Okręg PZW Gorzów Wielkopolski
http://www.pzw.org.pl/gorzow

Aktualności

K O M U N I K A T nr 1 Indywidualnych Mistrzostw Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. w wędkarstwie spinningowym 2020 r.

Aktualności | 2020-06-29 | Publikujący: Okręg PZW w Gorzowie Wielkopolskim

Indywidualnych Mistrzostw Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. w wędkarstwie spinningowym 2020 r.

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że w dniach 18-19.07.2020 r. na rzece Odrze na wysokości miejscowości Górzyca i rzece Warcie na wysokości miejscowości Świerkocin zorganizowane będą Indywidualne Mistrzostwa Okręgu PZW w Gorzowie Wielkopolskim. w wędkarstwie spinningowym.
Zawody zostaną rozegrane w kategorii Senior (minimum 10 startujących) oraz Junior (minimum 3 startujących).

Przepisy zawodów określają „Zasady Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego” PZW oraz RAPR PZW Gorzów Wielkopolskim.
Ryby zaliczane do punktacji podane zostaną w komunikacie nr 2.


Zawodnicy są zobowiązani do posiadania siatek do przechowania ryb,
- ze względu na prognozowany wysoki poziom rzek Warty i Odry obowiązuje zakaz używania spodniobutów,
- seniorzy brodzenie do wysokości woderów,
- juniorzy całkowity zakaz brodzenia,
- Od dnia 13.07.2020 r. zakaz treningu w sektorach pod rygorem niedopuszczenia zawodnika do zawodów.

TEREN ZAWODÓW:
- 18.07.2020 r. rzeka Odra na wysokości miejscowości Górzyca
- 19.07.2020 r. rzeka Warta na wysokości miejscowości Świerkocin (lewy brzeg seniorzy, prawy brzeg juniorzy).

Mapy sektorów będą opublikowane w komunikacie nr 2.


Opłata startowa od zawodnika w kategorii:

 

  • senior wynosi: 100,00 zł za 2 tury.
  • Juniorzy zwolnieni z opłat,
  • opiekunowie juniorów 60 zł za 2 tury

 Wpłaty należy dokonać na konto: GBS w Barlinku nr rachunku 73 8355 0009 0050 9486 2000 0002 do dnia 10.07.2020 r. włącznie z dopiskiem „ IMO 2020”.

Zgłoszenia należy przesyłać pod adres mailowy zoa@pzw.gorzow.pl do dnia 10.07.2020 r. włącznie.

Prosimy o przestrzeganie podanego w komunikacie terminu opłaty i zgłoszenia.

Wniesione opłaty w razie nie przybycia zawodnika nie będą zwracane.
W przypadku startu juniora zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego na uczestnictwo w zawodach oraz zapewnienie opieki w trakcje trwania zawodów.


Ubezpieczenie NW we własnym zakresie.


ORIENTACYJNY PROGRAM ZAWODÓW:


Sobota 22.06.2019 r. Odra Górzyca.
Do 6:00 przyjazd zawodników,
6:00 otwarcie zawodów, odprawa,
6:05 - 6:30 losowanie podsektorów,
6:30 – 7:00 wyjście na sektory,
7:00 – 14:00 I TURA ZAWODÓW,
14:30 obiad,
15:15 ogłoszenie wyników I TURY.

Niedziela 23.06.2019 r. Warta Świerkocin
Do 6:00 przyjazd zawodników zbiórka pod mostem drogowym w Świerkocinie,
6:00 otwarcie zawodów, odprawa,
6:05 - 6:30 losowanie podsektorów,
6:30 – 7:00 wyjście na sektory,
7:00 – 14:00 II TURA ZAWODÓW,
14:30 obiad,
15:15 ogłoszenie wyników wręczenie pucharów, zakończenie zawodów.


UWAGA: Uczestnicy zawodów muszą zasłaniać nos i usta lub zachować 2 metrowy dystans społeczny w szczególności podczas odprawy przed i po zawodach .Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego i stosowanie się do wytycznych zamieszczonych na stronach Ministerstwa. Do powyższej informacji załączono oświadczenie, które dla dobra uczestników takich spotkań/zawodów obowiązkowo należy wypełnić i dołączyć do protokołu zawodów. Program minutowy imprezy może ulec zmianie.

Sędzia Główny Zawodów: Jerzy Rybka sędzia klasy okręgowej.

Telefony kontaktowe:
Grzegorz Dereń 693 060 806,
Bartek Matusiak 691596478,
Mirosław Siudy 605 044 871.

Serdecznie zapraszamy !!!!!!!

Załączniki