Okręg PZW Gorzów Wielkopolski
http://www.pzw.org.pl/gorzow

Aktualności

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UPRAWIANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA TERENIE DZIAŁANIA OKRĘGU GORZOWSKIEGO

Aktualności | 2017-12-22 | Publikujący: Okręg PZW w Gorzowie Wielkopolskim

Zarząd Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. w dniu 28.09.2017 r. podjął uchwałę nr 97/2017 zmieniającą Szczegółowe Zasady Uprawiania Amatorskiego Połowu Ryb. Poniżej prezentujemy nowe zasady i uchwałę.

 

 

 

Uchwała nr 97/2017

 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.

z dnia 28.09.2017 r.

w sprawie ustalenia Szczegółowych Zasad Uprawiania Amatorskiego Połowu Ryb

 

  1. Zarząd Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. zatwierdza Szczegółowe Zasady Uprawiania Amatorskiego Połowu Ryb na terenie działania Okręgu Gorzowskiego.
  2. Załącznik z zasadami stanowi integralną część uchwały.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01.01.2018 r.

                                             

                 Wiceprezes                                                                                  Prezes ZO PZW

Ds. Zagospodarowania Wód  

          

      Włodzimierz Tyczewski                                                         Jan Włodarczak                                                         

 

Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym. Aktualizacja 22.12.2017 r.

 

Załączniki