PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – grudzień 2018

Aktualności | 2018-12-17 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

15 i 16 grudnia 2018 r. w COS - OPO w Spale odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego połączone z uroczystym spotkaniem opłatkowym. Obradom przewodniczył Prezes ZG – kol. Teodor Rudnik. W dwudniowych obradach uczestniczyli Rzecznik dyscyplinarny ZG PZW - kol. Henryk Mach, wszyscy członkowie władz i organów naczelnych PZW oraz prezesi Okręgów PZW nie będący w Zarządzie.

 

Przyjęto zaproponowany porządek obrad i zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia

 

Członkowie Zarządu Głównego podjęli uchwały w następujących sprawach:

- przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW od ostatniego Posiedzenia ZG,

- zatwierdzenia terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego PZW na I półrocze 2019 r.,

- uchylenia uchwały ZG PZW dotyczącej zawieszenia uchwały Prezydium ZO PZW w Poznaniu w sprawie likwidacji kół PZW w Poznaniu.

- zmiany składu Komisji ZG PZW ds. ochrony i zagospodarowania wód,

- zatwierdzenia Regulaminu Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego,

- doprowadzenia ksiąg wieczystych dotyczących majątku PZW będącego w użytkowaniu Okręgów PZW w Chełmie, Lublinie, Olsztynie, Przemyślu i w Siedlcach do zgodności ze stanem rzeczywistym, 

- obniżenia czynszu z wynajem pomieszczeń biurowych dla Redakcji Wiadomości Wędkarskich,

- zatwierdzenia uchwały Prezydium ZG PZW dotyczącej pełnomocnictwa dla dyrektora i głównej księgowej Biura ZG PZW,

- zmiany treści uchwały ZG PZW dotyczącej zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby komisji problemowych ZG,

- zatwierdzenia kosztów modernizacji Centralnej Bazy Danych PZW.

- zmian do „Zasad organizacji sportu wędkarskiego”,

- uzupełnienia składu kadry w wędkarstwie podlodowym na rok 2019,

- ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie podlodowym - Bułgaria 2019,

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy w celu organizacji Mistrzostw Polski w dyscyplinie podlodowej w roku 2019.

 

W sprawach różnych kol. T. Rudnik przekazał członkom Prezydium informacje dotyczące prowadzonych rozmów z Burmistrzem Miasta Orzysza w sprawie zaniechania połowów gospodarczych ryb na jeziorze Orzysz.

 

Prezes ZG – Kol. Teodor Rudnik i Wiceprezes ZG ds. sportu – kol. Zbigniew Mośko wręczyli pamiątkowe dyplomy wraz z podziękowaniami za organizację imprez z cyklu Mistrzostw świata, Mistrzostw Polski, Grand Prix oraz Olimpiad młodzieżowych i młodzieżowych zawodów rzutowych w 2018 r. Podziękowania otrzymały Okręgi PZW z Białegostoku, Bydgoszczy, Elbląga, Gdańska, Kalisza, Katowic, Kielc, Koszalina, Krakowa, Krosna, Lublina, Nowego Sącza, Okręg Mazowiecki, Olsztyna, Opola, Piotrkowa Tryb., Poznania, Przemyśla, Słupska, Szczecina, Tarnobrzegu, Torunia, Wałbrzycha, Wrocławia i Zamościa.

 

Przewodniczący Rady Naukowej przy ZG PZW – Prof. dr hab. Piotr Hliwa przedstawił zagadnienia związane z Rocznikami Naukowymi PZW oraz działalnością Rady Naukowej na rzecz PZW.

 

Na zakończenie pierwszego dnia obrad sprawozdania z działalności przedstawili kol. Eugeniusz Bugaj – członek Głównej Komisji Odznak, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - Kol. Dariusz Gacek, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego – kol. Kazimierz Białas i Rzecznik dyscyplinarny ZG – kol. Henryk Mach.

 

Wieczorem odbyła się uroczystość opłatkowa z udziałem prezesów Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, Prezes ZG kol. Teodor Rudnik złożył wszystkim członkom Polskiego Związku Wędkarskiego życzenia.

 

Drugiego dnia obrad omawiano zagadnienia związane z procedurami wyjaśniającymi sprawy majątku PZW. Wiele uwagi i dyskusji dotyczyło zagadnień związanych z prowadzoną gospodarką wędkarsko-rybacką, zabudową rzek.

 

Na zakończenie członkowie władz i organów naczelnych Związku uczestniczyli w szkoleniu z przepisów o ochronie danych osobowych.

 

[MM]

Zdjęcia