Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 8/XI/2017 Prezydium ZG PZW

z dnia 4 listopada 2017 r.

 

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA

Na podstawie Uchwały nr 8/XI/2017 Zarządu Głównego PZW 
z dnia 4 listopada 2017 r.

 SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2018 r.

 

Lp. Treść Wysokość  opłaty w zł
1 Składka członkowska 86,-
2

Składka członkowska ulgowa 50%

 • młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
 • członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
 • mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
 • kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

43-,

 

3

Składka członkowska ulgowa 75%

 • członkowie uczestnicy do lat 16
 • członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4

Wpisowe

 • członka zwyczajnego PZW

 

 • członka uczestnika PZW

 

 

25,-

 

0-25,-

 

5 Legitymacja członkowska 5,-

 

 

UWAGA!!!

 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażemw PZW obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

 

 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 8/XI/2017 ZG PZW

z dnia 4 listopada 2017 r.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2018 ROKU

 

 

 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.

 

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin