Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Strona Główna Koła

Komunikat


Składki członkowskie na 2020 r. - sprzedaż internetowa


W związku z zaistniałą sytuacja związana z pandemią wywołana przez wirusa Covid - 19 oraz brakiem możliwości przyjmowania składek w siedzibach kół umożliwia się tymczasowy sposób przyjmowania składek z pominięciem kontaktu ze skarbnikiem koła:

 

W tym celu należy:

Uzupełnić tabelę (załącznik nr 1) i przesłać ją na adres mailowy Koła ( czeladz6@pzw.com.pl), (koło PZW w którym opłacono składki członkowskie w 2019 r.).

 

Po przesłaniu wypełnionej tabeli, wędkarz otrzyma zwrotną informację (załącznik nr 2)   z wyszczególnieniem pozycji i ogólną kwotą do zapłaty na wskazany rachunek bankowy koła.

 

Po dokonaniu przelewu, należy przesłać zwrotnie jego potwierdzenie i po weryfikacji,  zostanie odesłane na korespondencyjny adres mailowy zezwolenie, które należy wydrukować i posiadać ze sobą podczas wędkowania.

 

Zezwolenie jest ważne do 31 lipca 2020 r. Do tego czasu należy udać się do siedziby Koła w celu:

- dokonania zwrotu zezwolenie na amatorski połów ryb za rok 2019 r.

- zwrotu tymczasowe zezwolenie i pobrania  oryginalnego

- przedstawienia legitymacji członkowskiej w celu  uzupełnienia znaków składek członkowskich

 

Załącznik nr 1. Tabela z danymi osobowymi wędkarza

 

Imię i nazwisko 1

 

Adres zamieszkania1 (miejscowość, kod pocztowy, ulica numer domu i mieszkania)

 

Data urodzenia1

 

Numer karty wędkarskiej1

 

Adres mailowy2

 

Numer telefonu2

 

Rok, w którym dokonano ostatnio  opłaty składek członkowskich PZW

 

Wybór składki wg załącznika nr 3

 

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu wystawienia zezwolenia  na amatorski połów ryb. 

 

 

Wyrażam zgodę na używanie mojego adresu mailowgo oraz numeru telefonu w celu realizacji elektronicznego przesłania zezwolenia na amatorski połów ryb.

Zgodę wyrażamy znakiem x w kratce.

Podanie danych jest dobrowolne, brak zgody skutkuje nierozpatrzeniem wniosku o wydanie elektronicznego zezwolenia na amatorski połów ryb.

 

Klauzula informacyjna RODO stanowi integralną część zezwolenia.

 

Zgodnie z Uchwała nr  159/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 września 2019r. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

 

 

Załącznik nr 2 Karta informacyjna do opłacenia składek

 

Nr rozliczenia

 ....................

Karta informacyjna - wyliczenie opłat składek członkowskich w PLN na rok 2020

Imię i nazwisko

Składka członkowska

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód

Wpisowe

Ekwiwalent za wykonanie pracy osobistej na rzecz Koła

Wpłata dobrowolna

Opłata razem *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy Koła w ciągu 3 dni od otrzymania zestawienia

.......................................................................

Tytułem: Imię i nazwisko opłata składek członkowskich PZW na rok 2020

Po weryfikacji przez koło, wędkarz otrzyma elektroniczną wersję zezwolenia do wydruku i rejestracji złowionych ryb.

Imię i nazwisko

osoby wystawiającej

 

...........................

 

Data

Wysłano elektronicznie na adres mailowy

 

 

........................................................................

 

 

Załącznik nr 3. Rodzaje składek członkowskich do zakupienia internetowego;

  

 1. Pełna roczna

-  uprawnia do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wszystkimi metodami (w tym trolling   i spinning) oraz ze środków pływających.

Wartość do zapłaty  315 zł na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

 Na co składa się - składka członkowska - 100,00 zł,

                              - składka okręgowa - 175 zł,

                            -  ekwiwalent za prace na rzecz koła - 40  zł.


1.1   Składka ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów do 24 lat, odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW:

uprawniająca do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wszystkimi metodami (w tym trolling i spinning) oraz ze środków pływających, 

 

Wartość do zapłaty  180 zł lub 140 zł* na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

Na co składa się - składka członkowska - 50,00 zł,

                                  - składka okręgowa - 90 zł,

                                   -  ekwiwalent za prace na rzecz koła -40 zł,

                                  - młodzież do lat 16 zwolniona z pracy na rzecz koła.*  

 

1.2   Składka ulgowa dla odznaczonych „Odznaką Okręgową":

pełna roczna uprawniająca do wędkowania wszystkimi metodami  (w tym trolling i spinning) oraz ze środków pływających na wodach nizinnych,

 

Wartość do zapłaty  280 zł na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

Na co składa się - składka członkowska - 100 zł,

                              - składka okręgowa  - 140 zł,

                            -  ekwiwalent za prace na rzecz koła - 40  zł.


