PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Posiedzenie Rady Naukowej ZG PZW

Aktualności | 2018-12-14 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

11 grudnia 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego odbyło się posiedzenie Rady Naukowej ZG PZW, z udziałem Prezesa ZG – kol. Teodora Rudnika i Wiceprezesa ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód – kol. Wiesława Heliniaka oraz Redaktora naczelnego Roczników Naukowych PZW – Prof. dr hab. Tadeusza Penczaka. Obradom przewodniczył Prof. dr hab. Piotr Hliwa – przewodniczący Rady Naukowej.

Tematyka posiedzenia obejmowała ustalenie zakresów i kierunków badań naukowych prowadzonych na rzecz PZW, ważnych z punktu widzenia zarządzania zasobami ichtiofauny, przygotowywania opinii naukowych oraz organizacji konferencji i szkoleń.

Omawiano również stan obecny i perspektywy rozwoju wydawniczego Roczników Naukowych PZW w kontekście planowanych zmian ustawodawczych dotyczących wydawnictw naukowych.

Prezes ZG T.Rudnik w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego złożył członkom Rady Naukowej życzenia świąteczne i noworoczne.

[MM]

Zdjęcia