - od 2010 r. wprowadza się zmiany w obowiązującej ewidencji połowów wędkarskich:
  - składka na następny rok przyjęta może być przez Skarbnika Koła wyłącznie po zdaniu wypełnionego druku ewidencji połowów za rok poprzedni,
  - sukcesywnie (po zdaniu starych druków) wprowadzone będą nowe druki ewidencji połowów, które zdawane będą corocznie - jak w załączonej do nich instrukcji.
  **)


**) aktualizowano 07.12.2009

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jakim gatunkiem ryb chcielibyście, aby został zarybiony akwen HUTA w 2012 roku?
Amur
Karaś
Karp
Lin
Okoń
Węgorz
Szczupak
Sandacz
inne
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin