Tweety na temat @pzworgpl

Polski Związek Wędkarski


Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji

Autor Wątek: Prawo w PZW a zawieszenie władz ZO we Wrocławiu  (Przeczytany 3638 razy)

henryk_p

 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 239
Prawo w PZW a zawieszenie władz ZO we Wrocławiu
« dnia: Grudzień 19, 2018, 22:37:34 »
Mam przed sobą fotokopię wyroku GSK w sprawie Prezydium ZO we Wrocławiu;
ORZECZENIE
GSK  PZWw składzie;
Przewodnczący;
Członkowie;
Protokolant;
Przy udziale Rzecznika Dyscyplinarnego ZG PZW-

po rozpoznaniu  w dniu 8 listopada 2018 r. sprawy kol......ur....członka koła PZW nr........... pełniącego funkcję V-ce Prezesa ZO PZW we Wrocławiu zam...... , odznaczonego złotą odznaką PZW z wieńcami obwinionemu że poparł decyzję Prezesa ZO we Wrocławiu Bogusława K. o odmowie poddania się kontroli GKR. Tj.o naruszenie zasad określonych w w par.14 ust.1 pkt,1i2 Statutu PZW uznał go winnym zarzucanego mu czynu i na podstawie par.67 ust.1 pkt.1 regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW oraz par.16 ust.2pkt.2 Statutu PZW.
ORZEKA
karę nagany
UZASADNIENIE
W dniach 10-12 lipca została zaplanowana kontrola ZO PZW we Wrocławiu przez GKR.O tym fakcie Przew. GKR w dn. 3.07.2018 powiadomił pisemnie dyrektora ZO PZW Wrocław.
Po przybyciu w wyznaczonym terminie do ZO PZW we Wrocławiu zespół kontrolny GKR został poinformowany przez Dyrektora ZO PZW,że Prezes ZO PZW Wrocław kol.B.K. po porozumieniu się z członkami Prezydium ZO PZW Wrocław protestuje i nie wyraża zgody na przeprowadzenie kontroli. Obwiniony w czasie przesłuchania przyznał się do poparcia w rozmowie telefonicznej oraz poparł uchwałę ZO PZW Wrocław w tym zakresie głosując za jej przyjęciem. Swoje stanowisko tłumaczył tym,że nie jest przeciwnikiem kontroli, a jego zastrzeżenia budził jedynie termin kontroli przypadający na okres przed  mistrzostwami świata kobiet.
Jako V-ce Prezes ZO PZW obwiniony musiał sobie zdawać sprawę z tego że popiera bezpodstawne działania Prezesa ZO PZW, poniważ żaden przepis nie przewiduje takiej formy protestu.Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy uznać winę kol.J.T za udowodnioną a karę za adekwatną do popełnionego czynu.


AMEN.pozostała formułka bez znaczenia.
To jest wyrok GSK a ten wyrok powinien być wydany w majestacie prawa obowiązującego w PZW tj. Statutu i Uchwał ZG /uchwał Prezydium ZG chociaż uważam że to nie jest władza w PZW Statut par.27 ust.2/

-fakty.
 Uchwała 125 Prez.ZG PZW z dn.1.04.2016
Na podstawie par.30 pkt 11 Statutu uchwala co następuje.
1.Członkowie władz i organów PZW wszystkich szczebli organizacyjnych,mogą uzyskać dostęp do dokumentów/w tym tworzonych w formie elektronicznej/ znajdujących się w zasobach biur i siedzib jednostek organizacyjnych PZW tylko na pisemny wniosek zainteresowanego i uzyskania pisemnej zgody prezesa zarządu lub wyznaczonego przez niego członka zarządu.
 -uchwała ta obowiązywało do września 2018 gdzie ten zapis został zmieniony.
 -pismo w sprawie kontroli wysłane przez GKR adresowane do Dyrektora Biura pracownika PZW a nie do władz związku./ktoś pomylił kompetencje/
 -warto wejść na stronę Okręgu Wrocław i przeczytać oświadczenie Rzecznika Prasowego z dn 19.12.2018
 -aby przez przypadek Rzecznik ZG nie posądził mnie że się nie podpisałem Henryk Pokrzywa Koło Świdnica.
 -ja stary członek PZW myślałem że jak warszawkę odsunie się od władzy będzie inaczej pozwolicie że dalej tego nie będę tego komentował/następnym razem Wrocławianie na zjeżdzie nie gwizdajcie/

tym40

 • Jr. Member
 • **
 • Wiadomości: 11
Odp: Prawo w PZW a zawieszenie władz ZO we Wrocławiu
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 20, 2018, 20:53:34 »
Kuriozalne uzasadnienie wcześniej przygotowanego orzeczenia. Jak to bywa w takich przypadkach przemilczenie niewygodnych faktów dla oskarżyciela, staje się argumentem dla podjęcia tej podszytej złymi intencjami decyzji.
Prezydium ZO we Wrocławiu po otrzymaniu pisma o terminie kontroli, poprosił o przełożenie jej terminu w uzasadnieniu informując że Prezes ZO i główna księgowa przebywają na wcześniej planowanych urlopach,oraz ze względu na zaangażowanie pracowników w organizację MŚ mających odbyć się we Wrocławiu.
Proszę teraz porównać tresć uzasadnienia o zawieszeniu członków prezydium z tym o co prosił ZO.
Rodzi się pytanie ,dla czego ZG przedsięwziął krucjatę wobec ZO we Wrocławiu. Opowiedż znajdziemy w decyzjach jakie zapadły na ostatnim zjeżdzie delegatów. Sromotną porażkę na nim ponieśli członkowie poprzedniego prezydium, pomimo poparcia ówczesnego pełnomocnika a obecnego v/c prezesa ZG.

