PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Posiedzenie GKS w dniach 05-06 marca 2019 roku

Aktualności | 2019-03-11 | Publikujący: Główny Kapitanat Sportowy

W dniach 5-6 marca  2019 roku w „Domu Wędkarza” w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Głównego Kapitanatu Sportowego. Obradom przewodniczył  wiceprzewodniczący GKS Kol. Zbigniew Bielawski.  W obradach udział wzięli: Wiceprezes ZG PZW ds. Sportu – przewodniczący GKS Kol. Zbigniew Mośko oraz  Kol. Krzysztof Chwastek – przewodniczący Głównego Kolegium Sędziowskiego, Kol. Sebastian Mazur – sekretarz GKS, Kol. Henryk Mach – komisja dyscyplinarna GKS,  Kol. Sławomir Kubasiewicz – koordynator dyscypliny spinningowej, Kol. Zbigniew Ciepliński – koordynator dyscypliny spławikowej, Kol. Roman Olma – koordynator dyscyplin morskich, Kol. Ryszard Dzikiewicz- koordynator dyscypliny gruntowej – Feeder, Kol  Marek Noga – koordynator dyscypliny rzutowej. Gościem specjalnym był również Prezes Zarządu Głównego, Kol. Teodor Rudnik.

 

Omawiane na spotkaniu zagadnienia dotyczyły:

 • Mistrzostw Świata w dyscyplinie spinningowej z łodzi - TEAMY Polska 2020.  Organizatorem mistrzostw będzie Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie. https://ompzw.pl/
 • Wypracowania stanowisk w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania wpływające do Zespołu ds. Sportu w Biurze ZG PZW.
 • Terminarza zawodów krajowych w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej.
 • Wypracowania stanowiska GKS w kwestii finansowania pozostałych w roku 2019 zawodów międzynarodowych i zatwierdzenia preliminarza.
 • Ustalenia i zatwierdzenia regulaminu powoływania trenerów Kadr PZW oraz kierowników Drużyn PZW.
 • Składu reprezentacji PZW w dyscyplinie muchowej na Mistrzostwa Europy – MONTENEGRO 2019.
 • Składu reprezentacji PZW w dyscyplinie spławikowej na Mistrzostwa Europy – IRLANDIA 2019.
 • Regulaminu zawodów w dyscyplinie karpiowej.
 • Wstępnego omówienia Sport Fishing World Games  RPA 2019 pod względem medialnym.
 • Konieczności powołania trenera dyscypliny morskiej z kutrów i dyscypliny spławikowej osób niepełnosprawnych.
 • Realizacji projektu ORZYSZ DLA WĘDKARZY – zawody spinningowe – pod nazwą TEAM z kadrowiczem. Projekt pod patronatem Prezesa ZG PZW.

Główny Kapitanat Sportowy