PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Posiedzenie Komisji ZG PZW ds. ochrony i zagospodarowania wód

Aktualności | 2019-03-12 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniu 11 marca 2019 r. w Domu Wędkarza w Warszawie, odbyło się posiedzenie Komisji ZG PZW ds. ochrony i zagospodarowania wód. Obradom przewodniczył Kol. Wiesław Heliniak – Wiceprezes ZG PZW ds. ochrony i zagospodarowania wód. W naradzie uczestniczył Prezes Zarządu Głównego – Kol. Teodor Rudnik.

Głównym tematem omawianym podczas spotkania był projekt Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

Członkowie komisji zatwierdzili opracowany projekt Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, który zostanie przedstawiony Prezydium ZG, a następnie skierowany do konsultacji do wszystkich Okręgów PZW. Opracowany projekt zakłada pozostawienie regulacji związanych min. z warunkami połowu oraz ochroną populacji ryb, w gestii uprawnionego do rybactwa, tj. wydającego zezwolenie na amatorski połów ryb.

[MM]


Zdjęcia