PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Spotkanie działaczy pracujących z młodzieżą wędkarską w Okręgach PZW strefy północno–wschodniej

Aktualności | 2019-03-12 | Publikujący: Młodzież PZW

Spotkanie działaczy pracujących z młodzieżą wędkarską w Okręgach PZW strefy północno – wschodniej.

W sobotę 02 marca, w sali konferencyjnej hotelu BOSiR w Białymstoku odbyło się spotkanie działaczy pracujących z młodzieżą wędkarską w Okręgach PZW strefy północno – wschodniej.

W spotkaniu udział wzięło 19 osób przedstawicieli Okręgów PZW w Białymstoku, w Ciechanowie, w Olsztynie, w Skierniewicach oraz Okręgu Mazowieckiego PZW.
Przybyłych gości przywitał Prezes Okręgu PZW w Białymstoku kol. Dariusz Dziemianowicz, który dokonał otwarcia konferencji. Obradom przewodniczył kol. Eugeniusz Bochenek opiekun strefy północno – wschodniej z ramienia Rady ds. Młodzieży ZG PZW przy wsparciu kol. Jolanty Wolickiej - koordynatora strefy północno - wschodniej oraz kol. Agaty Statuckiej - sekretarza Rady ds. Młodzieży ZG PZW.
Podczas spotkania członkowie Rady dokonali podsumowania działalności Rady ds. Młodzieży ZG PZW w roku 2018. Omówiono kalendarz centralnych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w roku 2019 w tym Centralne Młodzieżowe Obozy Wędkarskie w Oćwiece i Berdo, przedstawiono nową formę Sprawozdania z pracy z młodzieżą, które zastąpiło dotychczasową Ankietę. Przekazano także informację o nowych pomocach do szkolenia młodzieży wędkarskiej tj. filmach szkoleniowych i podręczniku dla dzieci i młodzieży „Wędkarska Szkółka Batmana”.

Przedstawiciele obecnych Okręgów PZW omówili zrealizowane w roku ubiegłym przedsięwzięcia skierowane do najmłodszych wędkarzy, a także te które planowane są w roku bieżącym. Wybrano organizatora imprezy wędkarskiej w strefie w roku 2019 oraz wstępnie ustalono organizatora spotkania strefy w roku 2020.
Podczas dyskusji, w sprawach różnych wymieniano doświadczenia w pracy na rzecz młodzieży wędkarskiej oraz złożono kilka wniosków, które zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady ds. Młodzieży ZG PZW.

Zdjęcia