GSK
http://www.pzw.org.pl/gsk

Przepisy PZW

Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW - grudzień 2017

Przepisy PZW | 2018-01-17 | Publikujący: GSK

W dniu 17 grudnia 2017 roku Zarząd Główny PZW, uchwałą nr 6/XII/2017 uchwalił nowy podstawowy dokument, na którym będą się opierały sądy koleżeńskie i rzecznicy dyscyplinarni PZW. Regulamin ten zastępuje dotychczasowy Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW.  Zmiany regulaminowe nastąpiły na skutek zmian dokonanych w Statucie PZW w dniu 15.03.2017 roku.
W załączeniu obowiązujący Nowy regulamin

Załączniki