PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Posiedzenie Głównego Kapitanatu Sportowego w dniu 09.10.2018 roku

Aktualności | 2018-10-10 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniu 9 października 2018 roku w „Domu Wędkarza” w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Głównego Kapitanatu Sportowego. Obradom przewodniczył Wiceprezes ZG PZW ds. Sportu Kol. Zbigniew Mośko, a udział wzięli członkowie GKS: Kol. Piotr Konieczny, Kol. Krzysztof Chwastek, Kol. Sebastian Mazur, Kol. Sławomir Kubasiewicz, Kol. Zbigniew Ciepliński, Kol. Krzysztof Zakrzewski, Kol. Henryk Mach, Kol. Roman Olma, Kol. Ryszard Dzikiewicz Kol. Marek Noga oraz pracownicy Zespołu ds. Sportu Biura ZG PZW. Prezes ZG PZW Kol. Teodor Rudnik przywitał uczestników spotkania.

Omawiane na spotkaniu zagadnienia dotyczyły:
• Wypracowania stanowisk w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania wpływające do Zespołu ds. Sportu w Biurze ZG PZW,
• Opracowania programu Konferencji Sportu, która odbędzie się w Spale w dniach 23 – 24 października b.r.
• Przygotowania Terminarza imprez międzynarodowych i krajowych w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej na 2019 r.
• przygotowania Informacji GKS dotyczącej ustaleń w zakresie sportu wędkarskiego na rok 2019,
• zmian w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego w roku 2019,
• uczestnictwa w IV Olimpiadzie wędkarskiej w RPA w 2019 roku, zgłoszenia imiennego reprezentacji PZW w dyscyplinach wędkarskich: spinning team, spławik kobiet oraz gruntowej,
• rejestru wędkarskich klubów sportowych.

Ustalono również, że kolejne spotkanie Głównego Kapitanatu Sportowego będzie miało miejsce w Spale 22 października 2018 roku. Uczestnikami tego posiedzenia będą również trenerzy kadr PZW w dyscyplinach wędkarskich. W dniu 23 października b.r. spotkają się członkowie Głównego Kolegium Sędziów przy GKS.

Zdjęcia