PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
http://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Konferencja działaczy odpowiedzialnych za pracę z dziećmi i młodzieżą wędkarską w Okręgach PZW strefy południowo - wschodniej.

Aktualności | 2019-03-14 | Publikujący: Młodzież PZW

W dniach  02 i 03  marca, w Domu Kultury w Wierzchosławicach ( okręg Tarnów) odbyła się s konferencja działaczy pracujących z młodzieżą wędkarską w Okręgach PZW strefy południowo    – wschodniej.

W spotkaniu udział wzięło 24 osoby reprezentujące Okręgi  PZW w Tarnowie,Tarnobrzegu, Zamościu,Lublinie, Rzeszowie,Przemyślu, Krośnie,Radomiu,Kielcach i Siedlcach.
Przybyłych gości przywitał Prezes Okręgu PZW w Tarnowie kolega Jerzy Furmański, który dokonał otwarcia konferencji. Obradom przewodniczył kol. Dariusz Ciechański opiekun strefy południowo  – wschodniej z ramienia Rady ds. Młodzieży ZG PZW przy wsparciu kol. Beaty Olejarz - koordynatora strefy południowo - wschodnie.
Podczas spotkania członkowie Rady dokonali podsumowania działalności Rady ds. Młodzieży ZG PZW w roku 2018. Omówiono kalendarz centralnych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w roku 2019 w tym Centralne Młodzieżowe Obozy Wędkarskie w Oćwiece i Berdo, przedstawiono nową formę sprawozdania okręgowych komisji  z pracy z młodzieżą, które zastąpi dotychczasową ankietę. Przedstawiono informację o nowych pomocach do szkolenia młodzieży wędkarskiej tj. filmach szkoleniowych ogólnie  dostępnych na stronach ZG PZW oraz podręczniku dla dzieci i młodzieży „Wędkarska Szkółka Batmana”.

Przedstawiciele obecnych na konferencji Okręgów PZW relacjonowali  zrealizowane w roku  2018 działania i imprezy skierowane do najmłodszych wędkarzy, a także  planowane w roku bieżącym.
Dyskusja przebiegała w sposób rzeczowy i merytoryczny.  Ustalono organizatora kolejnej konferencji , która w roku 2020 odbędzie się w Kielcach oraz organizatora strefowych zawodów wędkarskich , których organizacji podjął się okręg w Zamościu. Tegorocznym organizatorem zawodów strefowych jest okręg w Tarnowie.
Wnioski z dyskusji zostaną przedłożone na najbliższym spotkaniu Rady ds. Młodzieży ZG PZW.

Zdjęcia