Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Raporty roczne SSR

W dniu 1 lutego 2020 roku w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wlkp. odbyła się narada – szkolenie Komendantów Powiatowych i Grupowych Społecznej Straży Rybackiej z udziałem przedstawicieli Państwowej Straży Rybackiej z Gorzowa Wlkp. i Szczecina oraz Policji z Gorzowa Wlkp. i Szczecina. Wszystkich uczestników powitał Wiceprezes Okręgu do spraw Ochrony Wód Ryszard Stachowiak.

 Głównym  tematem narady był problem kłusownictwa rybackiego i wędkarskiego jakie występuje na wodach użytkowanych przez  Okręg PZW w Gorzowie Wlkp.

            Okręg w ramach obowiązującego w Polsce prawa wodnego i ustawodawstwa rybackiego realizuje swoje cele poprzez ochronę i użytkowanie wód, współdziałanie z  podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczania kłusownictwa i innych szkód w środowisku wodnym, a także popularyzację i upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

  Z informacji o przeprowadzonych kontrolach i osiągniętych efektach przez SSR wynika, że walka z kłusownictwem w Okręgu Gorzowskim jest coraz skuteczniejsza, choć nadal bardzo trudna, wymagająca dalszych radykalnych przedsięwzięć ze strony wszystkich biorących udział w naradzie.

  Tylko w 2019 roku, 157 Społecznych Strażników Rybackich przeprowadziło 2461 akcji kontrolnych, w trakcie których:

1. – kontroli poddano 13831 osób

a/ w 140 przypadkach nałożono na sprawców mandaty karne

b/ w 2 przypadkach sprawy skierowano do Policji celem wszczęcia dalszego postępowania

c/ stwierdzono 518 drobnych naruszeń  regulaminu  

d/ przeciwko 2 skierowano wnioski do Sądów Koleżeńskich.

3 – w trakcie kontroli znaleziono i zatrzymano kłusownikom:

a/  sieci /wontony, drygawice, żaki , przestawy. / 268 szt.

b/   sznur 2 szt.

c/  pupy, samołówki 149 szt.

d/  wędki 17 szt.

e/ sprzęt pływający 7 szt.

f/ kusza 1 szt.

    Świadczy to, że ochrona rybostanu i czystości wód nie jest obojętna dla całej rzeszy wędkujących. Biorąc pod uwagę ujawnione przypadki połowu ryb bez wymaganych zezwoleń, zanieczyszczenia brzegów zbiorników wodnych, łowienie ryb przy użyciu niedozwolonego sprzętu (sieci) i nie dozwolonej metody połowu na wędkę (tzw. szarpaka), czeka nas w br. niemały trud, aby tym zjawiskom przeciwdziałać w sposób zdecydowany i skuteczny. Okręg liczy na duże zrozumienie naszych potrzeb ze strony naszych sprzymierzeńców, a przede wszystkim Policji, PSR, Straży Miejskiej, Straży Leśnej. Po zakończeniu narady podpisano porozumienie o współpracy z PSR w Gorzowie Wlkp. i Szczecinie.

  Oczekuje się również zdecydowanej reakcji wszystkich wędkarzy na zauważone nieprawidłowości podczas pobytu nad wodą.

Jeżeli widzicie wandali – kłusowników zgłaszajcie te fakty do:

1/ Dyżurnego Policji - 112

2/ Komendant SSR powiatu  gorzowskiego - 692406596             PSR - 604926013

3/ Komendant SSR powiatu sulęcińskiego - 669415526             PSR - 604926013

4/ Komendant SSR powiatu strzelecko-drezdeneckiego - 601689287              PSR - 606493869

5/ Komendant SSR powiatu choszczeńskiego - 504243388

6/ Komendant SSR powiatu myśliborskiego - 503050011

7/ Komendant SSR powiatu międzyrzeckiego - 512692964             PSR - 604828659

8/ Komendant SSR powiatu słubickiego - 791520908             PSR – 604926047

9/ Park Narodowy „Ujście Warty” - 609226820

 
  Tylko szybka reakcja z naszej strony będzie skuteczna i ograniczy kłusownictwo w naszych wodach.

 

Opracował: 

Główny Specjalista ds. Ochrony Wód

Kazimierz Szmid

 

img_20200201_100445.jpg  img_20200201_100450.jpg

img_20200201_100501.jpg  img_20200201_100519.jpg

img_20200201_100527.jpg  img_20200201_100535.jpg

img_20200201_100544.jpg


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin