PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Składki okręgowe i inne opłaty w 2019 r.

Aktualności | 2018-12-06 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Zarząd Okręgu PZW Legnica Uchwałą Nr 122/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. ustalił wysokość okręgowych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz innych opłat na rok 2019.Składka członkowska okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla członków PZW - 
160 zł

Składka członkowska okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód pełna ulgowa dla członków PZW - 110 zł

 • mężczyźni od 65 roku życia. 

Składka członkowska okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód pełna ulgowa dla członków PZW - 100 zł

 • odznaczeni srebrną odznaką PZW,
 • członkowie PZW zrzeszeni w innych Okręgach na podstawie zawartych porozumień dwustronnych.

Składka członkowska okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód pełna ulgowa dla członków PZW - 80 zł

 • odznaczeni złotą odznaką PZW,
 • kobiety bez względu na wiek i staż w PZW,
 • młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat.

Składka członkowska okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód pełna ulgowa dla członków PZW - 30 zł

 • odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami,
 • członkowie od 80 roku życia,
 • członkowie uczestnicy.

Składka członkowska okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód pełna ulgowa dla członków PZW - bezpłatnie

 • Członkowie Honorowi PZW.


Składka członkowska okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna dla członków PZW - 
140 zł

 • składka uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu (metody wędkowania zgodne z Regulaminem Amatorskiego Połowu ryb i Zezwoleniem). 

Składka członkowska okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna dla członków PZW - 150 zł

 • składka uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach krainy pstrąga i lipienia metodą muchową i spinningową.
W składce niepełnej nie stosuje się żadnych ulg.


Składka członkowska okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca dla członków PZW - 
20 zł

 • składka uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych po wykupieniu składki członkowskiej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód nizinnych.
W składce uzupełniającej nie stosuje się żadnych ulg.


Składka członkowska okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa pełna dla członków PZW uprawniająca do wędkowania na wszystkich rodzajach wód i wszystkimi metodami wędkowania zgodnie z Zezwoleniem:

 • 1 dzień - 60 zł
 • 3 dni - 120 zł
 • 7 dni - 180 zł

Składka członkowska okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa niepełna dla członków PZW uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu (metody wędkowania zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem):

 • 1 dzień - 30 zł
 • 3 dni - 60 zł
 • 7 dni - 100 zł

Składka członkowska okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa niepełna dla członków PZW uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na dwie wędki gruntowo spławikowe lub metodą spinningową na wodach nizinnych:

 • 1 dzień - 40 zł
 • 3 dni - 70 zł
 • 7 dni - 120 zł

Składka członkowska okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa niepełna dla członków PZW uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia:

 • 1 dzień - 50 zł
 • 3 dni - 100 zł
 • 7 dni -140 zł

Składka członkowska okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa niepełna dla członków PZW uprawniająca do wędkowania metodą trollingową na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych:

 • 1 dzień - 50 zł
 • 3 dni - 100 zł
 • 7 dni - 140 zł

Opłata okresowa i roczna pełna dla niezrzeszonych w PZW uprawniająca do wędkowania na wszystkich rodzajach wód i wszystkimi metodami wędkowania zgodnie z Zezwoleniem:
 • 1 dzień - 110 zł
 • 3 dni - 220 zł
 • 7 dni - 280 zł
 • roczna - 460 zł
Opłata okresowa i roczna niepełna dla niezrzeszonych w PZW uprawniająca wyłącznie do amatorsloego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu (metody wędkowania zgodnie z Regulaminem Amatorskiego połowu Ryb i Zezwoleniem):
 • 1 dzień - 40 zł
 • 3 dni - 90 zł
 • 7 dni - 160 zł
 • roczna - 350 zł
Opłata okresowa i roczna niepełna dla niezrzeszonych w PZW uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na dwie wędki gruntowo-spławikowe lub metodą spinningową na wodach nizinnych:
 • 1 dzień - 70 zł
 • 3 dni - 110 zł
 • 7 dni - 180 zł
 • roczna - 380 zł
Opłata okresowa i roczna niepełna dla niezrzeszonych w PZW uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia:
 • 1 dzień - 90 zł
 • 3 dni - 160 zł
 • 7 dni - 250 zł
 • roczna - 400 zł
Opłata okresowa niepełna dla niezrzeszonych w PZW uprawniająca do wędkowania metodą trollingową na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych:
 • 1 dzień - 90 zł
 • 3 dni - 160 zł
 • 7 dni - 250 zł
Składki dla członków PZW i opłaty dla niezrzeszonych "pełne" i "niepełne" całoroczne obowiązują od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia i nie podlegają zwrotowi.

Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską
 • osoby pełnoletnie - 30 zł,
 • młodzież szkolna do lat 18 zwolniona jest z opłaty egzaminacyjnej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.


Wpisowe

 • członek zwyczajny PZW - 25 zł,
 • członek uczestnik - 12 zł.