henryk_p

 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 239
Odp: Prawo w PZW a zawieszenie władz ZO we Wrocławiu
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 25, 2018, 12:33:25 »
Wróble które w Wigilię /ludzkim głosem przemówiły/ na chwilę w krzakach przysiadły takie wieści niosły że Rzecznik Dyscyplinarny ZG przeprowadzi postępowanie dyscyplinarne wobec Przew.Głow.Kom.Rewizyjnej za nieprzestrzeganie uchwały Prez.ZG nr.125 z dn.1.04.2016.co skutkowało zawieszeniem Prez.ZO we Wrocławiu /przed przyjazdem na kontrolę pisma o zgodę dostęp do dokumentów nie było/  przecież prawo dotyczy wszystkich i organa na szczeblu centralnym też.

henryk_p

 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 239
Odp: Prawo w PZW a zawieszenie władz ZO we Wrocławiu
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 29, 2018, 20:28:42 »
Wrocław   pażdziernik 2018 r.

Rzecznik Dyscyplinarny Zarządu Głównego PZW
Henryk Mach
ul. Twarda 42
00-831 Warszawa

 Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przewinienia przez członka PZW

na podstawie treści par. 39 oraz par.41 Regulaminu Postępowania ws. Przewinień Członków PZW oraz Instrukcji Pracy Sądów Koleżeńskich i Rzeczników Dyscyplinarnych wnosimy o zbadanie zgodności działań Przew. GKR-kol. D........... G.................. z postanowieniami Statutu PZW w związku z kontrolą GKR w ZO we Wrocławiu

                   UZASADNIENIE


GKR PZW planowała przeprowadzić w jednostce organizacyjnej PZW Okręg we Wrocławiu kontrolę.
Wspomniana kontrola była kontrolą planową.Przedstawiciele PZW Okręg we Wrocławiu zwrócili się do GKR o przełożenie terminu kontroli ze względu na:

1)  fakt nieobecności (w związku z wcześniej zaplanowanymi urlopami) większości osób których udziału w kontroli życzyli sobie kontrolujący.
2) uzasadnionych podejrzeń o stronniczość członków zespołu kontrolującego.
3) dużego obciążenia pracowników Biura Okręgu związane z przygotowaniami do Spławikowych Mistrzostw Świata Kobiet.

Pomimo powyższego wniosku GKR wysłała w dn.10.07.2018r. do siedziby PZW Okręg we Wrocławiu zespół kontrolujący.Prez.ZO Wrocław odmówiło kontrolującym udostępnienia dokumentów pod nieobecność członków Prezydium (podkreślić przy tym należy, że zgodnie z uchwałą Prez.ZG nr 125 z dn. 1.04.2016r. w brzmieniu obowiązującym na dzień kontroli,"udostępnienie dokumentów danego okręgu PZW następuje po uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu tego Okręgu;" zgody takiej nie udzielono osobom które przybyły na kontrolę do wrocławskiego Okręgu PZW ). Wobec powyższego uzasadnionym jest przypuszczenie że Przew.GKR kol. ....... ........ jednocześnie członek komisji kontrolnej dopuścił się naruszenia uchwały władz związku w konsekwencji czego naruszył obowiązek płynący z treści par.14 ust.1 pkt.1 Statutu PZW.Co więcej zachowanie to należy również ocenić przez pryzmat treści par.14 ust. 1 pkt. 2-3 Statutu PZW który nakazuje członkowi Pzw kierowanie się zasadą wzajemnego poszanowania oraz sumiennego wykonywania zadań powierzonych przez władze Związku.Ciężko jest mówić  o jakimkolwiek poszanowaniu czy koleżeństwie w sytuacji gdy mimo  pisemnych i umotywowanych wniosków o zmianę terminu pozostawia się je bez jakiejkolwiek odpowiedzi a następnie w sposób autorytarny wbrew postanowieniom płynącym z treści uchwał władz związku przeprowadza kontrolę. Członkowie ZO Wrocław kierując się zasadą sumiennego wykonywania obowiązków zaproponowali termin który umożliwiłby zarówno  im jak i GKR  staranne i kompleksowe przeprowadzenie kontroli co spotkało się z reakcją w postaci bezpodstawnego zawieszenia ich w prawach członka PZW.Nie doszło zatem do rzekomej bezpodstawnej odmowy co znajduje  odzwierciedlenie w zgromadzonej przez członków ZO Wrocław korespondencji którą niniejszym załączamy.

Dodatkowo w trakcie czynności kontrolnych doszło do naruszenia zakazu wynoszenia dokumentów PZW poza ich stałe ustalone miejsce ich przechowywania określonego uchwałą nr 85 ZG PZW z dn.26.03.2011r.pkt.6 oraz uchwałą nr.125 Prezydium ZG pkt.2 in fine.Potwierdzeniem powyższego są protokoły kontrolne wskazujące na jaką skalę doszło do kopiowania i wywiezienia dokumentów z siedziby PZW Okręgu Wrocław położonej we Wrocławiu przy ul. K.Wielkiego 65.(kopie protokołów w załączeniu)

Mając na uwadze powyższe wnosimy o wszczęcie postępowania przygotowawczego zgodnie z treścią par.39 Reg.Post. w Sprawach Przewinień Członków PZW w związku z podejrzeniem popełnienia przewinienia w postaci naruszenia par.14 ust.1 pkt.1-3 Statutu PZW

AMEN

-cuchnie mi to arogancją władzy i chyba skończy się to skargą do organu założycielskiego jakim jest Prezydent Warszawy.
-wiewiórki które z lasów z okolic Modliszowa do parku w Świdnicy uciekły wrzeszczały że im las cały wytną bo papieru do kopiowania we Wrocławiu brakuje. 

 

Copyright © 2013 Simple Machines All Rights Reserved.