PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – luty 2019

Aktualności | 2019-02-25 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

22 lutego 2019 r. w Domu Wędkarza w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium ZG. W posiedzeniu uczestniczyli - przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Dariusz Gacek, przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego - kol. Kazimierz Białas i Rzecznik dyscyplinarny ZG – kol. Henryk Mach. Obradom przewodniczył Prezes ZG – kol. Teodor Rudnik.

Przyjęto porządek obrad i protokół z ostatniego posiedzenia. Kol. Wojciech Raunke - przewodniczący Komisji ZG ds. cyfryzacji, przedstawił stanowisko w sprawie ogłoszonego konkursu ofert na modernizację portalu związkowego oraz omówił kolejne etapy wdrażania Centralnej Bazy Danych i współpracujących z nią aplikacji, np. służących do rejestracji wnoszonych składek członkowskich oraz sprzedaży zezwoleń dla osób niezrzeszonych, które są obecnie testowane. Prezydium przyjęło stanowisko komisji wraz z wnioskiem o ponownym zamieszczeniu zapytania ofertowego na modernizację portalu związkowego.

Następnie na wniosek dyrektora Biura ZG PZW podjęto uchwałę zatwierdzającą Regulamin Organizacyjny Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego.

Skarbnik ZG - kol. Jerzy Leus przedstawił opinię Komisji finansowej ZG wraz z wnioskiem i projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Okręgu PZW w Toruniu dotyczącej przyznawania diet dla osób powoływanych do pełnienia funkcji w organach Zarządu Okręgu. Uchwała została podjęta.

Kol. Wiesław Miś – Wiceprezes ds. młodzieży, przedstawił wnioski o podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany w składzie Rady ds. Młodzieży, w związku z realizacją uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów, w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017- 2021,

- nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej.

Uchwały zostały podjęte.

Wiceprezes ds. sportu - kol. Zbigniew Mośko przedstawił projekty uchwał w sprawie:

- powołania kadr PZW na 2019 rok w dyscyplinach sportu wędkarskiego: spławikowej (seniorów, młodzieży U-25, juniorów U-20, kadetów U-15), muchowej, rzutowej, morskiej,

- ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata w wędkarstwie muchowym - Tasmania 2019,

- powierzenia Okręgowi Mazowieckiemu organizacji w 2020 roku Mistrzostw świata w wędkarstwie spinningowym z łódek.

Członkowie Prezydium podjęli uchwały.

W kolejnym punkcie przewodniczący poszczególnych komisji problemowych ZG, przedstawili informację z bieżącej działalności. Kol. Wiesław Heliniak – Wiceprezes ds. ochrony i zagospodarowania wód, przedstawił relację z konferencji dotyczącej współpracy służb odpowiedzialnych za ochronę wód. Kol. Mirosław Iwański – Wiceprezes ZG ds. organizacyjnych omówił wnioski dotyczące wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW oraz przedstawił stanowisko komisji w sprawie wyboru delegata w Kole PZW.

Prezes ZG – Kol. T. Rudnik poinformował o trwających rozmowach z samorządem miasta Orzysza, w związku z wspólnym projektem mającym na celu wzrost atrakcyjności turystycznej tego regionu i planowanych imprezach wędkarskich na jeziorze Orzysz.

W związku ze zgłoszonymi przez Okręgi PZW wnioskami o zmianę przynależności do tzw. stref, Kol. Beata Olejarz – Sekretarz ZG, przedstawiła wniosek o podjęcie uchwały zatwierdzającej te zmiany. Uchwała została podjęta.

Przewodniczący GKR – kol. D. Gacek przedstawił przebieg kontroli w Okręgu PZW w Bielsku-Białej oraz poinformował o zaplanowanych kontrolach w Biurze ZG oraz Okręgu PZW w Kielcach.

Kol. H. Mach poinformował o wynikach zakończonych postepowań przygotowawczych i nowych wnioskach które wpłynęły do Rzecznika Dyscyplinarnego ZG. 

 

[MM]

 

 

 

 

Zdjęcia