PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – styczeń 2019

Aktualności | 2019-01-26 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

 

25 stycznia 2019 r. w Domu Wędkarza odbyło się posiedzenie Prezydium ZG, któremu przewodniczył Prezes ZG – kol. Teodor Rudnik. W obradach uczestniczyli przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Dariusz Gacek,  przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego – kol. Kazimierz Białas i Rzecznik dyscyplinarny ZG – kol. Henryk Mach. 


Po zatwierdzeniu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia, kol. T.Rudnik omówił dotychczasowe działania w sprawie modernizacji związkowego portalu internetowego i Centralnej Bazy Danych Członków PZW. Następnie kol. Prezes przedstawił propozycję wraz z projektem uchwały powołującej komisję problemową  ds. związanych z cyfryzacją PZW. Uchwała została podjęta. Wyłoniono też zespół, który rozpatrzy nadesłane przez firmy informatyczne oferty na zaprojektowanie i wdrożenie platformy internetowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego.

Kol. Zbigniew Mośko – Wiceprezes ZG ds. sportu przedstawił projekty uchwał dotyczące:

 

- powołania kadr PZW na 2019 rok w dyscyplinach sportu wędkarskiego: spławikowej (seniorów, młodzieży U-25, juniorów U-20, kadetów U-15), muchowej, rzutowej i morskiej,
- uzupełnienia składu kadry w wędkarstwie podlodowym na rok 2019,
- ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie podlodowym - Bułgaria 2019,
- rozszerzenia składu kadry w wędkarstwie gruntowym na rok 2019,
- ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie gruntowym (feeder) – RPA 2019,
- ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spinningowym z łódek - RPA 2019.

W związku ze zbliżającym się Kongresem CIPS, który odbywać się będzie w maju br. w Kazachstanie, podjęto uchwałę zatwierdzającą skład osobowy delegacji, która weźmie w nim udział. Związek w kongresie reprezentować będzie Prezes ZG PZW -  kol. Teodor Rudnik, Wiceprezes ZG PZW ds. Sportu - kol. Zbigniew Mośko oraz członek Komisji Ochrony Środowiska CIPS - kol. Jerzy Kowalski.

Sekretarz ZG – kol. Beata Olejarz przedstawiła uchwałę w sprawie nadania dla kol. Tadeusza Dziewiarskiego (O/PZW w Zielonej Górze) i kol. Wojciecha Kurowickiego (O/PZW w Opolu) złotej odznaki PZW z wieńcami. Uchwała została podjęta.  


Kol. Wiesław Heliniak – Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód, przedstawił informacje w sprawie uchwalonych przez Okręgi wysokości i struktury  składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w aspekcie zgodności z uchwałą nr 75/X/2018 i 76/X/2018 ZG PZW z dnia 22 października 2018 r. Po dyskusji podjęto uchwałę uchylającą uchwałę Zarządu Okręgu PZW w Krośnie nr 1/12/2018 z dnia 21.12.2018 r., w zakresie w jakim jej postanowienia są niezgodne z brzmieniem uchwały ZG PZW.


W kolejnym punkcie posiedzenia, przewodniczący poszczególnych komisji problemowych ZG złożyli do protokołu pisemne sprawozdania z działalności za 2018 rok oraz przedstawili informacje z bieżących prac komisji. Kol. W.Heliniak poinformował o konferencji poświęconej ochronie wód, która odbywać się będzie w dniach 28-30 stycznia w Nieborowie. Wezmą w niej udział min. Komendanci Wojewódzcy Państwowej Straży Rybackiej i koordynatorzy ds. ochrony wód ze wszystkich okręgów PZW.


Następnie członkowie Prezydium przyjęli przedstawione przez Komisję finansową, Radę ds. młodzieży i Główną Komisję Odznaki plany pracy na 2019 rok.


Przewodniczący GKR – kol. D. Gacek przedstawił informacje z prac Głównej Komisji Rewizyjnej w IV kw. 2018 r oraz plany kontroli na I kw 2019 roku.


Kol. H. Mach poinformował o toczących się oraz o wynikach zakończonych postepowań przygotowawczych prowadzonych przez Rzecznika dyscyplinarnego ZG.


Kol. Dariusz Dziemianowicz i kol. W.Heliniak przedstawili informację z przebiegu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w Okręgu PZW w Olsztynie, który został zwołany w celu wyboru Prezesa Zarządu Okręgu.


Na zakończenie, w części poświęconej sprawom różnym, przedstawiono i omawiano m.in. informację w sprawie składania elektronicznych sprawozdań finansowych w kontekście najnowszej wykładni Ministerstwa Finansów oraz interpretację przepisów dotyczących powoływania przez Okręgi nowych Kół PZW.

 

 

 

[MM]

 

 

 

 

 

Zdjęcia