PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Koła Tułowice

Aktualności | 2018-11-29 | Publikujący: Koło PZW Tułowice

Zarząd Koła PZW Tułowice  informuje wszystkich wędkarzy Koła, że

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Koła

odbędzie się w dniu 30.12.2018r. (niedziela) -  w miejscowości Tułowice Małe Ośrodek Wędkarstwa  i  Rekreacji

I - termin godz. 9.00. , II - termin godz. 9.30.

 

                   Porządek Obrad Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia 

1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Koła .

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad przez głosowanie jawne.

4. Wybór komisji Mandatowej , Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej.

5. Sprawozdanie Zarządu Koła i Komisji

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawomocność obrad.

7. Dyskusja  nad Sprawozdaniami.

8. Przedstawienie i przyjęcie założeń Preliminarza Budżetowego na 2019r.

9. Dyskusja

10. Zatwierdzenie Uchwał i Wniosków.

 11. Zakończenie Zgromadzenia.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  WĘDKARZY  KOŁA