PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – grudzień 2018

Aktualności | 2018-12-17 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

15 grudnia 2018 r. w COS - OPO w Spale odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczył Prezes ZG – kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Dariusz Gacek i Rzecznik dyscyplinarny ZG PZW - kol. Henryk Mach.

 

Kol. T. Rudnik powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty.

 

Prezydium ZG zatwierdziło protokół z poprzedniego posiedzenia oraz podjęło uchwałę w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i innych składników majątkowych będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

W następnym punkcie omówiono projekty uchwał do przedstawienia na popołudniowym posiedzeniu Zarządu Głównego.

 

Kol. Mirosław Iwański – Wiceprezes ZG ds. organizacyjnych przedstawił uchwały w sprawie:

- przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW od ostatniego Posiedzenia ZG, tj. w dniach 26.10.2018 r. i 23.11.2018 r.,

- zatwierdzenia terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego PZW na I półrocze 2019 r.,

- uchylenia uchwały ZG PZW dotyczącej zawieszenia uchwały Prezydium ZO PZW w Poznaniu w sprawie likwidacji kół PZW w Poznaniu.

 

Prezes ZG - kol. T. Rudnik przekazał członkom Prezydium informacje dotyczące prowadzonych rozmów z Burmistrzem Miasta Orzysza w sprawie zaniechania połowów gospodarczych ryb na jeziorze Orzysz.

 

Kol. Wiesław Heliniak omówił projekty uchwał dotyczące zmiany składu Komisji ZG PZW ds. ochrony i zagospodarowania wód oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

Następnie omówiono projekty uchwał dotyczących majątku PZW będącego w użytkowaniu Okręgów PZW w Chełmie, Lublinie, Olsztynie, Przemyślu i w Siedlcach oraz pozostałe przygotowane przez Komisję finansową ZG projekty uchwał w sprawie:

- obniżenia czynszu z wynajem pomieszczeń biurowych dla Redakcji Wiadomości Wędkarskich,

- zatwierdzenia uchwały Prezydium ZG PZW dotyczącej pełnomocnictwa dla dyrektora i głównej księgowej Biura ZG PZW,

- zmiany treści uchwały ZG PZW dotyczącej zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby komisji problemowych ZG,

- zatwierdzenia kosztów modernizacji Centralnej Bazy Danych PZW.

 

Członkowie Prezydium przyjęli wszystkie projekty i postanowili o przedstawieniu ich Zarządowi Głównemu w celu podjęcia uchwał.

 

Kol. Zbigniew Mośko – Wiceprezes ZG ds. sportu omówił propozycje zmian do „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” wraz z projektem zatwierdzającej uchwały. Następnie kol. Z. Mośko przedstawił projekty uchwał w sprawie:

- uzupełnienia składu kadry w wędkarstwie podlodowym na rok 2019,

- ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie podlodowym - Bułgaria 2019,

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy w celu organizacji Mistrzostw Polski w dyscyplinie podlodowej w roku 2019.

 

Przyjęto zaproponowane projekty i skierowano je do przedłożenia Zarządowi Głównemu.

 

Kol. Leszek Orzechowski – Przewodniczący Głównej Komisji Odznak przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za rok 2018 wraz z projektem uchwały ZG w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. Następnie kol. L. Orzechowski omówił projekt uchwały w sprawie nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla członków PZW z Okręgu Mazowieckiego i Okręgu w Ciechanowie.

 

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - Kol. Dariusz Gacek przekazał informacje z prac GKR w II półroczu 2018 r. Poinformował m.in. o wynikach kontroli, które były prowadzone w Biurze ZG PZW oraz Okręgach PZW w Legnicy, Nowym Sączu, Olsztynie i we Wrocławiu .

 

[MM]

Zdjęcia