1.3   Składka ulgowa dla kobiet od 60 roku życia, mężczyzn od 65 roku życia z udokumentowanym 25 letnim stażem członkostwa od momentu wstąpienia do PZW:

pełna roczna uprawniająca do wędkowania wszystkimi metodami  (w tym trolling i spinning) oraz ze środków pływających na wodach nizinnych i górskich

 

Wartość do zapłaty  280 zł lub 190 zł* na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

Na co składa się - składka członkowska - 100,00 zł,

lub składka członkowska z udokumentowanym 10 letnim stażem w PZW  - 50 zł,

                              - składka okręgowa - 140 zł,

                            -  ekwiwalent za prace na rzecz koła -40 zł,

                             - kobiety zwolnione z  pracy na rzecz koła i 25 letniego stażu w PZW.*

===========================================================================


2. Niepełna górska 

uprawniająca do wędkowania wyłącznie na wodach górskich,

Wartość do zapłaty  250 zł na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

 Na co składa się - składka członkowska - 100,00 zł,

                              - składka okręgowa - 110 zł,

                             -  ekwiwalent za prace na rzecz koła - 40 zł.

 

2. 1    Składka ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów do 24 lat, odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW: 

górska niepełna uprawniająca do wędkowania wyłącznie na wodach górskich,

 

Wartość do zapłaty 145 zł lub 105 zł* na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

 Na co składa się - składka członkowska - 50,00 zł,

                               - składka okręgowa - 55 zł,

                              -  ekwiwalent za prace na rzecz koła - 40 zł,

                                  - młodzież do lat 16 zwolniona z pracy na rzecz koła.*  


2. 2  Składka ulgowa dla odznaczonych „Odznaką Okręgową":

górska niepełna uprawniająca do wędkowania wyłącznie na wodach górskich

 

Wartość do zapłaty  195 zł na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

 Na co składa się - składka członkowska - 100,00 zł,

                              - składka okręgowa - 55 zł,

                              -  ekwiwalent za prace na rzecz koła - 40 zł.

 

 

2. 3  Składka ulgowa dla kobiet od 60 roku życia, mężczyzn od 65 roku życia z udokumentowanym 25 letnim stażem członkostwa od momentu wstąpienia do PZW :

górska niepełna uprawniająca do wędkowania wyłącznie na wodach górskich

 

Wartość do zapłaty  228 zł lub 188 zł *na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

 Na co składa się - składka członkowska - 100,00 zł,

lub składka członkowska z udokumentowanym 10 letnim stażem  - 50 zł,

                               - składka okręgowa - 88 zł,

                              -  ekwiwalent za prace na rzecz koła - 40 zł,

                         - kobiety zwolnione z  pracy na rzecz koła i 25 letniego stażu w PZW. *

===========================================================================

3. Niepełna nizinna

uprawnia do wędkowania wszystkimi metodami z brzegu, z lodu (w tym trolling i spinning), ze wszystkich środków pływających na wodach nizinnych, z prawem do wywożenia zanęt i przynęt.

 

Wartość do zapłaty  290 zł na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

 Na co składa się - składka członkowska - 100,00 zł,

                              - składka okręgowa - 150 zł,

                            -  ekwiwalent za prace na rzecz koła - 40  zł.


3.1 Składka ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów do 24 lat, odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW:

uprawnia do wędkowania wszystkimi metodami z brzegu, z lodu (w tym trolling i spinning), ze wszystkich środków pływających na wodach nizinnych, z prawem do wywożenia zanęt i przynęt.

 

Wartość do zapłaty  165 zł lub 125 zł* na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

 Na co składa się - składka członkowska - 50,00 zł,

                               - składka okręgowa - 75 zł,

                              -  ekwiwalent za prace na rzecz koła - 40 zł,

                              - młodzież do lat 16 zwolniona z pracy na rzecz koła.*  


3.2  Składka ulgowa dla odznaczonych „Odznaką Okręgową":

uprawnia do wędkowania wszystkimi metodami z brzegu, z lodu (w tym trolling i spinning), ze wszystkich środków pływających na wodach nizinnych, z prawem do wywożenia zanęt i przynęt.

 

Wartość do zapłaty  260 zł na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

Na co składa się - składka członkowska - 100,00 zł,

                              - składka okręgowa - 120 zł,

                            -  ekwiwalent za prace na rzecz koła - 40 zł.


