Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Mapa porozumień na rok 2020 - Okręg PZW w Tarnobrzegu

Kliknij Okręg PZW, którego porozumienia chcesz sprawdzić.

INFORMACJA OGÓLNA


 Okręg Tarnobrzeg – udostępnia w ramach porozumień międzyokręgowych wszystkie  ogólnodostępne wody nizinne (rzeki) wraz z drobnymi zbiornikami (wg wykazu wód udostępnionych w porozumieniu).

Prawo do wędkowania na wodach górskich daje wniesienie składki okręgowej w Okręgu Tarnobrzeg. (nie dotyczy Okręgów, które udostępniają w porozumieniu wody górskie np. Częstochowa, Kielce, Piotrków Trybunalski, którym udostępnia się wody górskie na zasadach wzajemności).

 Na zbiornikach wodnych wydzielonych wymienionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką Okręgu Tarnobrzeg, obowiązuje składka uzupełniająca Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 160 zł. Do tej składki nie stosuje się ulg.

 Uwaga:

 1. Dodatkowe  informacje dot. porozumień można uzyskać w Biurze Zarządu Okręgu albo na stronach Internetowych Okręgu.
 2. Wędkując w wodach PZW należy posiadać zezwolenie oraz rejestr połowu ryb danego Okręgu.
 3. Wędkując na wodach ogólnodostępnych i innych gdzie obowiązuje RAPR – należy ponadto zapoznać się z Regulaminem danego łowiska.
 4. Przypominamy, że na terenie Okręgu tarnobrzeskiego obowiązuje zakaz łowienia metodą trollingową.

 

W porozumieniach na zasadach wzajemności honorujemy system ulg obowiązujący w Okręgu.

Wędkarzy, wędkujących w wodach umawiających się Okręgów, obowiązuje posiadanie zezwolenia na amatorski połów ryb wędką oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad połowu. Ewidencja połowu, odbywa się w rejestrach połowu ryb stanowiących integralną część otrzymanego zezwolenia.

 

 


 • Okręg Nadnotecki PZW w Pile - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Udostępnia wszystkie wody ogólnie dostępne. Składka pełna (górska) na wszystkie wody wynosi 112 zł oraz składka niepełna (nizinna bez łodzi) wynosi 100 złotych. Wędkarze Okręgu Nadnoteckiego wnoszą składkę pełną na wszystkie wody w wysokości 125 zł oraz składkę niepełną na rzeki w wysokości 75 złotych.
 • Okręg PZW w Chełmie - porozumienie na wody nizinne

  Udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne. Porozumienie nie dotyczy zbiorników, na których wędkowanie jest dozwolone po wniesieniu składki uzupełniającej. Porozumienie honoruje system ulg obowiązujących w umawiających się Okręgach.
 • Okręg PZW w Ciechanowie - porozumienie na wody nizinne

  Udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne Okręgu wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb oraz honoruje ustalony system ulg. Porozumienie nie obejmuje składek okresowych oraz składek uzupełniających do macierzystych składek okręgowych.
 • Okręg PZW w Częstochowie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Udostępnia na zasadzie wzajemności ogólnie dostępne wody nizinne i górskie. Nie dotyczy wód na których obowiązują dodatkowe składki. Umawiające się Okręgi wzajemnie honorują ustalony w Okręgach system ulg. Połów ryb metodą trollingową wymaga dodatkowej składki w wysokości 50 zł za cały rok i 20 zł za jeden dzień.
 • Okręg PZW w Kielcach - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Udostępniają wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne i górskie wymienione w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa. Okręg Tarnobrzeg udostępnia wędkarzom z Okręgu Kielce tzw. „zbiorniki wydzielone” po wniesieniu przez wędkarzy Okręgu Kielce składki uzupełniającej w wysokości 125 zł., a członkowie posiadający prawo do ulgi wnoszą składkę uzupełniającą w wysokości 75 zł.
 • Okręg PZW w Lublinie - porozumienie na wody nizinne

  Udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb. Porozumienie honoruje system ulg obowiązujących w umawiających się Okręgach.
 • Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody na zasadzie wzajemnego uznawania składek pełnych okręgowych wniesionych w macierzystych okręgach wraz z dodatkową składką ulgową pełną. Członkowie Okręgu PZW w Tarnobrzegu wnoszą składkę ulgową pełną w wysokości 80 zł, a Członkowie Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 75 złotych.
 • Okręg PZW w Siedlcach - porozumienie na wody nizinne

  Udostępniają na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Porozumienie obejmuje system ulg stosowanych w Okręgach.
 • Okręg PZW w Sieradzu - porozumienie na wody nizinne

  Udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką oraz honoruje system ulg w składkach.
 • Okręg PZW w Skierniewicach - porozumienie na wody nizinne

  Udostępniają na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką.
 • Okręg PZW w Tarnowie - porozumienie na wody nizinne

  udostępnia na zasadzie wzajemności dla wędkarzy z Okręgu Tarnobrzeg po wniesieniu ulgowej składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach, wszystkie ogólnodostępne wody nizinne. Oznacza to, że wędkarz Okręgu Tarnów chcąc wędkować na ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnobrzeg wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 75 zł. I odwrotnie wędkarz Okręgu Tarnobrzeg chcący wędkować w ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnów wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnów w wysokości 90 zł. Nie dotyczy wód w zbiornikach wydzielonych. Wędkarze Okręgu Tarnobrzeg deklarujący chęć łowienia tylko na odcinku rzeki Wisły – obwód rybacki Nr 5 – od ujścia rzeki Breń do ujścia rzeki Wisłoki, mogą to czynić po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnów, dodatkowej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 45 zł. W zamian za to, wędkarze Okręgu Tarnów deklarujący chęć łowienia tylko na odcinku rz. Wisły – obwód rybacki Nr 6 – od ujścia rzeki Wisłoki do mostu drogowego w Nagnajowie oraz Kanale El. Połaniec, mogą wędkować po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnobrzeg, dodatkowej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 40 złotych.
 • Okręg PZW w Zamościu - porozumienie na wody nizinne

  Strony porozumienia ustalają, że składki wniesione przez wędkarzy w macierzystym Okręgu upoważniają odpowiednio do amatorskiego połowu ryb z brzegu i ze środków pływających na wodach ogólnodostępnych obydwu Okręgów wyszczególnionych w zezwoleniu Okręgu uprawnionego do rybactwa, na którego wodach amatorski połów ryb będzie się odbywał według zasad określonych w tym zezwoleniu. Porozumienie obejmuje system stosowanych w okręgach ulg. Porozumienie nie dotyczy zbiorników wyłączonych z porozumień Rogóźno, Bojary, Zagóra oraz wód górskich. Na zbiornik Nielisz obowiązuje składka roczna uzupełniająca w wysokości 75 zł. REJESTR POŁOWU KOSZTUJE 3,00 ZŁ.
 • Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku - porozumienie na wody nizinne

  Umawiające się Okręgi wzajemnie honorują składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód na wody nizinne PZW wniesione przez wędkarzy w macierzystych Okręgach. Porozumienie nie dotyczy zbiorników wyłączonych, łowisk specjalnych oraz wód górskich. Porozumienie honoruje system ulg obowiązujących w umawiających się Okręgach. Składki okresowe oraz składki uzupełniające do macierzystych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód dotyczą wyłącznie wód Okręgu na rzecz, którego zostały wniesione. Strony porozumienia wzajemnie honorują rejestry połowu ryb stanowiące integralną część zezwolenia.
 • PZW Okręg w Białej Podlaskiej - porozumienie na wody nizinne

  Udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Składki okresowe oraz składki uzupełniające do macierzystych składek członkowskich okręgowych dotyczą wyłącznie wód Okręgu na rzecz, którego zostały wniesione.

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Będąc na urlopie wędkujesz ...
sam
z kolegami
z żoną
z dzieckiem
z dalszą rodziną
Głosuj wyniki

Na skróty

Zdjęcia z galerii