Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Zaktualizowany „Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW” wchodzi w życie z dniem 1 maja br.…….

Aktualności | 2014-04-13 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

W dniu wczorajszym w siedzibie Zarządu Głównego PZW w Warszawie zakończony został dwuetapowy cykl szkoleń przewodniczących okręgowych sądów koleżeńskich oraz okręgowych rzeczników dyscyplinarnych. W dniu 12 kwietnia w szkoleniu uczestniczyli  "związkowi sądownicy" z Polski południowej zaś w dniu 5 kwietnia z Polski północnej. Tematem szkolenia był znowelizowany „Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków Polskiego Związku Wędkarskiego wraz z instrukcją pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych". Regulamin ten zgodnie z wyborczą obietnicą członków Głównego Sądu Koleżeńskiego został zaktualizowany  i na dzień dzisiejszy  jest wystarczającą wykładnią dla prawidłowego działania sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych wszystkich związkowych szczebli. Przypomnijmy, że „Regulamin.." uchwalą nr 14 został zatwierdzony przez Zarząd Główny PZW i będzie miał zastosowanie od dnia 1 maja br. Szkolenie prowadzili członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego  - Marek Harasim, Kazimierz Białas, Zbigniew Górski i Michał Miszczak oraz krajowy rzecznik dyscyplinarny Józef Jędrzejczyk. Nad sprawami organizacyjnymi i zabezpieczeniem materiałów szkoleniowych czuwała jak zwykle niezawodna pani Ania Zawadka z Biura Zarządu Głównego. O potrzebie takich szkoleń niech, po pierwsze zaświadczy duża frekwencja, a po drugie ilość zadanych w trakcie szkolenia pytań i momentami burzliwa dyskusja.  Z  „Regulaminem..." , do czego zachęcam w pierwszym rzędzie członków sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych , a także działaczy oraz wszystkich członków PZW, można zapoznać się / materiał do pobrania/ w zakładce Głównego Sądu Koleżeńskiego na internetowej stronie Zarządu Głównego PZW.  J.K

Poleć znajomemu

Zdjęcia