3.3  Składka ulgowa dla kobiet od 60 roku życia, mężczyzn od 65 roku życia z udokumentowanym 25 letnim stażem członkostwa od momentu wstąpienia do PZW:

uprawnia do wędkowania wszystkimi metodami z brzegu, z lodu (w tym trolling i spinning), ze wszystkich środków pływających na wodach nizinnych, z prawem do wywożenia zanęt i przynęt.

 

Wartość do zapłaty  260 zł lub 170 zł *na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

 Na co składa się - składka członkowska - 100,00 zł,

lub składka członkowska z udokumentowanym 10 letnim stażem w PZW  - 50 zł,

                               - składka okręgowa - 120 zł,

                               -  ekwiwalent za prace na rzecz koła - 40 zł,

                                - kobiety zwolnione z  pracy na rzecz koła  i 25 letniego stażu w PZW.*

===========================================================================


4.  Niepełna nizinna

uprawnia do wędkowania wszystkimi metodami wyłącznie z brzegu i lodu oraz z prawem do wywożenia zanęt i przynęt tzw. modelami, z wyłączeniem środków pływających

Wartość do zapłaty  265 zł na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

Na co składa się - składka członkowska - 100,00 zł,

                               - składka okręgowa - 125,00 zł,

                              -  ekwiwalent za prace na rzecz koła - 40 zł.


4.1  Składka ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów do 24 lat, odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW:

uprawnia do wędkowania wszystkimi metodami wyłącznie z brzegu i lodu oraz z prawem do wywożenia zanęt i przynęt tzw. modelami, z wyłączeniem środków pływających

Wartość do zapłaty  155 zł lub 115 zł* na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

Na co składa się - składka członkowska - 50,00 zł,

                                - składka okręgowa - 65,00 zł,

                               -  ekwiwalent za prace na rzecz koła - 40 zł,

                                  - młodzież do lat 16 zwolniona z pracy na rzecz koła.*  


4.2   Składka ulgowa dla odznaczonych „Odznaką Okręgową":

uprawnia do wędkowania wszystkimi metodami wyłącznie z brzegu i lodu oraz z prawem do wywożenia zanęt i przynęt tzw. modelami, z wyłączeniem środków pływających

Wartość do zapłaty  240 zł na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

Na co składa się - składka członkowska - 100,00 zł,

                               - składka okręgowa - 100,00 zł,

                              -  ekwiwalent za prace na rzecz koła - 40 zł.


4.3    Składka ulgowa dla kobiet od 60 roku życia, mężczyzn od 65 roku życia z udokumentowanym 25 letnim stażem członkostwa od momentu wstąpienia do PZW:

uprawnia do wędkowania wszystkimi metodami wyłącznie z brzegu i lodu oraz z prawem do wywożenia zanęt i przynęt tzw. modelami, z wyłączeniem środków pływających.

Wartość do zapłaty 240 zł lub 150 zł* na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

Na co składa się - składka członkowska - 100,00 zł,

lub  składka członkowska z udokumentowanym 10 letnim stażem w PZW  - 50 zł,

                                  - składka okręgowa - 100,00 zł,

                               -  ekwiwalent za prace na rzecz koła - 40 zł

                                  - kobiety zwolnione z  pracy na rzecz koła i 25 letniego stażu w PZW.*

===========================================================================


5. Składka roczna dla członka uczestnika do lat 16:

           Wartość do zapłaty  25 zł na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

Na co składa się - składka członkowska - 25,00 zł,

uprawniająca do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wszystkimi metodami oraz ze środków pływających  0,00 zł.

 


6. Składka roczna dla powracających członków Okręgu PZW w Katowicach dotyczyły tylko byłych członków Okręgu PZW w Katowicach, którzy nie opłacili  składki na ochronę i zagospodarowanie wód  w roku 2019 lub mieli przerwę kilka lub kilkanaście lat wcześniej z tym, że rok  2019  wchodził w okres przedmiotowej przerwy. Termin wykupienia składki 70 zł obowiązuje  do 30.04.2020 roku:

uprawnia do wędkowania na wszystkich wodach i wszystkimi dopuszczonymi metodami oraz nie korzysta z innych nabytych ulg.

 

Wartość do zapłaty  235 zł na konto koła : PKO BP 86 1020 2498 0000 8202 0699 8589

Na co składa się - składka członkowska - 100,00 zł,

                               - składka okręgowa - 70,00 zł,

                                 - wpisowe - 25 zł,  

                                -  ekwiwalent za prace na rzecz koła - 40 zł.

 

 Plik do pobrania


Załącznik nr 1. Tabela z danymi osobowymi wędkarza Koło PZW nr 6 Czeladź [16,73 KB]

Zdjęcia z galerii